نقشه 2000

دسته بندی: نقشه سامد
برچسب ها:

زمان مطالعه: 23 دقیقه
نقشه 2000

نقشه 2000 یک دو هزارم ⚖ 🗺: به نقشه ای هوایی گفته می شود که حاصل تبدیل عکس هوایی به نقشه رقومی با مقیاس 1/2000 است. نقشه 2000 در امور ثبتی و نقشه برداری کاربرد دارد و دلیل این کاربرد وجود گذر ها و موقعیت هندسی املاک بر روی این نقشه است که جهت جانمایی پلاک ثبتی و ارائه نقشه های یو تی ام معتبر به مورد استفاده قرار می گیرد.

نقشه 2000 یک دو هزارم 🗺⚖

نقشه 2000 یا یک دو هزارم یا 1/2000 یا 1:2000 یا نقشه یک دو هزارم شهرداری همگی نام هایی است که به نقشه 2000 الصاق می شود. در واقع همگی بر 2000 در این نام گذاری اجماع دارند، در واقع مقیاس تهیه و ترسیم این نقشه هوایی است که با مقیاس یک دو هزارم تهیه شده است. در بین عموم کارشناسان به نقشه یک دو هزارم شهرداری شهرت دارد.

نقشه 2000 شهرداری تهران
نقشه 2000 شهرداری تهران

نقشه 2000 یا همان نقشه های یک دو هزارم، نقشه های هستند که حاصل تهیه عکس های هوایی گرفته شده توسط هواپیما یا پهپاد های هستند که طی عملیات فتوگرامتری( تبدیل عکس به نقشه) به نقشه های رقومی با مقیاس 1:2000 تبدیل می شوند. نقشه های 2000 یا نقشه های 1/2000 را سازمان نقشه برداری کشور تهیه و ترسیم می کند.

تهیه نقشه یک دو هزارم شهرداری تهران
تهیه نقشه یک دو هزارم شهرداری تهران

نقشه 1/2000 چگونه تهیه می شود

همان گونه که اشاره شد نقشه های یک دوهزارم یا نقشه 2000 پس از تبدیل عکس هوایی به نقشه رقومی اتوکد حاصل می شود. با توجه به ارتفاع پرواز جهت عکس برداری و تبدیل به نقشه، مقیاس نقشه های هوایی مشخص و ترسیم می شود. نقشه یک دو هزارم را می توانیم یک نقشه هوایی بنامیم که توسط عملیات فتوگرامتری و کارتوگرافی به نقشه هوایی با مقیاس 1/2000 تبدیل شده است.

نقشه 1/2000 چگونه تهیه می شود
نقشه 1/2000 چگونه تهیه می شود

با توجه به توضیحات ارائه شده، متوجه شدیم که نقشه 2000 از دو واژه “نقشه” و “2000” تشکیل شده است. نقشه ها را می توان مدل رقومی از یک قسمت از زمین در نظر گرفت که با نسبت کوچکتر ترسیم شده است. عدد 2000 نیز در واقع مقیاس ترسیمی نقشه یک دو هزارم است. نقشه یک دوهزارم را در تعریف علمی می توانیم یک تصویر قائم از عوارض زمین نسبت به یک سطح مبنای یا دیتوم در نظر بگیریم که با مقیاس 1/2000 روی کاغذ یا در اتوکد به صورت رقومی قرار گرفته است نام گذاری کنیم.

نقشه های یک به دو هزارم پس از مراحل کارتوگرافی توسط تجهیزات فتوگرامتری  با نامهای، دستگاه رقومی paradeyes، دستگاه فتوگرامتری رقومی lps و سامانه‌های پیشرفته بومی تبدیل رقومی به نقشه های رقومی تبدیل می شود. کارتوگرافی به یک تخصص فنی و کاربردی گفته می شود که در واقع دانش ساخت نقشه از عکس هوایی است. در امور کارتوگرافی اجرای فیزیکی که توسط عکس بردای ثبت می شوند را به نقشه رقومی تبدیل می کنند.

تبدیل عکس هوایی به نقشه 1/2000
تبدیل عکس هوایی به نقشه 1/2000

مقیاس نقشه 2000 یک دو هزارم

قسمت مهم در نقشه های هوایی یک دو هزارم که مقیاس آنهاست را می توان این گونه تعریف کرد. نقشه در واقع مدل رقومی از اطلاعات هندسی یک منطقه است و مقیاس نیز در واقع نسبت ابعاد و فاصله ها بر روی نقشه رقومی تهیه شده نسبت به ابعاد و اندازه های روی زمین است. در نقشه یک دوهزارم به علت بیشتر بودن مقیاس، می توانیم جزئیات بیشتری از سطم زمین را در قالب نقشه 2000 در دسترس داشته باشیم. مقیاس در نقشه های هوایی یک دو هزارم به روش خطی یا ترسیمی، توصیفی و عددی بر روی نقشه درج می شوند. مقیاس در نقشه های 2000 به صورت ریاضی در واقع حاصل تقسیم فاصله دو نقطه روی نقشه بر فاصله همان دو نقطه روی زمین است.

مقیاس نقشه 2000 یک دو هزارم
مقیاس نقشه 2000 یک دو هزارم

همان گونه که در ابتدای مقاله اشاره شده دیتا بیس نقشه های هوایی با مقیاس یک به دوهزار، عکس ها هوایی تهیه شده توسط سازمان نقشه برداری است. سازمان نقشه برداری در دهه های 40 و 70 و 80 عکس برداری پوششی انجام داده است جهت تهیه نقشه های یک دوهزارم. نقشه های یک دوهزارم در مطالعات زمین شناسی، شهرسازی و امور ثبتی کاربرد دارند. با استفاده از جانمایی پلاک ثتبی روی نقشه یک دوهزارم، می توانیم موقعیت دقیق ملک را تثبیت کنیم.

نقشه 1/2000 شهرداری
نقشه 1/2000 شهرداری

نقشه 2000 یک دو هزارم شهرداری

در این مقاله قصد ما بر این است که تعریف عامیانه و خاصیت های نقشه یک دو هزارم یا نقشه دو هزارم شهرداری را تحلیل و بررسی کنیم. در دنیای پیشرفته امروزی و با رشد شهر نشینی و گسترش شهر ها به واسطه ساخت و ساز های زیاد در شهرها در حوزه املاک مسکونی و صنعتی و هم جواری املاک و اراضی با یک دیگر باعث تداخل بین این املاک و اراضی می شود.

شهرداری ها و سازمان زمین و مسکن و ارگان های مرتبط با شهرسازی جهت دست یابی به حد و مرز املاک حوزه شهرها و معابر و موقعیت املاک و اراضی نیازمند یک نقشه رقومی در مقیاس یک دوهزارم هستند. با تهیه و ترسیم نقشه 2000 توسط سازمان نقشه برداری، این نقشه هوایی در اختیار این ارگان ها جهت مدیریت شهری قرار می گیرد.

در صورتی که نقشه جامعی از بافت شهر و املاک و اراضی پیرامون در دسترس نباشد، ارگان های دولتی نمی توانند برنامه ریزی جامعی در جهت مدیریت حوزه املاک و اراضی در بافت شهر ها داشته باشند. همچنین در صورتی که نقشه بزرگ مقیاس 2000 شهرداری در دسترس نباشد، این امر باعث بروز اختلافاتی بین ارگان های دولتی در حوزه مدیریت و مالکان املاک و اراضی در حد و مرز بین املاک و اراضی می شود.

کاربرد نقشه 2000 در شهرداری

ارگان های دولتی همچون شهرداری که در حوزه مدیریت شهری و ساخت و سازها فعالیت دارند، جهت صدور مجوز ساخت و پایان کار املاک ساخته شده، نیازمند نقشه یک دو هزارم هستند که موقعیت املاک در مقیاس 1/500 روی نقشه 2000 شهرداری جانمایی شده باشد. نقشه رقومی با مقیاس 1/500 که از حدود اربعه املاک و اراضی به روش نقشه برداری زمینی توسط تجهیزاتی به نام دوربین نقشه برداری و گیرنده مولتی فرکانس متصل به سامانه شمیم تهیه می شود، می بایست روی نقشه 2000 جانمایی شود.

تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود املاک و جانمایی روی نقشه یک دو هزارم می بایست توسط کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی تهیه و ترسیم شود. پس از تهیه و ترسیم نقشه جانمایی وضع موجود ملک روی نقشه یک به دو هزار نقشه جهت ارسال به شهرداری به مالک تحویل داده می شود.

نقشه برداری جهت تهیه نقشه 2000

 قطعا اکثر شهروندان مشاهده کرده اند که افرادی در پشت دوربین های نقشه برداری قرار دارند و در حال نقشه برداری از یک محدوده و یا یک ساختمان هستند. گاها افراد این مهندسین که کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی هستند را با فیلم بردار ها اشتباه می گیرند.

توجه داشته باشید که این مهندسین در حال تهیه مدل رقومی و هندسی حدود اربعه املاک و اراضی هستند. این مدل های رقومی پس از ثبت اطلاعات توسط دوربین نقشه برداری به نقشه یو تی ام تبدیل می شوند. کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی پس از تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک توسط دوربین های توتال استیشن و گیرنده های مولتی فرکانس(جی پی اس) متصل به سامانه شمیم با مقیاس 1/500 و ترسیم این نقشه، نقشه را می بایست روی نقشه یک دوهزارم شهرداری جانمایی کنند.

صلاحیت تهیه نقشه 2000 شهرداری

نقشه های یک دو هزارم توسط کارشناسان رسمی نقشه برداری تهیه و ترسیم نمی شود، این نقشه های که کاربرد فراوان در امور شهرسازی دارند توسط سازمان نقشه برداری تهیه می شوند. نقشه بردار کارشناس رسمی با توجه به موقعیت یو تی ام ملکی که نقشه یو تی ام آن را تهیه کرده، اندکس نقشه 2000 منطقه را از سازمان نقشه برداری یا شهرداری دریافت می کند.

پس از دریافت نقشه یک به دوهزارم توسط کارشناس رسمی، نقشه یو تی ام ملک روی نقشه 2000 جانمایی می شود، سپس نقشه یو تی ام تهیه شده مهر و امضا شده و به مالک تحویل می دهد. مالکین املاک و اراضی این نقشه های را برای ارگان های مختلفی همچون شهرداری، اداره ثبت، اداره زمین شهری و دیگر ارگان های دولتی تهیه می کنند.

نمونه نقشه یک دو هزارم برای شهرداری تهران
نمونه نقشه یک دو هزارم برای شهرداری تهران

نقشه یک دو هزارم چیست؟

نقشه های یک دو هزارم، نقشه های هستند که با استفاده از عکس های هوایی گرفته شده، طی عملیات تخصصی فتوگرامتری و کارتوگرافی، به نقشه های رقومی با مقیاس 1:2000 تبدیل می شوند. نقشه های 2000 یا نقشه های 1/2000 با مختصات یو تی ام  را سازمان نقشه برداری کشور تهیه و ترسیم می کند. نقشه یک دو هزارم در واقع یک نقشه هوایی است با مقیاس 1:2000 که درسیستم مختصات جهانی یو تی ام تهیه و ترسیم می شود.

نمونه نقشه یو تی ام 2000 اداره ثبت
نمونه نقشه یو تی ام 2000 اداره ثبت

نقشه های هوایی با مقیاس 1:2000 که معروف به نقشه یک دو هزارم شهرداری هستند،  به سفارش سازمان زمین و مسکن و ارگان های دولتی دیگر مرتبط با حوزه شهر سازی و بخش های خصوصی مطابق با استاندارد ها و نظارت مستقیم سازمان نقشه برداری کشور تهیه و ترسیم می شود. در واقع مبنای تولید این نقشه ها عکس های هوایی پوشش سازمان نقشه برداری است.

نمونه نقشه 2000 جانمایی پلاک ثبتی
نمونه نقشه 2000 جانمایی پلاک ثبتی

گاها برای مالکینی که به ارگان های دولتی برای امور ثبتی و ملکی مراجعه می کنند پیش می آید که ارگان مربوطه نقشه یو تی ام ملک به همراه جانمایی روی نقشه 2000 شهرداری را از مالک درخواست می کنند. احتمالا راجع به نقشه های یک دو هزارم سوالاتی برای مالکین پیش می آید که به آنها می پردازیم.

نمونه نقشه 2000 اداره راه و شهرسازی
نمونه نقشه 2000 اداره راه و شهرسازی

دقت نقشه 2000 یک دو هزارم

به عنوان نمونه برای مالکین سوال است که میزان دقت مسطحاتی نقشه های هوایی یک دو هزارم چقدر است؟ یا کاربرد این نقشه های 2000 چیست؟ چگونه باید نقشه 1/2000 را تهیه کنم؟ جهت تهیه نقشه 2000 شهرداری به کدام ارگان مراجعه کنم؟

دقت نقشه 2000 یک دو هزارم
دقت نقشه 2000 یک دو هزارم

در ادامه با ما همراه باشید تا به صورت خلاصه پاسخ پرسش های عمومی راجع به نقشه یک دو هزارم شهرداری را بیان کنیم. راجع به میزان دقت نقشه های 2000 شهرداری که در واقع مقصود دقت موقعیتی است توجه داشته باشید که این نقشه ها دارای دقت مسطحاتی در حدود 40 سانتی متر هستند.

راجهه به کابرد این نقشه های، همان گونه که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، نقشه 2000 شهرداری در حوزه مدیریت شهری، مطالعات طرح های جامع شهری و برنامه ریزی شهری و پروژه های اطلاعات مکانی یا همان GIS کاربرد دارد. جهت تهیه نقشه یک دو هزارم می بایست به کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی مراجعه کنید. همان گونه که اشاره شد نقشه های یک دو هزارم که حاصل تبدیل عکس هوایی به نقشه هوایی است برای امور ثبتی و تهیه مساحی ملک از دقت کافی برخوردار نست.

نمونه جانمایی موقعیت املاک روی نقشه 2000
نمونه جانمایی موقعیت املاک روی نقشه 2000

مقصور از مساحی ملک و دقت در نقشه 2000 این موضوع است که برای تهیه نقشه یو تی ام از یک ملک می بایست عملیات نقشه برداری زمینی انجام شود و مختصات حاصل از عملیات نقشه برداری زمینی به عنوان مساحی ملک در نظر گرفته می شود و نقشه یک دو هزارم به عنوان بیس نقشه و حالت کروکی ساختمان و گذر های مجاور در نظر گرفته می شود.

نمونه جانمایی موقعیت ملک روی نقشه 2000
نمونه جانمایی موقعیت ملک روی نقشه 2000

چگونه نقشه 2000 تهیه کنیم

نقشه های یک دو هزارم را کارشناسان رسمی نقشه برداری در آرشیو خویش موجود دارند. بر مبنای موقعیت یو تی ام قرار گیری ملک، کارشناس رسمی اندکس مورد نظر را از آرشیو خارج و مورد استفاده قرار می دهد. نقشه یک دو هزارم اندکس منطقه مورد نظر به تنهایی کافی نیست. در واقع می بایست کارشناس رسمی نقشه برداری در ابتدا نقشه یو تی ام وضع موجود ملک را تهیه و ترسیم کند. پس از تهیه و ترسیم نقشه یو تی ام، نقشه تهیه شده روی نقشه 2000 شهرداری جانمایی می شود.

جهت تهیه نقشه های یک دو هزارم در صورتی که بخواهید خودتان تهیه کنید، می بایست به دفتر خدمات الکترونیکی شهر یا سازمان نقشه برداری مراجعه کنید. به دلیل عدام آشنایی برخی مالکین با سیستم ها مختصاتی جهت سفارش نقشه هوایی 2000 از مراجع اشاره شده، بهتر است با کارشناس رسمی مشورت کنید.

تهیه نقشه یو تی ام 2000 توسط کارشناس رسمی
تهیه نقشه یو تی ام 2000 توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه 2000 توسط کارشناس رسمی

تهیه و سفارش نقشه 1/2000 از مراجع اشاره شده، معمولا زمان بر است و در صورت مراجعه به کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی در زمان خیلی کوتاه می توانید به نقشه 2000 دسترسی داشته باشید. همان گونه که اشاره شده خود نقشه یک دو هزار برای ارائه به ارگان های دولتی کافی نیست. در ابتدا باید نقشه یو تی ام وضع موجود ملک تهیه شود. سپس نقشه یو تی ام تهیه شده روی نقشه یک دو هرازم تهیه شده جانمایی شود، بدین علت بهتر است که نقشه 1:2000 را نیز کارشناس رسمی تهیه کند.

در صورت اقدام برای اخذ پایان کار در ساخت و ساز املاک نقشه یو تی ام ملک که روی نقشه یک دو هزارم شهرداری جانمایی شده و ممهور به مهر کارشناس رسمی باشد مورد نیاز است. در کلیه امور مربوط به شهرداری و ادارات ثبت اسناد نقشه جانمایی ملک روی نقشه 1:2000از جمله مدارک ضروری است. با جانمایی نقشه یو تی ام ملک روی نقشه یک دو هزارم شهرداری در واقع موقعیت ملک در بافت شهری و نسبت به املاک مجاور به خوبی قابل تشخیص و قابل استناد است.

تهیه نقشه جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم
تهیه نقشه جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم

کاربرد نقشه 2000 یک دو هزارم

امروزه در بافت شهرهای بزرگ و کوچک، ساخت و ساز ها در بافت مسکونی و صنعتی افزایش چشم گیری داشته است. در بافت شهرها پیمانکاران ساختمانی که در ساخت و ساز ها موظف به رعایت قوانین شهر سازی و عدم تجاوز به حریم املاک مجاور هستند. تجاوز به حریم املاک مجاور می‌تواند باعث طرح دعوی و توقف عملیات ساخت و ساز شود. مشکلات اشاره شده ممکن است در ساخت و سازها بوجود بیاید، از جمله عاملی که سبب جلوگیری از این دعاوی ملکی می‌شود، تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک است که روی نقشه یک دو هزار جانمایی شده باشد.

جانمایی موقعیت ملک روی نقشه 2000 سال 1343
جانمایی موقعیت ملک روی نقشه 2000 سال 1343

نقشه 2000 دستور نقشه شهرداری

در موارد اشاره شده جهت باز سازی و تخریب املاک، مالک مجدد باید نقشه جانمایی سند را تهیه و به شهرداری ارائه کند در این مورد موقعیت سند توسط کارشناس رسمی جانمایی شده و روی زمین جانمایی می شود. علت این امر بدین دلیل است که در برخی املاک قدیمی ممکن است حدود اربعه سند با وضع موجود همخوانی نداشته باشد.

نقشه جانمایی تهیه شده می بایست روی نقشه یک دو هزارم شهرداری نیز جانمایی شود. با جانمایی نقشه یو تی ام وضع موجود و سند روی نقشه 1:2000در صورت وجود اختلافی، قبل از ساخت سازه جدید، این اختلاف رفع می شود، مورد اشاره شده از جمله مهمترین کاربرد های نقشه یو تی ام در حوزه ساخت و ساز شهری است.

نقشه 2000 دستور نقشه شهرداری
نقشه 2000 دستور نقشه شهرداری

نقشه 1/2000 شهرداری تهران

براي تهيه و توليد نقشه های 1/2000 شهرداری تهران مراحـل مختلفی از جمله عكس برداري هوايي، عمليات زميني، طبقه بندی و گويا سـازی، تبـديل، ویرایش، كارتوگرافي، نظارت و چاپ می بایست طي گردد تا يك نقشه هوایی یک دو هزارم استاندارد حاصل گردد، نقـص در طي اين مراحل از ارزش و كيفيت نقشه یک دو هزارم كاسته و در نهايت جوابگـوی نياز كاربران نخواهد بود.

عوامل تبديل با توجه به مقياس بزرگ عكس و با استفاده از مهـارت و تجربـه تفسير، اطلاعات زيادي را ازعكس استخراج و تبديل مي نماينـد، ولـی نقـشه یک دو هزارم در ايـن مرحله هنوز كامل نيست و با انجام عمليات طبقه بندي و گويا سـازی ، نقـشه نـاطق می شود.

با توجه به ماهيت كيفی اطلاعات جغرافيايي، امكان اعمـال سـليقه فـردي از سوي عامل گويا كننده وجود دارد، بنابراين براي پرهيز و كـاهش خطـاي انـساني بـه هنگام جمع آوري اطلاعات و گويا سازي نقشه هاي بزرگ مقيـاس یک دو هزارم شهرداری تهران ، بهره گیری از يـك دستورالعمل جامع كه صحت گويا سازی نقشه 1/2000 شهرداری تهران را تضمين کند ضروری است.

تهيه و توليد نقشه های 1/2000 شهرداری تهران
تهيه و توليد نقشه های 1/2000 شهرداری تهران

نقشه هوایی 2000 یک دو هزارم

نقشه 1/2000 شهرداری تهران از جمله نقشه ‌های 2000 هوایی بزرگ مقیاس است. است. تهیه نقشه های یک دو هزارم ، جهت توسعه شهری و ساخت و ساز در حوزه شهری تهران ضرورت دارد. عدد 2000 که جهت نام گذاری به این نقشه الصاق می شود در واقع بیانگر مقیاس نقشه های 1/2000 شهرداری تهران است. مقیاس ۱.۲۰۰۰ به این معنی است که عوارض موجود در نقشه دو هزارم در واقع 2000 برابر کوچکتر از اندازه واقعی آنها بر روی زمین است.

در صورت مراجعه به ادارات و ارگان ها جهت انجام برخی امور ملکی از جمله اخذ جواز ساخت، پایان کار، جانمایی سند، تهیه نقشه بر و کف، تامین دلیل در دادگاه در امور ملکی، ارائه نقشه به اداره راه و ارگان های دیگر، از شما نقشه یو تی ام ملک که روی نقشه یک دو هزارم شهرداری تهران جانمایی شده باشد را درخواست می کنند.

نقشه 1/2000 شهرداری تهران توسط کارشناسان رسمی نقشه برداری تهیه می شود که در آرشیو سازمان نقشه برداری و آرشیو برخی کارشناسان موجود است. نقشه یو تی ام وضع موجود ملک در تهران نیز توسط تجهیزات نقشه برداری از جمله دوربین نقشه برداری و گیرنده مولتی فرکانس شمیم تهیه می شود.

نقشه هوایی 2000 یک دو هزارم
نقشه هوایی 2000 یک دو هزارم

جانمایی نقشه یو تی ام روی نقشه 2000

گاها مشاهده می شود برخی کارشناسان موقعیت املاک و اراضی را که با مختصات یو تی ام روی نقشه 1/2000 شهرداری تهران موجود است را مبنای ارائه نقشه به ارباب رجوع می کنند و با تعرفه حدود اربعه درج شده روی نقشه یک دوهزارم به عنوان موقعیت ملک، نقشه یک دو هزارم را ممهور و به مالک ارائه می کنند.

توجه داشته باشید که در بهترین حالت دقت موقعیت مکانی نقشه های 1:2000با توجه به مقیاس تهیه و ترسیم آنها 40 سانتی متر است و این دقت جهت ارائه نقشه جانمایی موقعیت ملک روی نقشه یک دو هزارم شهرداری توسط کارشناس رسمی کافی نیست. جهت تهیه نقشه ای با عنوان جانمایی موقعیت ملک روی نقشه یک دو هزارم در گام اول باید نقشه یو تی ام وضع موجود ملک تهیه شود.

جهت حصول دقت بالا در تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود املاک و اراضی می بایست توسط دوربین نقشه بردای و گیرنده مولتی فرکانس متصل به سامانه شمیم، گوشه های ملک و معابر را با مقیاس 1/200 یا 1/500 برداشت کنیم. پس از ترسیم نقشه یو تی ام وضع موجود ملک، نقشه ذکر شده روی نقشه 1/2000 شهرداری تهران جانمایی می شود.

نمونه جانمایی نقشه یو تی ام روی نقشه 2000
نمونه جانمایی نقشه یو تی ام روی نقشه 2000

تهیه نقشه یک دوهزارم چه ضرورتی دارد؟

تهیه نقشه یک دو هزارم جهت جانمایی نقشه یو تی ام وضع موجود ملک برای ارائه به ارگان های دولتی جهت امور اداری ملک امری الزامی است. با جانمایی موقعیت ملک بر روی نقشه یک دو هزارم در واقع موقعیت ملک نقشه برداری شده نسبت به املاک مجاور مشخص می شود.

تعیین و تثبیت موقعیت ملک نسبت به املاک مجاور و معابر از اهمیت ویژه برخوردار است. به عنوان نمونه در نقشه یک دو هزار شهرداری تهیه شده جهت ارائه به شهرداری جهت اخذ جواز ساخت و پایان کار که می بایست ممهور به مهر کارشناس رسمی باشد، مستندات هندسی در اختیار واحد املاک شهرداری قرار می گیرد.

پس از ارائه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک که روی نقشه یک دو هزارم شهرداری جانمایی شده است می توان موقعیت بر و کف و شیب بندی معابر را تعیین کرد. توجه داشته باشید در برخی موراد که نقشه یک دو هزارم به شهرداری ارائه می شود می بایست نقشه یو تی ام وضع موجود را با کد ارتفاعی برداشت و روی نقشه جانمایی شود. البته توجه داشته باشید که قبل از انجام نقشه برداری زمینی می بایست به کارشناس رسمی اطلاع دهید که نقشه را همراه با کد ارتفاعی نیاز دارید.

نمونه نقشه یو تی ام یک دوهزارم کارشناس رسمی
نمونه نقشه یو تی ام یک دوهزارم کارشناس رسمی

کاربرد نقشه 2000 در جانمایی پلاک ثبتی

جهت جانمایی پلاک ثبتی و محل قرار گیری ملک بر مبنای سوابق ثبتی روی عکس هوایی و نقشه های های ثبتی قدیمی نیازمند تهیه نقشه یک دو هزارم هستیم و تهیه این نقشه برای امور ثبتی ضرورت دارد. با استفاده از نقشه های یک دو هزارم کلیه حدود اربعه و عوارض موجود را در مقیاس کوچک شده در اختیار داریم و جهت جانمایی و تعیین تجاوز به معابر و املاک مجاور می توانیم مورد استفاده قرار دهیم.

همان گونه که اشاره شده در نقشه های یک دو هزارم عوارض و معابر با مختصات یو تی ام درج شده است. عوارض و حدود اربعه درج شده روی نقشه یک دو هزارم جهت جانمایی نقشه ثبتی روی این نقشه ها کاربرد و ضرورت دارد. همچنین در امور ملکی جهت ژئورفرنس کردن عکس ها هوایی قدیمی و قرار دادن در سیستم مختصات یو تی ام به نقشه یک دو هزارم احتیاج داریم.

نمونه جانمایی پلاک ثبتی روی نقشه 2000
نمونه جانمایی پلاک ثبتی روی نقشه 2000

نقشه 2000 برای پایان کار شهرداری

در صورتی که سازنده یک ملک یا مالک آن بخواهد ساختمانی را احداث کند نقشه یک دو هزارم جز آن دسته از مدارکی است که مالک باید پس از تهیه، این نقشه را به شهرداری ارئه کند. ارائه نقشه یو تی ام جانمایی موقعیت ملک بر روی نقشه یک دو هزارم به شهرداری جهت تایید برای ادامه عملیات ساخت و ساز است.

در برخی موارد مالکین این تصور را دارند که چرا با وجود موقعیت ملک بر روی نقشه یک دو هزارم چرا باید نقشه یو تی ام وضع موجود نیز روی این نقشه جانمایی شود. توجه داشته باشید که نقشه های یک دو هزارم همان طور که از نام آنها پیداست با مقیاس 1/2000 تهیه و ترسیم شده اند.

نقشه های یک دو هزارم در واقع با استفاده از امور فتوگرامتری و کارتوگرافی از عکس های هوایی تهیه می شوند. در صورتی که نقشه یو تی ام وضع موجود ملک با مقیاس دقیق تر یا همان 1/200 تهیه می شود. در این صورت حدود اربعه ملک و مختصات گوشه های آن با دقت بالاتری ثبت و ترسیم می شود. همان طور که می دانید با افزایش قیمت املاک و اراضی با نقشه برداری زمینی، کارشناس رسمی نقشه برداری می تواند نقشه ملک را با مساحت دقیق و بدون خطا تهیه کند.

نقشه 2000 برای پایان کار شهرداری
نقشه 2000 برای پایان کار شهرداری

نقشه یک دو هزارم چه کاربردی دارد؟

یکی از کاربرد های نقشه 2000 یا یک دو هزارم قرار دادن دقیق موقعیت زمین یا ساختمان بر روی موقعیتی است که قرار است بنا در آن ساخته شود. با این کار حد و مرز زمین جانمایی شده روی نقشه 2000 تثبیت می شود تا وارد حریم املاک مجاور نگردد. جهت پیاده سازی بهتر نقشه اجرای جهت جانمایی در محل بهتر بر مبنای موقعیت ملک روی نقشه یک دو هزارم باعث اجرای بهتر پروژه می شود. با جانمایی نقشه موقعیت ملک و مطابقت با وضع موجود همچنین جانمایی نقشه 2000 و نقشه اجرایی ضریب خطا در پیاده سازی  کمتر می شود.

 یکی دیگر از کاربرد های نقشه یک دو هزارم شهرداری تهران برآورد مساحت دقیق زمین یا ملک است. محاسبه میزان مساحت برای مالکین و سازندگان برای پرداخت مالیات و عوارض نوسازی تهران حائز اهمیت است. در صورتی که ابعاد و مساحت دقیق زمین مشخص باشد مالکین و یا سازندگان، مبلغ بیشتر جهت عوارض  پرداخت نمی کنند. از مهمترین موارد که سازندگان و مالکین در پایان کار ساخت و سار با آن رو به رو هستند، اخذ پایان کار از شهرداری تهران می باشد.

نقشه یک دو هزارم چه کاربردی دارد؟
نقشه یک دو هزارم چه کاربردی دارد؟

نقشه یو تی ام 2000 اخذ پایان کار

این سوال مطرح است که نقشه یک دو هزارم چه ارتباطی با پایان کار دارد. کاربرد نقشه 2000 در پایان کار ساختمان در تهران مطابقت دادن نقشه یک دو هزارم 2000 و نقشه های اجرایی موقعیت ملک است. بدین ترتیب با جانمایی موقعیت ملک روی نقشه 2000 و ساخت سازه جای شک و ابهامی جهت جانمایی باقی نمی ماند زیرا ضریب خطای جانمایی کاهش می یابد.

جهت فروش و پیش فروش املاک ساخته شده با تهیه نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری به راحتی می توان مکان قرار گیری املاک بر روی موقعیت جغرافیایی منطقه و گذرهای  های مجاور را به خریداران تعرفه کرد تا از مکان قرار گیری املاک جهت درک بهتر موقعیت ملک شناخت بیشتری بدست آورند.

با تهیه نقشه یک دو هزارم که موقعیت ملک روی آن تعرفه گردید است، باعث جلوگیری از دعاوی ثبتی و حقوقی املاک می شویم.  در صورت بروز اختلاف در جانمایی موقعیت املاک، ممکن است منجر به تخریب سازه شود. تجاوز از محدوده جانمایی ملک طبق سند و نقشه تفکیکی باعث پایمال شدن حق و حقوق دیگران شده و مشکلاتی را برای سازنده و مالک بو جود می آورد. ساخت هندسی دقیق املاک مطابق نقشه جانمایی پلاک ثبتی و نقشه 2000 باعث می شود املاکی که زوایای تند و متعدد دارند که به صورت دقیق روی زمین و نقشه یک دو هزارم جانمایی شوند.

نمونه نقشه یو تی ام 2000 اخذ پایان کار شهرداری
نمونه نقشه یو تی ام 2000 اخذ پایان کار شهرداری

نقشه یک دو هزارم و ساخت و ساز

جهت ساخت ساز دقیق املاک در منطق مختلف شهرداری تهران و تثبیت محدوده زمین جهت ساخت سازه در دقیق ترین شکل از لحاظ مساحی و جانمایی موقعیت سند، تهیه نقشه یک دو هزارم با جانمایی زمین توسط کارشناس رسمی امور ثبتی امری ضروری و واجب می باشد.

در صورتی که قصد خرید یا پیش خرید املاک را دارید با برسی جانمایی موقعیت ملک روی نقشه 2000 با دید بصری و تحلیل موقعیت مکانی بهتر می توان، محل قرار گیری موقعیت ملک را برای شهروندان و مجریان ساختمان به نمایش بگذارید. وقتی که ساختمانی هنوز ساخته نشده تنها موردی که می توانیم بر مبنای آن محل قرار گیری  ساختمان را تصور کنیم استفاده از نقشه یک دو هزارم می باشد.

در این صورت نگرانی ها از جهت قرار نگرفتن موقعیت ملک در طرح های عمرانی شهرداری تهران از جمله معابر اطراف و تجاوز نکردن به زمین های مجاور ملک رفع می شود. در مورد دیگر قبل از ساخت و ساز و تحویل زمین می بایست موقعیت سند در ابتدا جانمایی شود. جانمایی روی نقشه 2000 موقعیت زمین را طبق موقعیت جغرافیایی تثبیت می کند که باعث تجاوز به گذر نشود. مهمترین بخش در ساخت و ساز ها تثبیت عرصه طبق سند مالکیت می باشد. عرصه ملک در ابتدا باید روی نقشه 2000 توسط کارشناس رسمی جانمایی شود. مبنای جانمایی موقعیت ملک طبق سند توسط سوابق ثبتی بررسی شده و پس از ترسیم نقشه موقعیت سند روی نقشه یک دو هزارم جانمایی می شود.

نمونه جانمایی موقعیت ملک روی نقشه 2000
نمونه جانمایی موقعیت ملک روی نقشه 2000

نقشه یک دو هزارم 2000 و جواز ساخت

حتما می‌دانید که یکی از اقدامات مهمی که در ساخت و سازها باید صورت گیرد، دریافت پایان کار است. برای دریافت پایان کار باید ساخت و ساز به صورت بسیار دقیق صورت گیرد و ضریب خطای آن پایین باشد. جالب است بدانید که تهیه نقشه 2000 و ساخت و ساز بر اساس آن، دریافت گواهی پایان کار ساختمان به سهولت انجام می‌شود.

برای دریافت جواز ساخت و ساز، نقشه  یک دو هزارم از جمله مدارکی هستند که باید به شهرداری ارائه شود. حدود اربعه دقیق و موقعیت جغرافیایی املاک در نقشه 2000 به صورت دقیق نشان داده می شود. بخش زیادی از دقت این نقشه ‌ها به مهندس نقشه بردار بستگی دارد، در واقع مهندس نقشه بردار باید این نقشه را به صورت راهنما در نظر بگیرد و سعی کند تا ضریب خطای جانمایی موقعیت ملک مورد تعرفه برای جواز ساخت را به حداقل ممکن برساند.

نقشه ‌هایی که با مقیاس 1/2000 تهیه می‌شوند همگی از استانداردهای خاصی پیروی می‌کنند و در عین تفاوت در پارامترها، چهارچوب‌ های کلی در همه ‌ی نقشه ‌ها مشابه است. در صورتی که نقشه یک دو هزارم و جانمایی موقعیت ملک را برای سازمان یا ارگان خاصی تهیه می‌کنید، نقشه ‌های تهیه شده باید با فرمت مورد نظر آن سازمان همخوانی داشته باشد. مشکل تجاوز به حریم املاک مجاور در ساخت و ساز و فروش املاک و اراضی  اتفاق می‌افتد. با در دست داشتن جانمایی موقعیت ملک روی نقشه 2000 و طرح تفصیلی هم ساخت و ساز آسان ‌تر می ‌شود و هم خرید یا فروش املاک به آسانی انجام می شود.

نمونه نقشه 2000 جانمایی ملک برای جواز ساخت
نمونه نقشه 2000 جانمایی ملک برای جواز ساخت

هزینه تهیه نقشه 2000 یک دو هزارم

ممکن است برای شما سوال باشید که هزینه تهیه نقشه یک دو هزارم یا نقشه 2000 شهرداری تهران چقدر است و آیا این تهیه نقشه 2000 توسط کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری قیمت مشخصی دارد؟ پاسخ به سوال هزینه ثابت نقشه یک دو هزارم منفی است. نمی شود هزینه مشخصی برای تهیه نقشه یک دو هزارم در کل استان تهران ارائه داد. قیمت و تعرفه تهیه نقشه 2000 با توجه به پارامتر های مختلف ممکن است متغیر باشد.

نقشه یک دو هزارم که حاصل تبدیل عکس هوایی به نقشه هوایی است در چند دوره زمانی مختلف در دهه 40 و 50 و 70 و 80 تهیه شده است که بر مبنای درخواست شهروندان و ارگان های دولتی تهیه می شود. صرفا نقشه یک دو هزارم به تنهایی بدون جانمایی موقعیت ملک مورد تعرفه برای درخواست کننده نقشه کاربرد ندارد.

به عنوان مثال شما مالک یک ساختمان هستید و برای پایان کار به شهرداری تهران مراجعه می کنید و از شما نقشه یو تی ام با مقیاس یک دو هزارم درخواست می شود. در این موارد در ابتدا باید نقشه یو تی ام وضع موجود ملک تهیه شود. سپس با توجه به اندکس نقشه های یک دو هزارم این نقشه سفارش داده می شود. پس از تهیه نقشه یک دو هزارم موقعیت ملک روی نقشه جانمایی می شود. جهت محاسبه هزینه نقشه یک دو هزارم هم قیمت خورد شیت نقشه محاسبه می شود هم هزینه نقشه برداری زمینی از ملک.

هزینه تهیه نقشه 2000 یک دو هزارم
هزینه تهیه نقشه 2000 یک دو هزارم

محاسبه هزینه تهیه نقشه یک دو هزارم

پارامتر های مختلفی در بر آورد تهیه نقشه یو تی ام ملک و جانمایی روی نقشه یک دو هزارم تاثیر گذار است. در ابتدا جهت تهیه نقشه جانمایی موقعیت ملک روی نقشه 2000، می بایست اندکس های سازمان نقشه برداری را بررسی کرد که موقعیت ملک و مختصات آن در اندکس های سازمان نقشه برداری موجود است یا خیر. در صورت موجود بودن اندکس منطقه مورد نظر نقشه یک دو هزارم منطقه سفارش داده شده و خریداری می شود.

مساحت ملک مورد تعرفه جهت نقشه برداری و جانمایی روی نقشه یک دو هزارم تاثیر اصلی را روی هزینه تهیه نقشه جانمایی 2000 شهرداری را دارد. رایطه مستقیمی با مساحت ملک با تعرفه تهیه نقشه یو تی ام 2000 دارد. البته توجه داشته باشید شکل هندسی و تعداد گوشه های ملک تاثیر بیشتری نسبت به مساحت ملک دارد.

طبیعی است در صورتی که ملک گوشه های زیادی داشته باشد زمان بیشتری جهت تهیه نقشه یو تی ام حدود اربعه ملک صرف خواهد شد. همچنین موقعیت ارتفاعی ملک و وضعیت توپوگرافی نیز موثر است. به عنوان مثال در صورتی که ملک در پوشش گیاهی قرار گرفته باشد هم دید کافی برای دوربین نقشه برداری نیست هم دریافت ماهواره ها برای گیرنده مولتی فرکانس شمیم به به سختی مهیا می شود و در کل زمان بیشتری صرف می شود.

در تعرفه جدید سال 1402 سازمان نقشه برداری تعداد نقاط برداشتی جهت تهیه نقشه یو تی ام و مساحت ملک مورد استفاده قرار گرفته است. البته شایان ذکر است هزینه نهایی تهیه نقشه 2000 جانمایی ملک به صورت توافقی خواهد بود.

محاسبه هزینه تهیه نقشه یک دو هزارم
محاسبه هزینه تهیه نقشه یک دو هزارم

فرمت تهیه نقشه 2000 شهرداری

همانطور که مطرح شد برای ایجاد ساخت و سازی دقیق و منطبق با نقشه جانمایی پلاک ثبتی و تعیین مساحت ملک تهیه نقشه‌ یک دو هزارم  برای سازندگان و مالکین ضروری می باشد. توجه داشته باشید جهت تهیه نقشه یو تی ام جانمایی موقعیت ملک روی نقشه 2000 باید از کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی استفاده کنید.

کارشناسان رسمی امور ثبتی به واسطه صلاحیت در امور نقشه برداری ثبتی نقشه یک دو هرازم جانمایی ملک را با فرمت مورد نظر ارگان درخواست دهنده تهیه و ارائه خواهند داد. به عنوان مثال در صورتی که نقشه جانمایی برای پیایان کار شهرداری درخواست داده شده باشید می بایست 5 ملک سمت چپ و 5 ملک سمت راست ملک مورد تعرفه توسط دوربین نقشه برداری مساحی شده و روی نقشه یک دو هزارم جانمایی شود.

در موارد دیگر نقشه های درخواستی شهرداری تهران برای جواز ساخت می بایست نقشه یو تی ام ملک به همراه ملک های مجاور با رقوم ارتفاعی برداشت شود. معمولا نقشه های ارائه شده به ارگان های مختلف به صورت دو بعدی است ولی برای جواز ساخت شهرداری تهران باید ارتفاع گذرهای مجاور نیز روی نقشه لحاظ شود جهت مشخص کردن بر و کف توسط شهرداری. قالب و فرمت جانمایی موقعیت ملک برای ارگان های مختلف متفاوت است. به عنوان مثال دیگر جهت ارائه نقشه جانمایی موقعیت ملک رو.ی نقشه یک دو هرازم جهت ارائه به سازمان آب می بایست جانمایی پلاک ثبتی ملک در کنار نقشه یو تی ام وضع موجود روی نقشه 2000 جانمایی شود.

فرمت تهیه نقشه 2000 شهرداری
فرمت تهیه نقشه 2000 شهرداری

کاربرد نقشه 2000 در نقشه های کارشناسی

نقشه‌ های یک دو هزارم از جمله نقشه ‌هایی هستند که در تهیه و ترسیم آنها حساسیت بسیار به کار گرفته شود. همان طور که بیان  شد ۱ سانتی متر روی نقشه برابر است با ۲ متر در واقعیت یا روی زمین طبیعی. با توجه به مقیاس و دقت این نقشه های در صورت رخ دادن خطای خیلی کم در حد چند سانتی متر روی نقشه، در پیاده سازی روی زمین خطای جبران ناپذیری رخ خواهد داد.

به عنوان مثال در پروسه جانمایی پلاک ثبتی حدود اربعه سند و ترسیم نقشه یو تی ام جانمایی سند روی نقشه 2000 در صورت بروز خطای در حد چند سانتی متر روی نقشه ممکن است پیاده سازی حدود اربعه سند روی زمین را با خطای چند متری مواجه کند. به دلیل حساسیت بالا پیشنهاد تیم کارشناسی حد نگار این است که نقشه های یک دو هزارم به صورت شماتیک دارای دقت حدود نیم متر است و برای تعیین مساحی ملک باید از دوربین نقشه برداری استفاده کرد.

به عنوان مثال موقعیت یک ملک را توسط دوربین نقشه برداری برداشت کنید و توسط گیرنده مولتی فرکانس شمیم در سیستم مختصات یو تی ام قرار دهید حال نقشه تهیه شده را روی نقشه یک دو هزارم قرار دهید در این صورت متوجه میزان دقت نقشه یو تی ام مساحی روی زمین با نقشه یک دو هزارم خواهید شد. نقشه های 2000 برای جانمایی پلاک ثبتی و ارائه نقشه جانمایی وضع موجود روی این نقشه ها جهت تثبیت موقعیت ملک مناسب خواهد بود.

کاربرد نقشه 2000 در نقشه های کارشناسی
کاربرد نقشه 2000 در نقشه های کارشناسی
4.9/5 - (9 امتیاز)
فهرست