نقش کارشناس رسمی در کاداستر

دسته بندی: کارشناس رسمی دادگستری
برچسب ها:

زمان مطالعه: 14 دقیقه
نقش کارشناس رسمی در کاداستر

نقش کارشناس رسمی در کاداستر ⚖: نقشی کلیدی است که به تهیه یک نقشه جامع کاداستر کمک می کند. به عنوان مثال با تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای اسناد قدیمی و درج در کاداستر جهت صدور سند تک برگ، اختلافات بر سر حدود اربعه املاک و اراضی به صفر می رسد. به دلیل حدی به حدی بودن اسناد پس از تهیه نقشه کاداستر توسط کارشناس رسمی شاهد یکپارچه شدن حدود ثبتی در مناطق مختلف خواهیم بود.

نقش کارشناس رسمی در کاداستر ⚖

نقش کارشناس رسمی در کاداستر نقشی پر رنگ در اجرایی شدن کاداستر (حدنگاری) است. به واسطه صلاحیت های کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی، در زمینه نقشه های کاداستر فعالیت این کارشناسان ارتباط مستقیم با کاداستر و حد نگاری دارد. در واقع نقشه برداری کاداستر و تثبیت حد و مرزهای کاداستر زمینه فعالیت کارشناس رسمی است.

نقش کارشناس رسمی در کاداستر ⚖
نقش کارشناس رسمی در کاداستر ⚖

 

کارشناسان امور ثبتی و نقشه برداری با توجه به فعالیت در امور ثبتی و نقشه برداری املاک و اراضی در پرونده های اختلاف ملکی نیازمند نقشه های کاداستر می باشند.  فعالیت کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی در زمینه کاداستر باعث کاهش اختلافات ملکی می شود. یک از اهداف کاداستر و نقشه های حد نگاری، کاهش اختلافات ملکی است.

به عنوان نمونه در مواردی که اختلاف بر سر حد و مرز دو پلاک ثبتی بوجود می آید، کارشناسان رسمی نقشه برداری در راستای تثبیت حد و مرز طبق اسناد مالکیت که رسالت اصلی کاداستر می باشد، مستندات را جمع آوری می کنند جهت نثبیت حد و مرز زمین های مورد اختلاف. نقش کارشناس رسمی در کاداستر در امور ثبتی و حل اختلافات ثبتی پر رنگ اشت.

در موارد اشاره شده جهت معین کردن حد و مرز دقیق پلاک های ثبتی، کارشناس رسمی نقشه برداری به دو مجموعه از مدارک و دیتا ها، نیازمند است تا حد و مرز ها را مشخص و میخ کوبی کند. مدارک در واقع همان مدارک مالکیت دو طرف دعوی که سند های قدیمی حدی به حدی می باشد است. نقش کارشناس رسمی در کاداستر به واسطه صلاحیت های اخذ شده در امور ثبتی و نقشه برداری است.

نقش کارشناس رسمی امور ثبتی در تهیه نقشه کاداستر
نقش کارشناس رسمی امور ثبتی در تهیه نقشه کاداستر

تهیه نقشه کاداستر توسط کارشناس رسمی

منظور از دیتا مجموعه عملیات نقشه برداری و نقشه های مورد نیا جهت تثبیت حد و مرز دو زمین است. در مرحله اول کارشناس رسمی نقشه برداری، حد و مرز های مورد اختلاف و حدود اربعه دو ملک را توسط گیرنده مولتی فرکانس متصل به سامانه شمیم برداشت می کند. منظور از برداشت در واقع جمع آوری مختصات یو تی ام گوشه های دو زمین است.

پس از تهیه نقشه یو تی ام، کارشناس رسمی نقشه برداری می بایست عکس های هوایی در دهه 30 و  40 و 50 را تهیه و تفسیر کند. پس از ژئورفرنس عکس های هوایی منطقه مورد نظر، نقشه یو تی ام وضع موجود املاک روی عکس های هوایی جانمایی می شود. پس از جانمایی روی عکس هوایی موقعیت واقعی مرز های مورد اختلاف روی عکس های هوایی مشخص می شود.

کارشناس رسمی نقشه برداری، مختصات یو تی ام واقعی املاک را خروجی گرفته، و توسط گیرنده مولتی فرکانس شمیم روی زمین پیاده می کند. پس از پیاده سازی مرز های روی زمین موقعیت نقاط میخ کوبی می شود. مجموعه عملیات انجام شده که یکی از اصلی ترین اهداف کاداستر می باشد، را کارشناسان رسمی، جانمایی پلاک ثبتی می گویند.

با توجه به موارد بیان شده نقش کارشناس رسمی در کاداستر مشخص شده.کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری با توجه به صلاحیت ها کارشناسی که در زمینه املاک و اراضی هست، از جمله افراد و کارشناسان موثر در اجرای کاداستر هستند.

در موارد دیگر که کارشناسان رسمی به نقشه های کاداستر ورود پیدا می کنند، در مواقعی است که مساحت یک ملک در وضع موجود با نقشه های کاداستر اختلاف دارد. در این مواقع کارشناس رسمی جهت تصحیح موقعیت و ثبت در سامانه کاداستر، نقشه یو تی ام وضع موجود ملک را توسط دوربین نقشه برداری و گیرنده مولتی فرکانس شمیم برداشت می کند. پس از برداشت موقعیت ملک منطبق با سامانه شمیم، حدود اربعه سند را روی نقشه جانمایی می نماید.

نقش کارشناس رسمی در کاداستر
تهیه نقشه کاداستر توسط کارشناس رسمی نقشه برداری

نقشه ‌های کاداستر در امور ثبتی

یکی از اصلی ترین وظایف کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی در ادارت ثبت اسناد و املاک در کشور انجام امور تخصصی نقشه برداری و تهیه نقشه های یو تی ام مستند و دقیق است. نقشه های یو تی ام و مستندات قانونی جهت تثبیت حد و مرز ها بین اراضی و املاک تهیه می شود. هدف اصلی تهیه نقشه های یو تی ام مستند جهت حل اختلافات و مشکلات ثبتی است، این امر نقش کارشناس رسمی در کاداستر، و امور ثبتی را بسیار پر رنگ می کند.

نقشه های یو تی ام که کارشناسان رسمی جهت رفع اختلافات ملکی تهیه  می کنند، بر اساس اسناد و مدارک مستند( نقشه ثبتی قدیمی) و مستندات مهندسی نقشه برداری(تفسیر عکس هوایی) می باشد، در انتها نقشه تهیه شده به یک نقشه ثبتی یا کاداستر تبدیل می شود.

از جمله فعالیت ها جهت رفع اختلافات ملکی توسط کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی می توان به تعیین و تشخیص مالکیت ها، جانمایی پلاک ثبتی، تثبیت عرصه، بررسی سابقه احیا اشاره کرد. انجام امور مربوط به تهیه و ترسیم نقشه های ثبتی و کاداستر استفاده می شود، می توان به تجهیزات نقشه برداری از جمله دوربین توتال استیشن و گیرنده مولتی فرکانس، و نرم افزار های تخصصی فتوگرامتری اشاره کرد.

کاداستر یا نقشه کاداستر یک نقشه رقومی مستند است، نقشه کاداستر یک نقشه دقیق از حدود اربعه و حد و مرزهای املاک است. نقشه کاداستر با هدف تعیین و تثبیت حد و مرز املاک و اراضی تهیه می شود. همچنین توسط این نقشه، تثبیت مالکیت ها و تثبیت عرصه مشخص می گردد.

نقشه ‌های کاداستر در امور ثبتی و نقشه برداری کارشناس رسمی
نقشه ‌های کاداستر در امور ثبتی و نقشه برداری کارشناس رسمی

نقش کارشناس رسمی در کاداستر و اختلافات ملکی

کاداستر یا نقشه های کاداستر در دو بعد مالکیت ها و اختلافات ملکی نقش تاثیر گذار دارد. نقشه های کاداستر مشکلات ثبتی از جمله تداخل در پلاک های ثبتی، اختلاف در حد و مرز، کاربری اراضی را مرتفع می کند. نقشه های کاداستر در واقع پلن جامعی از وضعیت املاک و اراضی از لحاظ مساحی و حقوقی را مشخص می کند.

با استفاده از نقشه های کاداستر توسط کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی به عنوان مجریان کاداستر، می توان حد و مرز زمین های را مشخص کرد و مالکیت ها را تثبیت کرد. بحث تداخل و تجاوز در حد و مرز زمین های و پلاک های ثبتی از زمان های گذشته به زمان فعلی ورود پیدا کرده.

به دلیل نبود سامانه جامع حد نگاری جهت تثبیت حد و مرز زمین ها و حدی به حدی بودن اسناد، اختلافات زیادی در حد و مرز املاک به وجود آمده که با استفاده از کاداستر و نقشه های کاداستر می توان این مشکلات را مرتفع کرد. مورد دیگر که بسیار حائز اهمیت است، این است که با استفاده از این نقشه ها و ترسیم موقعیت جامع و یکپارچه از املاک و اراضی، می توان راهنمای جامعی جهت ارزش گزاری املاک و اراضی ترسیم کرد.

سیستم مختصات به کار رفته در نقشه های کاداستر، سیستم مختصات جهانی یا همان یو تی ام است. در تهیه نقشه کاداستر دو فاکتور اهمیت دارد، فاکتور اول مساحی یا همان ابعاد و مساحت است، فاکتور دوم موقعیت قرار گیری یا همان سیستم مختصات است. دقیق در این دو فاکتور منجر به تهیه نقشه کاداستر دقیق می شود. با توجه به موراد اشاره شده، پس از تهیه نقشه رقومی مستند که یک نقشه یو تی ام دقیق از املاک، بر مبنای امور هندسی(نقشه برداری) و حقوقی (مدارک مالکیت)، می توانید اقدام به تثبیت مالکیت خود نمایید.

نقش کارشناس رسمی در کاداستر و اختلافات ملکی
نقش کارشناس رسمی در کاداستر و اختلافات ملکی

کاربرد نقشه یو تی ام UTM در کاداستر

نقشه های یو تی ام یا به تعبیر بهتر سیستم مختصات یو تی ام در تهیه نقشه های کاداستر از اهمیت ویژه برخوردار است. در نقشه برداری کاداستر یا تهیه نقشه های کاداستر دو ویژگی مهم وجود دارد. گزینه اول نقشه مساحی شامل برداشت دیتا هندسی شامل ابعاد، زوایا و مختصات محلی است. گزینه دوم مختصات قرار گیری نقشه تهیه شده است. در زمان های گذشته به دلیل نبود تجهیزاتی همچون گیرنده های مولتی فرکانس جهت مساحی املاک در یک سیستم مختصات حدود اربعه املاک شامل طول، زوایه و مساحی توسط دوربین تئودولیت انجام می شد.

امروز با وجود تجهیزات به روز نقشه برداری املاک در سیستم مختصات یو تی ام به سادگی امکان پذیر است. به یک نکته مهم توجه داشته باشید که جهت نقشه برداری املاک و اراضی جهت ثبت در کاداستر در برخی مکان ها امکان استفاده از گیرنده مولتی فرکانس شمیم به دلیل وجود پوشش گیاهی و ساختمان های بلند وجود ندارد.

در این موراد می بایست که با فاصله از ملک نقاط استاتیک یو تی ام ایجاد کرد، سپس حدود اربعه املاک را توسط دوربین نقشه برداری برداشت کنیم. پس از برداشت با کمک دو نقطه کنترل یو تی ام ایجاد شده نقشه را در سیستم مختصات یو تی ام قرار می دهیم.

موارد اشاره شده در صورت استفاده از یک گیرنده روور شمیم است. در صورتی که از دو گیرنده به صورت بیس و روور استفاده کنیم دقت و صحت دیتا برداشتی بالا می رود. با توجه به برخی خطا های ماهواره ای، هندسی و مکانی در  برداشت دیتا توسط گیرنده های مولتی فرکانس در برخی مکان ها، توصیه می شود حتما از دوربین نقشه برداری هم استفاده کنید. با توجه به امکان خطا در ایجاد نقشه های کاداستر، مورد توصیه شده را به کار بگیرد.

با توجه به قیمت روز افزون املاک و اراضی و امکان خطا در تهیه نقشه های کاداستر، در صورت بروز خطای مساحی در حد حتی چند متر، ضرر مالی به مالک وارد می شود. در این مواقع باید نقشه کاداستر مجدد اصلاح شود به نحوی که مساحت سندی با مساحت وضع موجود کاملا مطابقت داشته باشد.

کاربرد نقشه یو تی ام UTM در کاداستر و امور ثبتی رسمی
کاربرد نقشه یو تی ام UTM در کاداستر و امور ثبتی رسمی

نقشه یو تی ام کاداستر چیست؟

 نقشه یو تی ام کاداستر، یک نقشه رقومی در سیستم مختصات UTM است شامل اطلاعات هندسی  و حقوقی در زمینه املاک و اراضی است. مشخصات هندسی نقشه های یو تی ام کاداستر بر مبنای سیستم مختصات یو تی ام و ابعاد نقشه برداری شده می باشند.

ویژگی سیستم مختصات یو تی ام به دلیل انحصاری بودن یک نقطه جغرافیایی خاص و انحصاری با شماره زون همان منطقه است. زون بندی سیتم مختصات یو تی ام ایران شامل شماره زون های 38،39،40،41 می باشد. انحصاری بودن یک نقظه برای صدور سند ویژگی خاصی است که مشکل حدی به حدی بودن اسناد قدیمی را به لحظ به کار گیری مختصات یو تی ام مرتفع  می کند.

به عنوان نمونه در سند های کاداستری صادر شده در پایین سند شناسه جام یا همان شناسه جغرافیایی املاک درج می شود. این شناسه جغرافیایی شامل مختصات یو تی ام مرکز ملک و شماره زون قرار گیری است. با استفاده از شناسه جام خیلی راحت توگل گوگل مپ و نرم افزار های مسیر یابی مکان ملک را تشخیص می دهیم.

پس از برداشت حدود اربعه شامل ابعاد و مساحی و گذرها و ثبت در سیستم مختصات یو تی ام موقعیت ملک در سامانه کاداستر تثبیت می شود. در این حالت هر ملک در یک محدوده مشخص تثبیت می شود و امکان تعرض به حدود اربعه املاک دارای سند تک برگ کاداستری به صفر می رسد. البته توجه داشته باشید دقت در تهیه نقشه کاداستر بسیار مهم است.

سازمان ثبت اسناد و املاک با راه اندازی سامانه شمیم( شبکه مدیریت یکپارچه مالکیت ها) قدم مهمی در راستای اجرایی شدن کاداستر برداشته است. با استفاده از سامانه شمیم و گیرنده های مولتی فرکانس در دسترس کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی، حدو مرز املاک به صورت یکپارجه در سیستم کاداستر ثبت می شود. سامانه شمیم یک شبکه از ایستگاه های کوروس نصب شده بر پشت بام ادارت ثبت است که بر مبنای یک سیستم مختصات یو تی ام یکپارجه می توان حدود اربعه املاک را برداشت و در سیستم کاداستر ثبت کرد.

نقش کارشناس رسمی در کاداستر
نقشه یو تی ام کاداستر، یک نقشه رقومی در سیستم مختصات UTM

اهداف نقشه برداری کاداستر

اهداف نقشه برداری کاداستر به تثبیت حد و مرز املاک و اراضی و تعیین مالکیت ها خلاصه می شود. نقشه برداری و امور تخصصی نقش اصلی در تهیه نقشه های ثبتی بر مبنای کاداستر می باشد. حل اختلافات در حد و مرز زمین ها و مالکیت ها از جمله اهداف مهم کاداستر است.

جهت تهیه کلیه نقشه ها در امور ملکی نیازمند امور نقشه برداری هستیم. کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی جهت اموری همچون تهیه نقشه کاداستر، جانمایی پلاک ثبتی، تهیه و تفسیر عکس هوایی؛ تامین دلیل، اخذ جواز ساخت، خلع ید املاک و امور دیگر نیازمند خدمات نقشه برداری(تهیه نقشه یو تی ام) هستند.

امور نقشه برداری املاک و اراضی که توسط کارشناسان رسمی نقشه برداری انجام می شود، نیازمند تجهیزات نقشه برداری، از جمله دوربین نقشه برداری و گیرنده مولتی فرکانس شمیم است. برداشت نقاط و حدود اربعه املاک و اراضی جهت ثبت در کاداستر در مرحله اول توسط این تجهیزات انجام می شود.

دقت در بکار گیری ابزار اشاره شده و تهیه دیتا با دقت و صحت بالا، منجر به تولید نقشه های کاداستر مستند و یکپارچه می شود. در مرحله بعدی، کارتوگرافی و ترسیم دیتا های برداشت شده جهت تبدیل به نقشه یو تی ام اهمیت دارد. پس از انجام دو مرحله اشاره شده، نقشه یو تی ام کاداستری تهیه می شود. در گام بعدی بررسی مستند مالکیتی از جمله سند و بنچاق است. کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی مستندات مالکین را بررسی کرده و پس از مطابقت دادن با نقشه های ثبتی، پلاک ثبتی دقیق املاک و اراضی را در نقشه های یو تی ام تهیه شده درج می کند.

در این حالت نقشه تهیه شده دارای هندسه دقیق و پلاک ثبتی مستند است، نقشه ای با این ویژگی در واقع ارزش حقوقی و قانونی دارد و قابل استناد و ثبت در کاداستر است. به عنوان نمونه در پروسه جانمایی پلاک ثبتی املاک و اراضی دارای سند شش دانگ قدیمی که اطلاعی از جای ملک ندارند.

کارشناس رسمی با جانمایی پلاک ثبتی مکان ملک را روی نقشه یو تی ام جانمایی و آدرس ملک مشخص می شود. در این حالت مالکین این دسته املاک می توانند به استناد نقشه جانمایی پلاک ثبتی که نقشه مبنا کاداستر هست اقدام به درخواست سند تک برگ کنند. پس از بررسی نهایی ادارات ثبت نقشه در سامانه کاداستر ثبت سده و سند تک برگ ملک صادر می شود.

اهداف نقشه برداری کاداستر کارشناس رسمی امور ثبتی
اهداف نقشه برداری کاداستر کارشناس رسمی امور ثبتی

نقش کارشناس رسمی در کاداستر و اسناد مالکیت

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند و حتی املاک دارای سند شش دانگ توسط کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ضروری است. نظام کاداستر در قوانین ثبتی جهت بررسی و حل اختلافات ثبتی و جلوگیری از تداخل در پلاک های ثبتی به کار گرفته شده است.

جهت یکپارچه شدن موقعیت املاک و اراضی می بایست توسط نقشه یو تی ام موقعیت کلیه املاک اعم از سند دار و فاقد سند در کاداستر ثبت شود. در صورت صبت یکپارچه املاک و اراضی در کاداستر یک طرح تجمییعی از املاک واراضی در بافت شهر  ها و روستا ها تهیه می شود. در این حالت از نقشه تهیه شده می توان در اموری همچون اصلاح سند، تفکیک و تعیین کاربری ها استفاده کرد.

همان گونه که می داند مالکان املاک دارای سند دفترچه ای قبل و بعد از انقلاب جهت تبدیل اسناد خویش به سند تک برگ کاداستر می بایست نقشه یو تی ام تهیه کنند. نقشه یو تی ام جهت تبدیل سند دفترچه ای به تک برگی می بایست توسط کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی تهیه شود. پس از تهیه نقشه یو تی ام ممهور به مهر کارشناس رسمی می شود.

علت اهمیت تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی به دلیل دستور العمل ادارات ثبت و اسناد می باشد. توجه داشته باشید که کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی به دلیل داشتن پروانه کارشناس رسمی از کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، زیر نظر ارگان های قضایی می باشند.

نقش کارشناس رسمی در کاداستر و اسناد مالکیت
نقش کارشناس رسمی در کاداستر و اسناد مالکیت

نقش کارشناس رسمی در تهیه کاداستر

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری در واقع مامور قانون است و نقشه های یو تی ام ارائه شده املاک و اراضی جهت اخذ شند تک برگ، کاملا قانوی و قابل استناد است. با توجه به توضیحات بیان شده، کارشناسان رسمی نقش موثر در تهیه نقشه کاداستر دارند. نقش کاداستر در اسناد مالکیت به واسطه تهیه نقشه کاداستر توسط کارشناسان رسمی معنا پیدا می کند.

در سالیان اخیر به خاطر بالا رفتن قیمت املاک و اراضی، بحث تجاوز به حدود اربعه و اختلافات ملکی زیاد شده است. در املاک با سند دفترچه ای نیز این مشکلات بوجود می آید. برخی مالکین تصور دارند که در صورت سند دفترچه ای امکان اختلافات ثبتی و مرزی بوجود نمی آید.

به دلیل حدی به حدی بودن این اسناد می بایست در اسرع وقت اقدام به تک برگ نمودن اسناد خود نمایید. جهت ارائه درخواست سند تک برگ، در گام اول می بایست نقشه یو تی ام ملک را تهیه کنید. توجه داشته باشید نقسه یو تی ام UTM صرفا می بایست توسط کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری تهیه شود.

اسناد مالکیت از جمله مهم ترین مدارک و مستندات برای اراضی و املاک می باشند. به روز کردن سند های مالکیت دفترچه ای و تبدیل به سند تگ برگ بسیار اهمیت دارد. سند های تک برگی با ثبت در کاداستر امکان تخلف و جعل سند را بسیار کاهش می دهند. از طرفی با ثبت ملک در نقشه یو تی ام کاداستر ملک دارای نقشه کاداستر مجزی است و حدی به حدی نیست.

نقش کارشناس رسمی در تهیه نقشه کاداستر معتبر
نقش کارشناس رسمی در تهیه نقشه کاداستر معتبر

کاربرد کاداستر در صلاحیت کارشناس رسمی

در امور مربوط به فعالیت کارشناس رسمی امور ثبتی جهت تهیه نقشه یو تی ام تجمیعی، تفکیک و جانمایی پلاک ثبتی کاداستر کاربرد دارد. در تهیه نقشه یو تی ام تجمیعی به این صورت است که شخصی، مالک چند ملک مجاور است که جداگانه هستند. در زمانی که مالک قصد مشارکت در ساخت داشته باشد نیاز به این نقشه تجمیعی دارد.. در این موارد که مالک چند سند مجزی دارد، پس از تجمیع و ثبت در نقشه کاداستر یک سند تک برگی دریافت می کند.

در موارد دیگر به عنوان مثال یک باغ با مساحت 10000 متر مربع که ورثه ای است و نیاز است که ملک بین ورثه تقسیم شود. در این موارد نیز کارشناس رسمی امور ثبتی پس از تهیه نقشه یو تی م از کل ملک، قدرالسهم ها را بین ورثه تقسیم می کند. در این حالت نیاز است که هر کدام از ورثه سند تک برگ جداگانه داشته باشند.

کارشناس رسمی پس از مشخص کردن متراژ هر کدام از ورثه، نقشه یو تی ام کاداستری جداگانه ترسیم میکند، د راین حالت برای هر کدام از ورثه سند تک برگ کاداستری صادر می شود. نقشه های تهیه شده به صورت تفکیک شده از سند اصلی می باشند، به این نقشه هایی در امور ثبتی نقشه تفکیکی گفته می شود.

در امور ثبتی دیگر که در صلاحیت کارشناس رسمی امور ثبتی است و از اهمیت ویژه برخوردار است، نقشه جانمایی پلاک ثبتی نام دارد. نقشه جانمایی پلاک ثبتی در مواردی کاربرد دارد که مالک سندی در دست دارد و آگاهی از جای ملک ندارد. در این حالت کارشناس رسمی امور ثبتی پس از تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی و تثبیت عرصه، نقشه را به مالک ارائه می کند، مالک طبق نقشه کاداستر می تواند برای مالک درخواست صدور سند برگ کاداستری بدهد.

کاربرد کاداستر در صلاحیت کارشناس رسمی
نقش کارشناس رسمی در کاداستر

کاداستر و کارشناس رسمی امور ثبتی

با توجه به توضحیات ارائه شده متوجه تاثیر کاداستر و نقشه های کاداستر در امور ثبتی شدید. نقشه های یو تی ام در واقع پایه و اساس صدور سند های تک برگ کاداستری هستند. نقشه یو تی ام کاداستر که توسط کارشناس رسمی امور ثبتی تهیه می شود علاوه بر دیتا های هندسی، اطلاعات حقوقی ملک از جمله پلاک ثبتی اصلی، فرعی، قطعه و مفروزی را در خود داشته باشد.

کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری نقش موثر در تهیه مستندات هندسی و حقوقی املاک و اراضی دارند. همان طور که می داند مبنای صدور اسناد نقشه های ثبتی و تفکیکی قدیمی می باشند. امور مربوط به جانمایی این نقشه های تفکیکی بر روی زمین امری تخصصی است که توسط کارشناسان رسمی نقشه برداری انجام می شود.

با توجه به صلاحیت های تخصصی کارشناسان رسمی امور ثبتی کاربرد کاداستر در صلاحیت کارشناس رسمی امور ثبتی نمایان می شود. امور ثبتی املاک و اراضی ارتباط مستقیم با کاداستر دارد. پس از بررسی هر کدام از صلاحت های کارشناس رسمی امور ثبتی نقش کاداستر را بهتر درک می کنیم.

هدف اصلی کاداستر تعیین حدود و تثبیت حدود املاک است، با توجه به صلاحیت کارشناسان رسمی امور ثبتی متوجه می شویم که این کارشناسان نیز در این زمینه فعالیت دارند. با اجرایی شده کاداستر اختلافات ملکی به طرز محسوسی کاهش پیدا می کند و شاهد پرونده های اختلاف ملکی نمی باشیم.

کارشناسان رسمی امور ثبتی در دادگاه ها با بررسی پرونده های ثبتی، در تلاش برای برطرف نمودن اختلاف های ثبتی و ملکی مطابق با مستند های قانونی هستند. از جمله مستند های قانونی نقشه های یو تی ام کاداستر می باشد.

نقش کارشناس رسمی در کاداستر
کاداستر و کارشناس رسمی امور ثبتی
5/5 - (1 امتیاز)
فهرست