کارشناس رسمی تفسير عکس هوایی

دسته بندی: کارشناس رسمی دادگستری
برچسب ها:

زمان مطالعه: 15 دقیقه
کارشناس رسمی تفسیر عکس هوایی

کارشناس رسمی تفسیر عکس هوایی ⚖: به کارشناسان رسمی در امور ثبتی و نقشه برداری گفته می شود، که جهت انجام امور کارشناسی مختلف در حوزه املاک و اراضی عکس های هوایی را از سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح سفارش می دهند. عملیات تفسیر عکس هوایی شامل یک سری امور تخصصی فتوگرامتری می باشد که بر مبنای نیاز کارشناس رسمی تفسیر می شود. تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی جهت بررسی حد و مرز اختلافی بین دو ملک، بررسی سابقه کشت و زرع، بررسی موقعیت انهار و قنوات و جانمایی پلاک های ثبتی مورد استفاده قرار می گیرد. تهیه و تفسیر عکس های هوایی به صورت کلی در موارد دعاوی که نیاز به تامین دلیل دارند توسط دادگاه ارائه شده و کارشناس رسمی پس از دریافت عکس هوایی و انجام عملیات تفسیر عکس هوایی، گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی را به دادگاه ارائه می کند.

کارشناس رسمی تفسیر عکس هوایی

کارشناس رسمی تفسیر عکس هوایی در زمینه تهیه و تفسیر عکس های هوایی که از صلاحیت های مهم کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی می باشد فعالیت دارد. سفارش عکس هوایی و تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی جهت انجام امور ملکی مختلفی انجام می شود. کارشناس رسمی دادگستری تهیه عکس هوایی را به سفارش مالکین یا جهت استفاده در دادگاه جهت امور ثبی املاک، سفارش می دهد.

تفسیر عکس هوایی (عکس آنالوگ قدیمی) در واقع یعنی بررسی و آنالیز عارضه هایی ثبت شده در عکس های هوایی. کارشناس رسمی دادگستری که در این مقاله مفسر(تفسیر کننده) عکس های آنالوگ نامیده می شود، با استفاده از ابراز های همچون استریوسکوپ و تجهیزات مدرن اسکن و برجسته بینی، عارضه های مورد نیاز را در عکس های هوایی، تحلیل و بررسی می کند.

منظور از عارضه های ثبت شده در عکس های آنالوگ، در واقع حد و مرز زمین ها و تغییر و تحویل های شکل گرفته در یک منطقه را شامل می شود. به عنوان مثال، پس از ژئورفرنس کردن زوج عکس هوایی در عملیات تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی، کارشناس دادگستری نقشه یو تی ام برداشت وضع موجود یک منطقه را روی عکس قرار می دهد تا بررسی کند در مختصات مورد نظر، در زمان عکس برداری در دهه 30، دهه 40 یا دهه 50 مرز بین دو زمین به چه صورت بوده است.

بیشتر بخوانید: تهیه و تفسیر عکس هوایی

کارشناس رسمی تفسیر عکس هوایی
کارشناس رسمی تفسير عکس هوایی

روش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی

جهت تفسیر عکس هوایی، کارشناسان رسمی جهت اخذ صلاحیت تفسیر عکس هوایی، می بایست در دوره های تخصصی تهیه و تفسیر عکس های هوایی آنالوگ شرکت کرده باشند. پس از کسب صلاحیت تفسیر عکس هوایی، کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی می توانند به عنوان مفسر در امور کارشناسی اعلام نظر کنند و به کار گرفته شوند.

عکس های هوایی قدیمی که مرجع تهیه کننده آنها سازمان ها نقشه برداری و جغرافیایی می باشند، در واقع عکس های آنالوگ نام دارند. در بین کاربران استتفاده کننده از عکس های هوایی، به نام عکس های هوایی قدیمی شهره هستند. عکس های هوایی در کشور ایران در اواسط سال 1330 و اواخر سال 1380 هجری شمسی تهیه شده اند. عکس های هوایی قدیمی در امور مختلف کارشناسی املاک و اراضی در دادگاه و دادگستری مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله امور ثبتی مهم در زمینه املاک و اراضی که نیازمند تهیه و تفسیر عکس هوایی هستند می توان از جانمایی پلاک ثبتی، بررسی سابقه احیا طبق ماده 56، بررسی حد و مرز بین زمین ها و قدمت بنا، اشاره کرد.

در موارد اشاره شده پس از اقامه دعوی بین دو مالک در حد و مرز یک زمین، و مراجعه به دادگاه، قاضی پرونده را به کارشناس رسمی ارائه می کند. کارشناس رسمی مفسر عکس هوایی، در ابتدای امر مرز بین زمین های مورد اختلاف و نقشه یو تی ام UTM وضع موجود دو ملک را برداشت می کند.  پس از تهیه نقشه یو تی ام، کارشناس رسمی مفسر عکس هوایی، عکس هوایی مورد نظر منطقه را طبق مختصات نقشه یو تی ام و اندس های سازمان نقشه برداری سفارش می دهد.

بیشتر بخوانید: جانمایی نقشه روی عکس هوایی

تهیه و تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی
تهیه و تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی

کارشناس رسمی دادگستری تهیه عکس هوايی

کارشناس رسمی دادگستری در موارد مربوط به اختلاف بین مالکین راجع به املاک و اراضی، عکس هوایی را تهیه می کند، پس از تهیه عکس هوایی، کارشناس مفسر دادگستری عکس هوایی، عملیات تفسیر را انجام می دهد. تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی، منجر به تنظیم نظریه کارشناسی توسط کارشناس دادگستری می شود.

تهیه و تفسیر عکس های هوایی در دهه های گذشته از جمله دهه30، دهه 40، دهه 50، دهه 60، دهه 70،  دهه 80  و جانمایی نقشه املاک بر روی عکس های هوایی، کمک شایانی به کارشناسان دادگستری می کند جهت اعلام نظر کارشناسی بر مبنای مستندات قانونی. در دادگاه ها جهت بررسی پرونده های اختلاف ملکی، قضات نیازمند حضورکارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی جهت بررسی و اعلام نظر کارشناسی هستند.

نظریه کارشناسی در دادگاه بر مبنای تهیه و تفسیر عکس هوایی به صورت مستند به دادگاه اعلام می شود. قضات پس از بررسی نظریه کارشناسی و مستندات (تفسیر عکس هوایی) ارائه شده، توسط کارشناس رسمی رای را صادر می کنند. به دلیل اهمیت صدور رای در دادگاه بر مبنای قانون و عدالت، کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری نقش اساسی را دارند. کارشناس رسمي دادگستری، تهیه عکس هوايی و تفسیر را باید با دقت و صحت بالا انجام دهد. همان گونه که اشاره شد، نظریه کارشناسی نقش اساسی در صدور رای را دارد، بدین علت کارشناس رسمی می باست نهایت دقت و تجریه خویش را به کار گیرد که عکس ها را با دقت و صحت بر مبنای تخصص و صلاحیت خویش تفسیر کند.

کارشناس رسمی دادگستری تهیه عکس هوايی
کارشناس رسمی دادگستری تهیه عکس هوايی

کاربرد تهیه و تفسیر عکس هوایی کارشناس رسمی

به عنوان مثال در پرونده هایی اختلاف در حد و مرز اراضی بین مالکین و ادارات منابع طبیعی، کارشناس رسمی دادگستری مفسر عکس هوایی، می بایست چند دوره زمانی مختلف از زوج عکس های هوایی را جهت تفسیر از سازمان نقشه برداری سفارش دهد. منظور از دوره زمانی مختلف، سفارش عکس در دهه های مورد نظر دادگاه جهت تفسیر عکس است.

پس از تهیه و تفسیر عکس هوایی، کارشناس مفسر عکس هوایی، نقشه یو تی ام مرز مورد اختلاف را وی عکس هوایی ژئورفرنس شده جانمایی می کند. هدف از تهیه عکس هوایی در مورد اشاره شده، بررسی تداخل بین حد مرز دو زمین است. در موارد اختلاف بین مالکین و منابع طبیعی عارضه های همچون آثار کشت و زرع (شخم زدگی) یا حدود انهار بررسی می شود. معمولا در اراضی ملی و منابع طبیعی آثار کشت و زرع (سابقه احیا) وجود ندارد و علت این موضوع بایر بودن این دست اراضی است. در مورد اشاره شده، پس از جانمایی و بررسی سابقه احیا و در صورت تداخل در حد و مرز، کارشناس رسمی گزارش کارشناسی را تنظیم و به دادگاه تقدیم می کند.

جهت تهیه و تفسیر عکس هوایی در حد و مرز اراضی با زمین های منابع طبیعی، دو موضع از لحاظ دقت و صحت عملیات فتوگرامتری که در تفسیر عکس هوایی به کار گرفته می شود اهمیت دارد. مورد اول تهیه نقشه یو تی ام دقیق حد و مرز مورد اختلاف در مرز اراضی ملی و زمین مورد نظر است. مورد دوم که بسیار مهم است، دقت بسیار بالا در عملیات فتوگرامتری و ژئورفرنس عکس هوایی تهیه شده است. خطا در عملیات فتوگرامتری و تفسیر عکس منجر به تفسیر عکس هوایی نا صحیح می شود. کارشناس رسمی نیز نظریه کارشناسی را بر مبنای تفسیر عکس هوایی اعلام می کند، این امر موجب زیر سوال رفتن حضور کارشناس در پرونده می شود.

کاربرد تهیه و تفسیر عکس هوایی کارشناس رسمی
کاربرد تهیه و تفسیر عکس هوایی کارشناس رسمی

 کارشناس رسمی دادگستری تفسير عکس هوايی

کارشناس رسمی تفسير عکس هوايی، شخصی است دارای پروانه کارشناس رسمی و صاحب صلاحیت تفسیر عکس هوایی تحت عنوان مفسر رسمی عکس هوایی. همان گونه که در ادامه مقاله بیان شد، عکس های هوایی، در واقع عکس های آنالوگ قدیمی هستند که توسط هواپیما، تهیه و عکسبردای شده اند.

مقصود از کارشناسی رسمی تفسير عکس هوايي، در واقع امور مربوط به شناسایی و تشخیص مدل رقومی و عارضه های روی زمین به صورت زوج عکس با قابلیت برجسته بینی است. سنجش کلیه مشخصات هندسی در منطقه مورد بررسی در عکس هوایی از جمله طولها، عرض ها، ارتفاع و مساحت از مواردی هستند که توسط مفسر عکس هوایی مورد بررسی قرار می گیرند. کارشناس رسمی تفسير عکس هوايي در مراحل تفسیر عکس هوایی می بایست موارد مهمی را در نظر بگیرد. این موارد که در تفسیر عکس هوایی تاثیر گذار هستند شامل، مقیاس عکس هوایی، سال تهیه عکس، دوره زمانی عکس برداری، و ساعت عکس برداری باید مورد بررسی قرار بگیرد.

کارشناسان رسمی نقشه برداری و اطاعات مکانی صاحب صلاحیت، در تفسیر عکس های هوایی جهت بررسی و شناسایی عارضه های موجود در عکس های هوایی آنالوگ از روش های مختلف بر مبنای عنوان تفسیر استفاده می کنند. به عنوان نمونه تفسیر عکس هوایی جهت بررسی سابقه احیا با تفسیر عکس هوایی جانمایی پلاک ثبتی متفاوت است.

 کارشناس رسمی دادگستری تفسير عکس هوايی
کارشناس رسمی دادگستری تفسير عکس هوايی

کاربرد تهیه و تفسیر عکس هوایی در امور ثبتی

شاید برای شما سوال باشد که اهمیت تفسیر عکس هوایی برای حل اختلاف ثبتی به چه علتی است؟ توجه داشته باشید که صدور اسناد قدیمی بر مبنای نقشه های ثبتی دهه 30، دهه 40 و دهه 50 انجام شده است. در واقع در دهه های اشاره شده نقشه های تفکیکی پلاک های ثبتی ترسیم شده و تخصیص پلاک برای املاک بر مبنای این نقشه ها بوده.

با توجه به تخصیص پلاک و نقشه تفکیکی در دهه های قدیمی و پیاده سازی پلاک های ثبتی در این زمانها روی زمین و هم زمانی با سالهای عکس برداری سازمان نقشه برداری، می تواند کمک موثر به کارشناس رسمی در تفسیر عکس هوایی و جانمایی پلاک های ثبتی داشته باشد. جانمایی پلاک ثبتی به صورت کلی یعنی پیاده سازی سند طبق نقشه ثبتی و تفکیکی اولیه و همزمانی تفکیک و عکس برداری، کمک شایانی به کارشناسان رسمی دادگستری جهت پیاده سازی سند ها می کند.

به معنای بهتر، عکس های هوایی آنالوگ کمک شایانی را جهت کشف و ثبت حقایق در امور ثبتی به کارشناسان ارائه می کنند. در واقع عکس های هوایی وضعیت جغرافیایی یک منطقه را در سال، ماه و ساعت خاصی را در خود ثبت می کنند. عکس های هوایی آنالوگ را کارشناسان رسمی به صورت زوج عکس سفارش می دهند، جهت برجسته بینی و تشخیص عوارض. البته توجه داشته باشید، ژئورفرنس کردن عکس های هوایی قدیمی و جانمایی نقشه یو تی ام یک منطقه روی این عکس های می بایست با دقت و استاندارد های خاصی انجام شود. از مستندات درج شده در عکس های هوایی که در سیستم مختصات یو تی ام قرار داده می شوند، می توان جهت ارائه تامین دلیل به دادگاه استفاده کرد.

مفسران عکس هوایی در دادگاه ها که کارشناسان رسمی نقشه برداری و اطلاعات مکانی هستند، از تخصص خویش بهره می برند جهت بررسی پرونده های اختلاف ملکی و تعیین حدود املاک. مستندات ارائه شده به واسطه تهیه و تفسیر عکس هوایی می تواند به حل مشکلات در حد و مرز زمین ها، به ویژه در زمین های کشاورزی کمک کند.

کاربرد تهیه و تفسیر عکس هوایی در امور ثبتی
کاربرد تهیه و تفسیر عکس هوایی در امور ثبتی

تهیه و تفسير عکس هوايی در دادگاه

یکی از مهمترین کاربرد های تهیه و تفسیر عکس هوایی جهت استفاده در دادگاه، جهت حل اختلاف در امور ملکی است. کارشناسان رسمی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، با تهیه و تفسیر عکس های آنالوگ و قدیمی سازمان نقشه برداری در پرونده های ملکی جهت اعلام نظر کارشناسی مورد استفاده قرار می دهند.

به دلیل استفاده از گزارش کارشناسی تهیه و تفسیر عکس هوایی در دادگاه و قانونی بودن این امر جهت کمک به قاضی پرونده برای اعلام رای، مستندات گزارش کارشناسی می بایست ممهور به مهر کارشناس رسمی نقشه برداری باشند. دلیل استفاده از حضور کارشناسان رسمی نقشه برداری و مفسر عکس هوایی، به واسطه صلاحیت کارشناسی تفسیر عکس هوایی این افراد است. امروزه با پیشرفت های شگرف در زمینه علوم ژئوماتیک( مهندسی نقشه برداری) عکس های رقومی با کیفیت بسیار بالا توسط دوربین های پیشرفته فتوگرامتری تهیه می شود. دقت و کیفت عکش های رقومی نسبت به عکس های آنالوگ بسیار بالاتر و بهتر است. عکس های رقومی در نرم افزار های فتوگرامتری مورد استفاده قرار می گیرند و خروجی نقشه های دقیقی دارند.

عکس های آنالوگ جهت استفاده در نرم افزارهای به روز فتوگرامتری محدودیت های دارد، ولی با اسکن عکس های آنالوگ نیز می توان اطلاعات هندسی مناسبی را تهیه کرد. در عکس های آنالوگ جهت تبدیل به نقشه، می بایست عملیات اسکن انجام شود ولی در عکس های رقومی با حذف مرحله اسکن، کیفیت و دقت بالاتری را ارائه می کنند.

تهیه و تفسير عکس هوايی در دادگاه
تهیه و تفسير عکس هوايی در دادگاه

مزیت تهیه و تفسير عکس هوايی در دادگاه

همان طور که در ابتدای مقاله بیان شد، مزیت عکس های آنالوگ به دلیل قدیمی بودن آنهاست که مورد استفاده در دادگاه قرار می گیرند. عکس های هوایی قدیمی یا آنالوگ وضعیت حدود اربعه یک ملک را در دهه های مختلف در خود ثبت کرده اند. همین امر باعث می شود تا کارشناس رسمی نقشه برداری پس از تهیه و تفسیر عکس هوایی از یک منطقه خاص، دید بصری کافی پیدا می کند جهت ارائه نظریه کارشناسی در پرونده اختلاف ملکی.

برخی کارشناسان رسمی در دادگاه ها از نقشه هوایی استفاده می کنند که این امر خطا های را به همراه خواهد داشت. بررسی یک منطقه توسط عکس هوایی دید بصری کافی جهت تشخیص حد و مرز زمین ها را به کارشناس مفسر عکس هوایی می دهد. دلیل ارائه دید هندسی بهتر به علت ثبت وضعیت منطقه در کلیه اشکال در عکس است. ثبت کلیه عوارض در عکس های هوایی از ریز تا درشت و هر المانی که در آن منطقه بوده، به کارشناس کمک می کند تا تفسیر بهتری جهت ارائه نظریه کارشناسی به دادگاه داشته باشد. موارد اشاره شده در نقشه های هوایی به وضوح دیده نمی شود زیرا این نقشه های به صورت خطی با عارضه های اصلی هستند و فرعیات را با خود به همراه ندارند.

به عنوان نمونه در یک منطقه در یک بازه زمانی در دهه 40 سند های صادر شده، پس از گذشت زمان اداره منابع طبیعی سند های زمین اشاره شده را باطل اعلام می کند. علت ابطال اسناد مالکیت نداشتن سابقه احیا در منطقه مورد نظر اظهار می کند. در این حالت مالکین طرح دعوی خویش را به دادگاه اعلام می کنند. قاضی جهت بررسی بیشتر و تکمیلی از کارشناسان رسمی نقشه برداری و اطلاعات مکانی بهره می گیرد، جهت تهیه و تفسیر عکس هوایی منطقه و ارائه گزارش کارشناسی به دادگاه. کارشناس پس از تهیه نقشه یو تی ام UTM از منطقه، سپس تهیه و تفسیر عکس هوایی، موقعیت املاک را روی عکس هوایی جانمایی می کند و گزارش کارشناسی را به دادگاه تحویل می دهد.

مزیت تهیه و تفسير عکس هوايی در دادگاه
مزیت تهیه و تفسير عکس هوايی در دادگاه

گزارش کارشناس رسمی تفسير عکس هوايی

گزارش کارشناس رسمی پس از تهیه و تفسير عکس هوايي تهیه و تنظیم می شود. در واقع در گزارش تفسیر تهیه شده توسط کارشناس دادگستری، امور مربوط به آنالیز و بررسی عکس های عکس هوایی آنالوگ بر مبنای نوع پرونده اختلاف ملکی در دادگاه تشریح می شود. مقصود از نوع پرونده در دادگاه، در واقع عنوان شرح دعوی مطرح شده جهت تهیه و تفسیر عکس هوایی است. به عنوان نمونه در یک پرونده ثبتی در دادگاه، تهیه و تفسیر عکس هوایی جهت جانمایی پلاک ثبتی تهیه می شود، در موارد دیگر انجام امور اشاره شده جهت بررسی مرز بین دو قطعه زمین انجام می شود.

عمده مواد ارائه گزارش کارشناس رسمی نقشه برداری در تفسیر عکس هوایی به بررسی سابقه احیا در زمین های کشاورزی جهت مشاهده آثار کشت و زرع مطابق با ماده 56 انجام می شود. در این موارد کارشناس رسمی دادگستری در ابتدای امر نقشه یو تی ام حدود اربعه زمین مورد تعرفه را توسط گیرنده های مولتی فرکانس متصل به سامانه شمیم برداشت می کند. پس از برداشت حدود اربعه (تهیه نقشه یو تی ام) از زمین زراعی تعرفه شده، عکس هوایی آنالوگ یا همان زوج عکس قدیمی موجود در آرشیو سازمان نقشه برداری با توجه به اندکس های سازمان نقشه برداری سفارش داده می شود. توجه داشته باشید در بررسی سابقه احیا مطابق با ماده 56 منابع طبیعی می بایست عکس های هوایی مربوط به سالهای قبل از 1356 را سفارش داد.

پس از تهیه عکس هوایی از منطقه مورد نظر، کارشناس رسمی نقشه برداری حدود اربعه یا همان نقشه یو تی ام زمین زراعی را روی عکس هوایی جانمایی می کند. پس از جانمایی روی عکس هوایی، می توان مررز بین زمین زراعی و اراضی ملی را بررسی کرد که تداخل دارند یا خیر. همچنین کارشناس عکس هوایی را آنالیز می کند جهت مشاهده آثار کشت و زرع در زمین مورد تعرفه.

گزارش کارشناس رسمی تفسير عکس هوايی
گزارش کارشناس رسمی تفسير عکس هوايی

تفسیر عکس هوایی کارشناس رسمی چگونه است؟

کارشناس دادگستری پس از بررسی و مشاهده عکس با توجه به تخصص و صلاحیت خویش کلیه فاکتور های مورد نیاز جهت بررسی سابقه کشت و زرع را بررسی می کند. پس از انجام امور کارشناسی شده، کارشناس رسمی گزارش کارشناسی را طبق مشاهدات خویشبه صورت مکتوب اعلام می کند. به عنوان نمونه کارشناس موقعیت نهر ها و قنوات موجود در زمین را که در عکس هوایی مشاهده کرده است را ذکر می کند.

با توجه به موراد اشاره شده کارشناس رسمی در سفارش عکس هوایی باید به سال عکس برداری توجه ویژه داشته باشید. در مواردی که توسط تیم کارشناسی حد نگار بررسی شده، آثار کشت و زرع دقیق و واضحی مشخص نبود ولی موقعیت نهار ها مشخص بود. با توجه به وجود نهر در زمین، داشتن سابقه کشت و زرع حتمی است. عدم مشاهده خطوط شخم در زمین یا کشت و زرع به دلیل سفارش عکس در سال و فصلی است که در زمین کشاورزی انجام نشده است.

کارشناس رسمی نقشه برداری در گزارش تفسیر عکس هوایی می بایست گزارش کارشناسی را کاملا شفاش، دقیق و بر مبنای مستندات ارائه کند. توجه داشته باشید که گزارش کارشناسی رسمی در تفسیر عکس هوایی در دادگاه ها مبنای صدور رای قرار می گیرد. بدین علت کارشناس رسمی تفسیر عکس هوایی در دادگاه ها، باید نهایت دقت و تخصص خویش را بکار گیرد. در مواردی مشاهده شده است که منابع طبیعی سند های مالکیت را در یک منطقه باطل کرده است، در این موراد کارشناس رسمی پس از تهیه و تفسیر عکس هوایی، مشخص می کند که ابطال سند ها طبق عکس هوایی درست بوده یا خیر.

کارشناس رسمی تفسير عکس هوایی
کارشناس رسمی تفسير عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی جهت تامین دلیل در دادگاه

تفسیر عکس هوایی جهت تامین دلیل به منظور حل اختلافات ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود که بر اساس تفسیر عکس هوایی و نتیجه گیری از این تفسیر و بررسی گزارش یا همان تامین دلیل تهیه و این تامین دلیل بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود. تفسیر عکس هوایی جهت تامین دلیل یکی از مدارکی است که در بررسی تغییرات زمین از گذشته تا به حال مورد بررسی و تفسیر قرار می گیرد و برای انجام تفسیر عکس هوایی و تهیه گزارش باید به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه شود تا بر اساس تفسیر عکس های هوایی انجام شده گزارش یا همان تامین دلیل برای ارائه به دادگاه یا سازمان های مرتبط تهیه شود.

ابتدا عکس های هوایی با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظراز طریق سازمان نقشه برداری، تهیه می شود و با تهیه عکس های هوایی تهیه شده و تفسیر و بررسی عکس های هوایی نتیجه گیری نهایی در دست اقدام باشد. بر اساس نتیجه حاصل گزارش تفسیر عکس هوایی یا همان تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه و این گزارش بعد از چاپ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود تا برای ارائه به دادگاه یا ارگان های مرتبط دارای اعتبار باشد. از مواردی که می توان از طریق عکس های هوایی و تفسیر و بررسی عکس ها اثبات کرد سابقه احیا زمین هایی که جزء اراضی ملی اعلام شده اند و یا تعیین و بررسی حدود و مرز های املاک و حل اختلافاتی که بر سر حدود دو ملک همجوار پیش می آید استفاده می شود.

تفسیر عکس هوایی جهت تامین دلیل در دادگاه
تفسیر عکس هوایی جهت تامین دلیل در دادگاه

کاربرد تفسیر عکس هوایی جهت تامین دلیل

انجام بررسی نقشه هوایی یا تفسیر عکس هوایی امروزه بیشترین مورد بحث را در زمینه امور ملکی دارد که باید برای حل اختلافات ملکی و اثبات ادعای مالکیت ملک و یا دادخواست ملکی از این عکس های هوایی و تفسیر و بررسی آن ها استفاده کرد که تمامی این امور توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود و در نهایت گزارش تفسیر عکس هوایی تهیه و مهر و امضا می شود. بیشترین اختلاف ملکی بر سر سابقه زمین هایی است که جزء اراضی ملی اعلام شده اند در صورتی که مالک معتقد است در این زمین سابقه کشاورزی یا وجود بنا مشهود است و یا اختلاف بر سر حریم و حدود ملک است که متقاضی قصد بر اثبات تجاوز به حریم ملک را دارد که برای انجام امور قضایی ملکی از طرف دادگاه دستور به تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی یا همان تامین دلیل را می دهد.

جهت تفسیر عکس های هوایی تامین دلیل می بایست به کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه شود تا در ابتدا با توجه به موقعیت ملک و سال مد نظر درخواست عکس هوایی به سازمان نقشه برداری کشور ارائه شود. با توجه به عکس های هوایی تهیه شده و تفسیر و بررسی عکس های هوایی در مورد موضوع مد نظر نتیجه گیری نهایی انجام شود و بر اساس نتیجه نهایی گزارش تفسیر عکس هوایی یا همان تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه می شود. پس از تهیه گزارش کارشناسی تامین دلیل، مستندات توسط کارشناس رسمی نقشه برداری مهر و امضا می شود. در مرحله آخر متقاضی یا وکیل با توجه به گزارش تفسیر عکس هوایی کارشناس دادگستری، جهت انجام امور قضایی ملک اقدام می کند و با اثبات ادعای مالکیت سند به نام مالک صادر خواهد شد.

کاربرد تفسیر عکس هوایی جهت تامین دلیل
کاربرد تفسیر عکس هوایی جهت تامین دلیل
5/5 - (4 امتیاز)
فهرست