کارشناس رسمی نقشه برداری

دسته بندی: کارشناس رسمی دادگستری
برچسب ها:

زمان مطالعه: 38 دقیقه
کارشناس رسمی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

راهنمای مطالعه

کارشناس رسمی نقشه برداری: یعنی تجربه و تخصص در امور نقشه برداری و ثبتی را در خدمت عدالت قرار دادن. کارشناسان نقشه برداری دادگستری در امور ثبتی و کاداستر املاک مشغول به فعالیت هستند و به حل دعاوی ثبتی و ملکی در دادگاه در راستای برقرای عدالت در پرونده های اختلاف ملکی نقش مشاوره فنی قضات را به عهده دارند.

کارشناس رسمی نقشه برداری 🗺 ⚖

در ابتدای مقاله کارشناس رسمی نقشه برداری قصد داریم اهمیت کارشناسان رسمی و علت اهمیت بکار گیری کارشناسان رسمی نقشه برداری را بررسی کنیم. کارشناسان رسمی نقشه برداری و اطلاعات مکانی نقش موثر در امور املاک و اراضی و نقش مشاور را برای قضات دادگستری به عهده دارند.

کارشناس رسمی نقشه برداری با توجه به اخذ صلاحیت و پروانه کارشناسی رسمی می تواند در امور تخصصی نقشه برداری، در پرونده های  اختلاف ملکی املاک با ارائه گزارش کارشناسی مستند طبق صلاحیت کارشناسی کمک شایانی به قضات داشته باشد. همان گونه که می دانید دستگاه قضا و قوه قضاییه از مهمترین ارگان ها در ایران و کلیه کشور ها می باشد. علت اهمیت دستگاه قضا به علت ارتباط مستقیم و قضاوت و صدور رای در مورد اختلافات مختلف به عامه جامه از جمله اختلافات ثبتی و ملکی می باشد.

بحث قضاوت در دادگاه ها در پرونده های تخصصی از جمله اختلاف ملکی و نقشه برداری امری تخصصی است، در زمینه اختلافات ملکی و نقشه برداری قضات نیازمند همکاری کارشناسان رسمی نقشه برداری می باشند. جهت کمک به رفع اختلاف در امور ملکی کارشناس رسمی نقشه برداری با استفاده از تخصص خویش با مشاوره و همکاری با دادگاه و قضات نقش پر رنگی در رفع اختلافات و کمک به قاضی جهت صدور حکم و رای را دارند.

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری با استفاده از تخصص و مهارت فنی با توجه به صلاحیت کارشناسی اخذ شده در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه در پرونده های اختلاف ملکی اقدام به تحلیل پرونده و ارائه نظریه کارشناسی می کنند. با توجه به ماهیت رشته نقشه برداری که در امور اطلاعات مکانی و هندسه است، رشته نقشه برداری نقش پر رنگی در امور ملکی و ثبتی دارد.

کارشناس رسمی نقشه برداری در پروژه اجرایی

معرفی رشته مهندسی نقشه برداری

در مقاله کارشناس رسمی نقشه برداری به تشریح رشته نقشه برداری می پردازیم. رشته مهندسی نقشه برداری در زیر گروه مهندسی عمران و یا راه و ساختمان قرار دارد. در تشریح رشته مهنندسی نقشه برداری که طیف وسیعی از فعالت های مهندسی را شامل می شود می توان این رشته را رشته مهندسی ژئوماتیک نامید.

مهندسین ژئوماتیک (نقشه برداری) به صورت خلاصه به مجموعه ای از رشته های تخصصی الصاق می شود که در زمینه علوم مربوط به ثبت و اندازه گیری های زمین، جهت تهیه نقشه های مهندسی فعالیت دارند. رشته های تخصصی زیر مجموعه مهندسی نقشه برداری به شرح ذیل است.

 • سنجش از دور RS
 • سیستم های اطلاعات مکانی GIS
 • فتو گرامتری
 • ژئودزی
 • هیدروگرافی

هر کدام از رشته های مطرح شده طیف گسترده ای از عملیات های تخصصی نقشه برداری جهت ثبت، پردازش و تهیه نقشه های مختلف مرتبط به با هندسه زمین ارائه می کنند. به صورت کلی نقشه برداری یعنی ثبت اطلاعات هندسی یک قسمت از زمین جهت تهیه نقشه های مهندسی و استفاده در امور مختلف از جمله کارشناسی رسمی نقشه برداری و امور ثبتی.

معرفی رشته مهندسی نقشه برداری و کارشناسی رسمی

نقشه موثر مهندسین نقشه برداری در پروژه های مختلف عمرانی و مطالعاتی در ایران و جهان بسیار گسترده است. هر جا نیاز به تهیه مدل هندسی از یک منطقه یا گستره وسیع جهت ثبت دیتا رقومی و تصویری مورد نیاز باشد، حضور مهدسین نقشه برداری جهت ارائه خدمات مهندسی نقشه برداری الزامی است. با توجه به پیشرفت تکنولوژی در جهان در کلیه امور مهندسی، مهندسین نقشه برداری نیز در حوزه فعالیت خویش از ابزارهای به روز نقشه برداری بهره می گیرند. پیشرفت تکنولوژی در حوزه نقشه برداری در عرصه تجهیزات نقشه برداری از جمله گیرنده های مولتی فرکانس و توتال استیشن ها، و نرم افزارهای تخصصی کارتوگرافی و آنالیز و ترسیم دیتا های تهیه شده می باشد.

نقش کارشناس نقشه برداری در پروژه ها

مهندسین و کارشناسان رسمی نقشه برداری در کلیه طرح های عمرانی، مطالعاتی، کارشناسی نقش ناوبری را به عهده دارند. به عنوان نمونه در پرونده های ثبتی جهت بررسی حدود اربعه سندی یک ملک و تهیه نقشه یو تی ام مهندسین نقشه برداری در دو مرحله اقدام به ارائه خدمات می کنند. مرحله اول تهیه مدل رقومی و نقشه یو تی ام از محدوده مورد نظر و دوم امور کارتوگرافی دیتا های برداشت شده جهت ترسیم نقشه نهایی.

حال در نظر بگیرید که مهندس نقشه برداری یا همان کارشناس رسمی نقشه برداری جهت جمع آوری دیتا، و ترسیم نقشه حدود اربعه و مطابقت با سند حضور نداشته باشد. در این حالت آیا قاضی پرونده قادر به صدور رای بدون مستندات می باشد؟ پاسخ به این سوال قطعا خیر است. اهمیت حضور مهندسین نقشه برداری در طرح های عمرانی و مطالعاتی نیز بدین شکل است که اگر مهندس نقشه برداری حضور نداشته باشد اجرای پروژه در همان ابتدا متوقف می شود. بدین علت است که می توان مهندسین نقشه برداری را در مقام ناو بری پروژه و نقشه راهبردی بیان کرد.

نقش کارشناس نقشه برداری در پروژه ها و پرونده های اختلافی

مهندسین نقشه برداری علاوه بر تهیه نقشه به صورت زمینی و فیزیکی اقدام به تهیه نقشه از طریق ماهواره ها و پهپاد که نقشه برداری هوایی نامیده می شود می کنند. در دو رشته تخصصی GIS و RS  این امور توسط مهندس ژئوماتیک انجام می شود. نقشه برداری یا علوم ژئوماتیک را به صورت کلی اینگونه تعریف می کنیم. نقشه برداری به جمع آوری اطلاعات فیزیکی و هندسی یا همان دیتا رقومی از سطح زمین به روش مستقیم و غیر مستقیم برای تهیه نقشه گفته می شود. نقشه نیز در واقع مدلی رقومی است که در ارتباط با دیتا و ریاضیات که در سیستم ثبت می گردد.

کارشناسی نقشه برداری قبل از پروژه

 • تهیه نقشه حدود اربعه، توپوگرافی و تهیه نقشه سایت پلان و ثبت موقعیت عوارض طبیعی و مصنوعی در طراحی عمرانی
 • توپوگرافی و تهیه پروفیل طولی و عرضی خیابان های دسترسی مجاور.
 • برداشت ابعاد اربعه و مساحت وضعیت موجود زمین و مطابقت آن با سند ثبتی
 • پیاده سازی طول و ابعاد سند بر روی نقشه وضعیت موجود و روی زمین
 • رفع احتمالی عدم تطابق سند با وضع موجود و بررسی مشکلات ثبتی سند
 • جانمایی مکان احداث سازه با توجه به ضوابط شهرسازی و معماری
 • محاسبات بر و کف و پیاده سازی روی زمین
 • پیاده سازی سایت پلان بر اساس دستور نقشه شهرداری بر روی نقشه های وضع موجود و روی زمین
 • افزایش دقت و صحت اجرای نقشه ها و افزایش بهره وری در زمان اجرای پروژه

کارشناسی نقشه برداری حین پروژه

 • جانمایی و کنترل چاه شمع ها و کنترل پیوسته
 • کنترل خطوط تراز بستر سازی و بتن مگر
 • جانمایی هندسی سازه و کنترل مداوم موقعیت مکانی و تراز ارتفاعی ساختمان
 • کنترل موقیعت مسطحاتی ستون ها در ساختمان های اسکلت بتنی
 • کنترل مداوم هم راستایی و پیچش ستون در سازه اسکلت فلزی
 • کنترل خط تراز بتن در سقف ها
 • پیاده سازی خطوط تراز در طبقات
 • پیاده سازی اجزای ساختمانی
 • پیاده سازی رمپ ها، محوطه سازی و کنترل دقیق خطوط تراز
 • کنترل دقیق نصب قطعاتی که شاقولی بودن آنها مهم است
 • پیاده سازی نما و خطوط تراز جهت نصب سازه نما

کارشناسی نقشه برداری پس از پروژه

 • تهیه نقشه وضعیت موجود (ازبیلت) است.
 • تصویرگری بیشترین مصرف کنندگان(تهیه مدل تصویری لیزر اسکنر)
 • شبکه بندی هندسی و انتخاب تجهیزات دقدق جهت تهیه نقشه چون ساخت
 • تهیه نقشه ژئودزی، و چون ساخت ستون ها و دیوارها
 • تهیه نقشه چون ساخت( ازبیلت) نما سه بعدی سازه
 • نقشه ازبیلت کلیه اجزای تاسیسات الکتریکی و محل خروجی و ورودی های لوله ها
 • تهیه نقشه مستند میراث فرهنگی طبق نظر کارشناس میراث فرهنگی

 

خدمات کارشناس رسمی نقشه برداری در مراحل اجرای یک پروژه

کارشناس نقشه برداری در خدمت عدالت

هدف کارشناساسان رسمی نقشه برداری این است که علم و تجربه آنها در خدمت عدالت باشد. پیشرفت های علمی و صنعتی راه هایی را به واقع باز کرده که پیش از این در خیال هم نمی گنجیده است. چندان که می توان گفت علم و تجربه در خدمت عدالت قرار گرفته است تا در مصاف با بی عدالتی پیروز شود. کارشناس رسمی دادگستری ابزاری مرسوم است جهت استفاده از کارشناسی در پیروزی برابر ظلم.

کارشناسی تحقیقی است که در دادگاه به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صاحب صلاحیت به نام کارشناس رسمی دادگستری نهاده می شود. از کارشناس رسمی درخواست می شود اطلاعات فنی و حرفه ای خویش را که در دسترس دادگاه نیست را در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خویش را از قراین فنی و علمی بیان کند.

این تعریف جاری حاوی تمام ارکان کارشناسی و توصیف ویژه آن در برابر شهادت است و باید مورد تحلیل قرار گیرد. فقها اهمیت کارشناسی را از دیرباز درک کرده بودند بدین علت قضات ناچار می شدند برای تحقیق درباره دلایل تقدیم شده و شناخت اماره های واقع و حتی فهم خواست و دفاع دو طرف دعوی از آن بهره بگیرند.

به عنوان نمونه از کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی بخواهند که مساحت واقعی یک زمین را مشخص کند و یا اشتراک دیوار فاصل میان دو ملک را مشخص و روی نقشه جانمایی پلاک ثبتی تثبیت نماید. امروزه سهم کارشناس در امور کارشناسی مخصوصا نقشه برداری و امور ثبتی به دلیل تجربه و تخصص در اعلام رای توسط دادرس بسیار بالاست. علم و تجربه بر سراسر مظاهر زندگی سایه افکنده و در خدمت عدالت قرار گرفته است.

کارشناسان رسمی نقشه برداری قوه قضائیه در خدمت عدالت

نقش کارشناس نقشه برداری در دادگستری

از جمله موضوعات مهم در حیطه امور کارشناسی رسمی نقشه برداری در مباحث اختلافات ملکی می باشد. کارشناسان رسمی نقشه برداری در حوزه رفع اختلافات ملکی فعالیت دارند، و گرایش کارشناسی رسمی نقشه برداری ارتباط مستقیم با صدور رای قضات دارد. با توجه به شرح صلاحیت کارشناس رسمی نقشه برداری و اتباط مستقیم با امور ملکی در پرونده های که قضات در حال بررسی پرونده می باشند و به مواردی از جمله میزان تصرفات، اختلاف در دیوار مشترک، اختلاف در حدود اربعه املاک برخورد می کنند، نیاز به نظریه کارشناس رسمی دارند.

کارشناس رسمی پس از ارجاع امور کارشناسی در امور ملکی در ابتدای امر با استفاده از تجهیزات نقشه برداری از جمله دوربین نقشه برداری و گیرنده مولتی فرکانس شمیم وضع موجود ملک را برداشت و یک نقشه یو تی ام دقیق از ملک و املاک مجاور، همچنین معابر تهیه می کند. پس از تهیه نقشه یو تی ام، توسط کارشناس رسمی نیاز به بررسی مدارک مالکیت ملک مورد نظر و املاک مجاور دارد. پس از مطابقت نقشه یو تی ام تهیه شده با اسناد مالکیت میزان تصرفات و تجاوز های احتمالی روی نقشه مشخص می گردد.

نقشه تهیه شده کارشناس رسمی نقشه برداری در واقع یک کروکی از وضع موجود ملک، گذر ها و املاک مجاور است. به استناد این کروکی می توان علت اختلاف ملکی را مشخص کرد. در برخی مواقع حد و مرز دو قطعه زمین که به صورت نهر بوده، در سالیان مختلف دچار انحراف و تغییر مرز گردیده. این تغییر مرز معمولا توسط افراد به نیت اضافه کردن مساحت زمین خودشان با تعرض به ملک مجاور اتفاق می افتد.

نقش کارشناس رسمی نقشه برداری در دادگستری و حل دعاوی ملکی

وظايف کارشناس نقشه برداری در دادگستری

در این موراد کارشناس رسمی نقشه برداری با تهیه عکس هوایی سالیان گذشته و جانمایی نقشه یو تی ام وضع موجود موقعیت نهر، وضع حد دقیق نهر در سالیان گذشته را روی عکس هوایی و نقشه یو تی ام مشخص می کند و اختلاف ملکی مرتفع می گردد. از جمله اموری تخصصی  که کارشناسان رسمی نقشه برداری به عهده دارند به شرح ذیل است:

 • تهیه نقشه توپوگرافی
 • تهیه نقشه مسطحاتی و مساحی حدود اربعه
 • تعیین ابعاد، مختصات و حدود املاک و اراضی
 • پیاده سازی محدوده امللاک روی نقشه و عکس هوایی
 • شناسایی و تثبیت املاک روی نقشه و عکس ماهوره ای

صلاحیت ها یا امور تخصصی اشاره  شده از جمله صلاحت های کارشناس رسمی رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی می باشد. موضوع مورد بحث دیگر بررسی مرجع ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان رسمی نقشه برداری می باشد. مراجع ارجاع امور کارشناسی به کارشناس رسمی دادگاه ها، هیات های حل اختلاف، ارگان های دولتی، شرکت های خصولتی و خصوصی می باشد.

توجه داشته باشید مالکین املاک و اراضی جهت تهیه نقشه های یو تی ام از جمله، نقشه یو تی ام وضع موجود، تفکیک، نقشه 1/2000 ، نقشه 1/500 ، و کلیه نقشه های ثبتی مورد نیاز خویش می توانند به کارشناس رسمی نقشه برداری مراجعه کنند.

به عنوان نمونه جهت معامله یک ملک و تعیین میزان مساحت واقعی ملک و مطابقت با سند مالکین از خدمات تخصصی نقشه برداری کارشناس رسمی نقشه برداری استفاده می کنند. علت استفاده مالکین از نقشه برداری توسط کارشناس و تهیه نقشه به دلیل رسمی بودن نقشه ها و اسناد ارائه شده توسط کارشناس به مالکین می باشد.

وظایف و صلاحیت های کارشناسان رسمی در رشته نقشه برداری

نقش کارشناس نقشه برداری در ادارات دولتی

همچنین ارگان های دولتی جهت تهیه نقشه های یو تی ام مختلف و دیگر خدمات نقشه برداری از نقشه ها و اعلام مظریه کارشناس رسمی استفاده میکنند. علت اهمیت نقش کارشناس رسمی در امور نقشه برداری به دلیل رسمی بودن نقشه و به موازات آن مستند بودن نقشه از لحاظ قانونی می باشد. همچنین علت استفاده از نقشه های ارائه شده رسمی توسط کارشناس به ارگان های دولتی اطمینان کامل به نقشه ها به واسطه رسمی بودن این اسناد است.

واژه رسمی و اهمیت آن در امور نقشه برداری طبق قانون را می توان به این شکا تعبیر کرد که این نقشه ها به دلیل تهیه شده توسط کارشناس قانونی یا مامور دولتی از اعتبار کامل برخوردار است همانند سند مالکیت یک ملک. از جمله ارگان های دولتی که جهت امور کارشناسی نقشه برداری به کارشناس مراجع می کنند می توان سازمان زمین شهری، اداره راه و شهر سازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، سازمان آب و …

نظر کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی به منزله سند رسمی است و در کلیه ارگان های دولتی قابل استناد است. در موارد دیگر ارجاع امور کار کارشناسی مربوط به ارباب رجوع شخصی می باشد جهت حل اختلاف ملکی از جمله تجاور به پلاک مجاور، اختلاف در دیوار مشترک، اختلاف در مرز زمین ها. در این امور ارباب رجوع با مراجعه به کارشناس رسمی و استفاده از خدمات تخصصی نقشه برداری می تواند از خدمات کارشناس رسمی نقشه برداری بهره بگیرد.

نقش کارشناس رسمی نقشه برداری در ارگان ها دولتی جهت امور ملکی

حقوق و تکالیف کارشناس رسمی نقشه برداری

حقوق و تکالیف کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری از منظر قانون و رویه قضائی در جریان دادرسی، رسیدگی و حلو فصل دعاوی متعدد حقوقی و کیفری، به منظور برقراری و اجرای عدالت قوه قضائیه به طور عام و دادگاهها به طور خاص، نیازمند دریافت خدمات کارشناس رسمی نقشه برداری می باشند.

سرعت پیشرفت تکنولوژیکی و پیچیدگی فزاینده موضوعات علمی، تخصصی، تکنیکی عصر حاضر، به کارگیری کارشناسان رسمی را در حلو فصل منازعات و دعاوی مطروحه از جمله دعاوی ملکی در دادگاه ها، دوچندان کرده است، به طوریکه رفع منازعه و تخاصم بین افراد دعوی بدون حضور و اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری امری امکان ناپذیر است.

علاوه بر آن، کلیه دستگاههای اجرائی، وزارتخانه، سازمانهای دولتی و غیردولتی، شهرداریها، بانکها و کارخانه های صنعتی، معمولاً برای انجام امور نقشه برداری معاملات اموال منقول و غیرمنقول نیازمند خدمات خدمات کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشه بردارری می باشند.

 اکثریت قریب به اتفاق موارد کارشناسی ارجاعی از مراجع قضائی و غیر قضائی از زمره امور تکلیفی کارشناسان رسمی دادگستری است که حسب قوانین موضوعه، کارشناسان رسمی مکلف و موظف به ارائه خدمات مذکور می باشند.

قانونگذار در مواد مختلف قوانین متعدد ازجمله: قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی، قانون مدنی قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون امور حسبی، قانون تجارت، با ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی که اختلافات واجد وصف فنی و تخصصی هستند به صراحت در خصوص ارجاع امر به کارشناسی تعیین تکلیف کرده و خلأ دانش مربوط به موضوعات مختلف علمی و تخصصی دادرس را با بهره مندی از خدمات کارشناسان رشته های مختلف پر کرده است.

حقوق و تکالیف کارشناس رسمی نقشه برداری در حیطه صلاحیت های تخصصی

نقش کارشناس رسمی نقشه برداری در دادگاه

دادرس در مقام رسیدگی دعاوی و رفع منازعه و مخاصمه، از جمله اختلافات ملی تصمیم گیری و انشاء رأی، اصولاً به موضوعات مختلف علمی و تخصصی روبروست که نسبت به این امور، اولاً احاطه، تسلط و اطلاعات علمی کافی ندارد (امور تخصصی نقشه برداری) و ثانیاً حتی اگر حسب مورد، نسبت به برخی از این امور آگاهی و اطلاعات کافی هم داشته باشد با عنایت به قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادرس، با محدودیتها و ممنوعیت های قانونی مواجه است.

 به عبارتی شخص دادرس نمیتواند دلیل تصمیم خود باشد. ضمناً علاوه بر قوانین موضوعه مطروحه قانونگذار در موارد متعدد در قوانین خاص لوایح قانونی مقررات و آیین نامه های دولتی نیز لزوم استفاده از نظریه کارشناسی را موردتوجه قرار داده است. لذا با عنایت به گستردگی محدود خدمات کارشناسی و نظر بر اینکه نظریات کارشناسی در تعیین و تکلیف موضوعات ارجاعی از مراجع قضائی برای حل مجهولات علمی، فنی و تخصصی پرونده ها، به عنوان وسایل اثبات دعوی، کمک شایانی به دادرس در فهم مطلب نموده و اندیشه و نظریه کارشناسی تأثیر مستقیم و به سزایی در تصمیم گیری مراجع موصوف ایفا میکند.

 ازآنجایی که کارشناسان در ارائه خدمات کارشناسی ثبتی و نقشه برداری مکلف و موظف به رعایت حقوق طرفین دعوی از یکسو و عمل به دستورات مقامات قضائی از سوی دیگر می باشند، لزوم آشنایی کارشناسان که در ارتباط تنگاتنگ و لحظه به لحظه با مسائل حقوقی و قضائی و بالأخص قضات می باشند بیش از پیش آشکار میگردد.

ارائه خدمت اصولی، در این عرصه گرچه ازیک طرف متکی به معلومات علمی، تخصصی و تجربی و وثاقت و سلامت کارشناسی می باشد، لیکن از طرف دیگر وابستگی کامل به میزان آشنایی و علم و آگاهی وی نسبت به قوانین حقوقی و کیفری، مقررات دولتی و آشنایی با تکالیف قانونی مصرح در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری دارد.

نقش کارشناس رسمی نقشه برداری در دادگاه و دادگستری

نقش کارشناس نقشه برداری در امور ثبتی

کارشناسان دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی صرفاً با کسب اوصاف پیش گفته میتواند اولاً در امور کارشناسی خود موفقیت حاصل نموده و کسب اعتبار نمایند و ثانیاً در اجرای عدالت سهیم شده و یاری رسان قضات کشور گردد. از طرفی ارتقاء دانش حقوقی مرتبط با امور کارشناسی به عنوان یکی از ضروریات بنیادی، از اهم وظایف شورای عالی کارشناسان(ماده 7 قانون) و هیئت مدیره کانون (ماده 48 آیین نامه اجرائی قانون) می باشد که این امر با برگزاری دوره های آموزشی، بازآموزی،گردهمائی، هم اندیشی و هماهنگی در روش های انجام کارشناسی و انتقال و تبادل تجربیات کارشناسی تجلی پیدا میکند.

با طرح یک مثال تجربی در حوزه ثبتی اهمیت این موضوع بهتر قابل درک است. به عنوان مثال در یک دعوی ثبتی جهت بررسی حدود و اربعه یک پلاک و جانمایی پلاک ثبتی جهت رفع ابهام اختلاف کوتاهی از طرف کارشناس رسمی رشته نقشه برداری و امورر ثبتی شکل می گیرد و این خطا در جانمایی پلاک ثبتی باعث باقی ماندن اختلاف ثبتی و تضییع حقوق می گردد.

برخی قضات محترم بدون توجه به ابعاد حقوقی موضوع مورد مناقشه، قرار کارشناسی صادر می نمایند و کارشناسان محترم هم با فرض تسلط بر جنبه فنی و تخصصی موضوع به جهت عدم آشنایی و تسلط بر موارد حقوقی پیمان منعقده بین کارفرما و پیمانکار، صرفا متن موافقت نامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان را ارائه می کنند و این امر ضامن ابعاد حقوقی نیست.

نقش کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری در امور ثبتی

حدود اربعه توسط کارشناس نقشه برداری

در موارد امور ثبتی یک کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی جهت پیاده کردن حدود اربعه یک بنچاق طبق حدود تعرفه شده با حد انتهای رودخانه یا خط القعر دره و موارد مشابه به صورت اجمالی جانمایی را انجام می دهد و به صورت تخصصی و دقیق امور جانمایی پلاک ثبتی را با بررسی دقیق و صرف زمان انجام نمی دهد. گاها دیده می شود که کارشناسان رسمی امور ثبتی در نظریه کارشناسی رفع تکلیف کرده و به صورت صریح و شفاف نظریه کارشناسی را تدوین نمی کنند و صرفا یک نظریه کلی ارائه می دهند و به اصطلاح از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند.

در این گونه موارد، چون عملاً سرنوشت دعوا در دست کارشناس رسمی دادگستری است، برای جلوگیری از تضییع حقوق ذیحق در دعوی، کارشناسان مربوط بایستی اطلاعات حقوقی خود را در خصوص اصول تعهدات و قراردادها به منظور تجزیه وتحلیل موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان، ارتقاء بخشند.

آموزش و ارتقاء دانش حقوقی مرتبط با امور کارشناسان علاوه بر تسهیل و تحکیم مبانی نظریات کارشناسی، باعث میشود که در نظریات کارشناسی حدود ثغور و مرزبندی بین اظهار نظر کارشناسی و تصمیم قضائی رعایت گردد تا کارشناس با مدنظر قرار دادن حقوق و تکالیف قانونی خود از ورود در حوزه مسئولیت و اختیارات قاضی و نیز حوزه تصمیم گیری قضات محترم خودداری نماید.

 با همین هدف و برای تنویر افکار و ذهن کارشناسان رسمی دادگستری و نیز آشنایی بیشتر آنان با موضوعات حقوقی مرتبط با امور کارشناسی و نظر به گستردگی مسائل قابل طرح، صرفاً مطالب عمومی که کارشناسان رشته های مختلف با آن درگیر بوده و معمولاً برای برخی از کارشناسان سؤال برانگیز است به تناسب زمان تخصیصی به این موضوع می پردازیم.

نقش کارشناس رسمی نقشه برداری در تعیین حد و مرز املاک و اراضی

کارشناس رسمی کیست؟

هرچند در قوانین ما برای کارشناس تعریفی به میان نیامده است، لیکن در ماده 257 الی 269 قانون آیین دادرسی از رجوع به کارشناس و در ماده 123 الی 130 و خصوصاً ماده 155 الی 167 قانون دادرسی کیفری جدید در این مواد به ترتیب از معاینه محل و تحقیقات محلی و اهل خبره، کارشناس رسمی یا خبره و کارشناس منتخب و کارشناس رسمی دادگستری تعرفه شده است. البته در سایر قوانین خاص حقوقی و کیفری و نیز مقررات و آیین نامه های دولتی (نظامات دولتی) مکرراً نام کارشناس رسمی دادگستری جهت انجام امور کارشناسی اشاره شده است.

علمای حقوق، تعاریف متعددی از کارشناس و امر کارشناسی به عمل آوردند که تعریف ذیل یکی از آنهاست، استفاده از تخصص، دانش و اطلاعات فنی یک یا چند شخص برای حل یک مجهول قضائی یا غیر قضائی را کارشناسی می نامند و کارشناس کسی است که به مد تجربه و اطلاعات در حل این مجهول کمک می نماید. کارشناس در واقع شاهد خاص در مقابل شاهد عام است. شاهد خاص کسی است که به هنگام وقوع حادثه درصحنه حاضر نبوده و یا در جریان اقدامات و عملیات انجام شده نمی باشد. لیکن با تکیه بر تفکر، تدبّر و دانش وسیع علمی، فنی و تخصصی خود در زمینه ارجاعی میتواند چگونگی حدوث موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و واقعیت امر را کشف نماید.

به معنای دقیق تر می توان این گونه بیان کرد که وظیفه کارشناس رسمی دادگستری تحلیل و تثبیت واقعیت در راستای سوگند کارشناسی و قضاوت فنی و تخصصی پرونده های ارجاع شده می باشد. در یک نظر کلی کارشناس شخصی است که با استفاده از معلومات فنی، تخصصی و تجربی خود یاور و همکار شخص دادرس در امور قضائی محسوب و به ایشان در تصمیم گیری و صدور آری کمک می کند و در موارد غیر حقوقی نیز با بهره گیری از علوم و تخصص خویش به ارگان ها، سازمانها، و دستگاه های اجرایی دولتی و حتی سازمان های غیر دولتی، خدمات کارشناسی ارائه می نماید.

با توجه به تعریف کارشناس و اینکه کارشناسی امری خطیر و یکی از خدمات مهم و ضروری برای جامعه است توجه به همین اهمیت جایگاه کارشناس است که طبق ماده 17 بایستی هر کارشناس رسمی دادگستری جدیدالورود به کانون به هنگام دریافت پروانه کارشناسی و در بدو شروع بکار خود با حضور در جلسه هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه و در حضور ریاست دادگستری استان یا نماینده ایشان سوگند یاد کنند.

کارشناس رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری

استثنای مطروحه کارشناس رسمی

قانون گذار بنا به پاره ای از مصلحت ها در برخی از قوانین و مقررات دولتی، با صالح دانستن کارشناس رسمی دادگستری حوزه دستگاه اجرایی تابعه در بیان نظرات کارشناسی رسمی اشخاص کارشناس خبره و حتی کارشناسان رسمی دادگستری را از دسته آنها خارج کرده است. با عنایت به صدر ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی چون تصریح شده است که دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید.

بنابراین تعیین کارشناس ذیصلاح در رشته مربوط به موضوع جزء تکالیف دادرس است. در اموری که دادرس پرونده در این باره اندیشه و دقت لازم را به عمل نیاورد و کارشناس بدون صلاحیت را هرچند از همان رشته کارشناسی انتخاب کرده باشد، به جهت سهل انگاری و اهمال وی در این امر که باعث اطاله دادرسی میگردد مسئولیت قانونی حسب بند 8 ماده 14 آیین دادرسی اجرائی قانون نظارت بر رفتار قضات را پیدا میکند.

اساسا امور مربوط به کارشناسی امور دادگستری از اجزای مراحل دادرسی است و معمولاً در کتب حقوقی به امور اتفاقی در حین دادرسی تعبیر می گردد و در فصل ششم باب سوم تحت نام امور اتفاقی به مواد قانونی مربوط به آن آمده است که خود سبب تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی می شوند و دادرس ناچار است که برای صدور رأی در دعوای اصلی، بدواً به دعوای طاری رسیدگی کند؛ زیرا صدور رأی در دعوای اصلی منوط به اتخاذ تصمیم در خصوص آن است و در صورت عدم دقت دادرس در انتخاب کارشناس صلاحیت دار، تأخیر در اطاله دادرسی (تأخیر در تأخیر) اتفاق میافتد که به نوعی تضییع حقوق ذیحق است.

کارشناس مکلف است در صورت نداشتن صلاحیت در امر ارجاعی، معذوریت خود را قبل از اجرای قرار کارشناسی کتباً به دادگاه اعلام نماید. بدیهی است انتخاب کارشناس بایستی به وسیله خود دادگاه و با استقراع به عمل آید و انتخاب کارشناس توسط مدیر دفتر فاقد مجوز قانونی است.

استثنای مطروحه کارشناس رسمی نقشه برداری

موارد رجوع به کارشناس رسمی نقشه برداری

به رغم اینکه دادرس در مقام رسیدگی به دعوا از تخصص حقوقی خویش بهره میگیرد، لیکن به واسطه پیشرفت علوم و فنون بشری، در روابط اجتماعی اختلافات پیچیده ای رخ میدهد که دادرس نسبت به موضوعات علمی و تخصصی آن آگاهی و اطلاعات کافی ندارد و اگر هم داشته باشد به تبع قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادرس در به کارگیری آن به لحاظ موازین قانونی معذور است و شخص دادرس نمیتواند دلیل تصمیم خود باشد.

دادرس ناچار است در امور علمی، فنی، تخصصی و تجربی از نظریه افراد خبره، صاحب نظر و کارشناس استفاده و رأی خود را بر اساس نظریه کارشناسی مورد وثوق صادر نماید، اینجاست که رجوع به کارشناس یا ارجاع امر به کارشناس به صورت بنیادی ضرورت پیدا می کند طوری که حل و فصل قاطع دعوی بدون اخذ نظریه کارشناسی عملاً مشکل و در اکثر موارد نا ممکن می گردد.

کارشناسی گرچه از وسایل اثبات دعوا میباشد لیکن در ماده 1258 قانون مدنی که دلایل اثبات دعوی را احصاء کرده است اشاره ای به آن نشده است و مقررات مربوط به آن در امور حقوقی در مواد 257 تا 269 آمده است. البته در موارد 428،427 و 1123 قانون مدنی به تعیین ارزش توسط جبره و رجوع خبره اشاره شده است.

بر اساس صدر ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، دادرسی با تشخیص وجود امور فنی و تخصصی در موضوع دعوا هم میتواند راسا و بدون درخواست اصحاب دعوا و هم به دلیل درخواست طرفین دعوا قرار ارجاع امور به کارشناس رسمی را صادر کنند. احتمالا این سوال مطرح می شود در شرایطی که طرفین دعوی با درخواست خویش تقاضای ارجاع امور به کارشناسرسمی را داشته باشند شرایط چونه است؟ دادرس مکلف به پذیرش ارجاع امر کارشناسی است ؟

در این شرایط دادرس پرونده تکلیفی برای پذیرش این درخواست را ندارد. در این گونه پرونده ها نظر طرفیت دعوا در تصمیم دادرس کارساز نیست و دادرس اختیار دارد با تحلیل موضوع پرونده در باره مورد تصمیم گیری نماید. اگر دادرس پرونده ارجاع امور به کارشناس رسمی دادگستری بدون توجیه تشخیص دهد، در باطل کردن درخواست ذکر شده مختار است.

موارد رجوع به کار به کارشناس رسمی نقشه برداری

اعتبار کارشناس رسمی نقشه برداری

پیشرفت های علمی و صنعتی راه های را به کشف واقعیت ها گشوده است که در زمان های گذشته در خاطر نمی گنجید. به عنوان مثال در زمان های گذشته از ابزار آلات قدیمی نقشه بردار مثل متر پارچه ای و دوربین های زاویه یابی استفاده می شد که این امر باعث خطاهای در نقشه های می شد. همچنین به دلیل عدم استفاده از گیرنده های مولتی فرکانس جهت تعیین موقعیت املاک تداخل پلاک ثبتی در سطح وسیع رخ میداد.

امروزه با وجود تجهیزات نقشه برداری دقیق از جمله دوربین های توتال استیشن ( دوربین نقشه برداری الکترونیکی ) زوایا و ابعاد املاک و اراضی با دقت سانتی متر تثبیت می شود. همچنین با استفاده از گیرنده های مولتی فرکانس شمیم موقعیت جهانی املاک به صورت دقیق برداشت و پیاده سازی می شود.همچنین با بهره گیری از عکس ها و تصاویر ماهواره ای جهت تفسیر عکس هوایی بسیاری از اختلافات ملکی توسط نرم افزار های فتوگرامتری توسط کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی مرتفع می شود.

اعتبار کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی و دعاوی ملکی

تفاوت شهادت کارشناس رسمی با شاهد

کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی همچون شاهد اطلاعات خویش را راجع به امور مورد تحقیق اشاره می دارد و دادگاه اعتماد به صلاحیت علمی و اخلاقی گفته هار را به عنوان اماره های اثبات موضوع می پذیرد. با وجود این شهادت کارشناس رسمی با گواهی شاهدان عادی از دو جهت تفاوت دارد.

کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی به دلیل تخصص در رشته علمی و فنی به دلیل داشتن تجربهه و تبحر شغلی، آگاههی ویژه ای دارد کهه در دسترس عامه مردم نیست. به همبن علت، قانون برای شهادت این گواه متخصص آثار و تشریفات خاص معین کرده است.

در واقع کارشناس رسمی نقشه برداری مشاور دادگاه و تمیز حق است، در حالی که شاهد ماده خامی از واقع را در اختیار قاضی قرار می دهد تا خود با تامل آنچه را نیاز دارد استنباط کند. به عنوان نمونه اختلافی در حد مرز دو قطعه زمین رخ داده که شاهدان بر مبنای مشاهدات عینی شهادت می دهند که مرز واقعی در این نقظه است. اما کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی با تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود و تهیه و تفسیر عکس هوایی به صورت علمی و مستند مکان مرز را مشخص می کند و این مستندات مورد تایید دادرس قرار می گیرد.

در گواهی، آنچه دادرس در دادگاه از شاهدان جویا می شود؛ دریافت فهم او از واقع است که با بیان دیده ها و شنیده های شاهد انجام می شود، خواه این محسوسات به طور مستقیم با واقع مربوط باشد یا محسوس شاهد معینی را بیان می کند. دادگاه از شاهد اعتقاد و استنباط نمی خواهد، بلکه بیان واقع و نقل دقیق محسوس او را جویا می شود. اگر گفته های شاهد نقل خالص محسوس او نباشد، آمیزه آن با استنباط شاهد چندان متعارف است که به چشم نمی آید.

نظریه کارشناس رسمی نقشه برداری

کارشناس رسمی نقشه برداری و دادگستری محسوس خود از مشاهده موضوع دعوا را نیز بیان می کند، لیکن گاه متخصص نشانه های می بیند که دیگران بی اعتنا از آن گذر می کنند و نتیجه های می گیرد که مردمان عادی از آن غافل هستند. به صورت کلی شاهد از اطلاعات پیشین خود خبر می دهد، در حالی که کارشناس رسمی از اعتقاد کنونی خود سخن می گوید؛ سخنی از چهره انشایی ندارد، ولی در حال تصمیم و استنباط و دست یافتن به مجهول و تحقیق است و نه روایت یا بیان خاطره ها.

جهت درک بهتر موضوع یک مثال واقعی را بیان می کینم؛ طی بررسی و تعیین آدرس و موقعیت یک ملک گم شده طبق سوابق ثبتی نیاز به تحقیقات محلی داشتیم. در مراحل بررسی این پلاک ثبتی به نام یک بانو در اداره ثبت ثبت شده بود و طی مراحل پرس و جو محلی چند نفر مدعی بودند که این خانم مادر بزرگ ماست و این ملک که حتی جای آن مشخص نشده بود تحت مالکیت افراد یاد شده است. علت این موضوع این بود که تشابه اسمی وجود داشت و چندین نفر مدعی ورثه بودن را داشتند. در این مواقع کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی به جانمایی معکوس پلاک ثبتی مکان ملک را مشخص می کند و نقشه جانمایی پلاک ثبتی را تهیه می کند.

 در مرحله بعد با مطالعه پرونده ثبتی مشخص می کند که پلاک ثبتی فرعی و اصلی مشخص شده به نام چه شخصی ثبت شده و اطلاعات فرعی کامل آن شخص را مشخص می کند که ورثه اقدامات بعدی جهت دریافت سند تک برگ را انجام دهند.

در این مواقع است که نظر کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی نسبت به نظر شاهدان معتبر تر است. بیان این نکته مهم است که در برخی مواقع شاهدان به دلیل ذینفع بودن خلاف واقع به بیان برخی موضوعات اقدام می کنند، ولی کارشناس رسمی به دلیل داشتن پروانه فعالیت و مقید بودن به رعایت عدالت بر مبنای قانون صرفا در راستای برقرای عدالت گام بر می دارد.

نظریه کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی

کارشناس نقشه برداری و اطلاعات مکانی

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و اطلاعات مکانی از لحاظ شرح صلاحیت ها در گروه تخصصی راه و ساختمان قرار دارد. امور کارشناسی رسمی این رشته به دلیل وسعت و فعالیت گسترده در سطح کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امور کارشناسی رشته نقشه برداری بیشتر در حوزه املاک و اراضی قرار دارد. با توجه به گستره املاک و اراضی و نیاز مبرم به امور کارشناسی در این دو حوزه مورد توجه تعداد کثیری از مردم واقع می شود.

تهیه نقشه ها توپوگرافی جهت تهیه مدل رقومی زمین یا محاسبه احجام در مقیاس های 1/200 و 1/500 از جمله صلاحیت های کارشناس رسمی نقشه برداری می‌باشد. تهیه نقشه ‌های مسطحاتی ( دو بعدی) و تعیین مساحی املاک و اراضی و تعیین حدود اربعه و مختصات یو تی ام املاک.

مطابقت با حدود اربعه سند نیز از صلاحیت ‌های ثبتی کارشناسان رسمی نقشه ‌برداری می باشد. کارشناس رسمی نقشه ‌برداری و امور ثبتی صلاحیت پیاده سازی محدوده املاک و اراضی بر روی عکس های هوایی و ماهواره ای جهت تشخیص و تثبیت املاک بر روی عکس‌های هوایی سازمان نقشه برداری را نیز دارد.

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و اطلاعات مکانی

صلاحیت کارشناس رسمی نقشه برداری

شرح صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری به اموری همچون تهیه نقشه یو تی ام املاک و اراضی، حل اختلافات ملکی، تهیه و تفسیر عکس هوایی خلاصه می شود. به دلیل اعتبار فنی و رسمی نقشه های ارائه شده توسط کارشناس رسمی نقشه برداری به عنوان یک سند رسمی و قانونی مورد توجه مالکین قرار می گیرد.

کارشناس رسمی نقشه برداری فردی است با تحصیلات کارشناسی در رشته نقشه برداری که زیر شاخنه مهندسی عمران است. مهندس نقشه برداری پس از قبولی در آزمون کارشناس رسمی است و پس از اخد صلاحیت های یاد شده می تواند به عنوان کارشناس رسمی به فعالیت قانونی و رسمی بپردازد.

رشته نقشه برداری یا به تعبیر بهتر مهندسی ژئوماتیک سطح گسترده ای از علوم مربوط به زمین، اندازه گیری، سنجش و مکان یابی جغرافیایی را شامل می شود. رشته مهندسی نقشه برداری جز تخصص های کاربردی است که در سایر رشته ها به کار گرفته می شود. اهمیت و نقش کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی از آنجا پر رنگ شد که جمعیت شهر ها رو به افزایش رفت و ساخت و ساز ها شکل انبوه به خود گرفت.

صلاحیت های کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی در دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری املاک

با توجه به رشد ساخت و ساز در حوزه مسکن، باغات، ویلا و املاک صنعتی و افزایش قیمت این املاک به عنوان یک کالای سرمایه ای، به دلیل عدم وجود نقشه کاداستر یکپارچه از املاک اختلافات ملکی نیز رشد کرده اند. با بروز اختلافات ملکی و به عنوان نمونه اختلاف در حد و مرز ها نقش کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی پر رنگ می شود. سالیان سال است به دلیل نبود نقشه حدنگاری دقیق در کشور و عدم تثبیت عرصه کلیه املاک هر روزه شاهد اختلافات و تداخلات در حوزه املاک و اراضی می باشیم.

کارشناس رسمی نقشه برداری جهت مرتفع نمودن اختلافات ثبتی نیازمند تهیه بانک نقشه های و مستندات ثبتی می باشد. جهت تهیه نقشه های وضع موجود یک منطقه کارشناس رسمی می بایست کلیه حد و مرزها و املاک را مورد بررسی و برداشت(نقشه برداری) قرار دهد. پس از تهیه نقشه یو تی ام از املاک و اراضی کارشناس رسمی نقشه برداری می بایست حدود اربعه وضع موجود را با اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی مطابقت دهد.

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی و املاک توسط کارشناس رسمی نقشه برداری نیازمند ابزار و تجهیزات به روز نقشه برداری از جمله  دوربین نقشه برداری و گیرنده مولتی فرکانس شمیم است. پس از تهیه نقشه و آماده سازی دیتا خام، کارشناس رسمی می بایست طی عملیات کارتوگرافی در دفتر کار دیتا ها را به نقشه های مستند و رسمی تبدیل کند. انجام این امور در صلاحیت کارشناس رسمی نقشه برداری می باشد، زیرا مستندات تهیه شده توسط کارشناس در واقع یک سند رسمی و قانونی است.

نقش کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری معاملات املاک

نقش کارشناس رسمی نقشه برداری در املاک

با توجه به قدیمی بودن اسناد تعداد کثیری از املاک و صرفا حدی به حدی بودن املاک امروزه شاهد اختلافات ملکی زیادی هستیم. در این امور تخصصی دادگاه امور کارشناسی را به فرد متخصص یعنی کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی می سپارد. کارشناس رسمی نقشه برداری پس تهیه نقشه و مستندات و تهیه گزارش جامع، آن را به دادگاه ارائه می دهد.

مورد دیگر از وظایف کارشناسان رسمی نقشه برداری که به کارشناسان رسمی ارجاع می شود تهیه نقشه یو تی ام املاک جهت تخریب و نوسازی است. قبل از تخریب می بایست حدود اربعه ملک نقشه برداری شود و پس از ساخت ساختمان جهت پایان کار و اخذ پروانه ساختمانی نیز نیازمند تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی و جانمایی روی نقشه 1/2000 شهرداری ممهور به مهر کارشناس رسمی نقشه برداری می باشیم.

کارشناس رسمی جانمایی روی عکس هوایی

با توجه به اشاره به موضوع افزایش روز به روز قیمت املاک و اراضی به عنوان یک کالای سرمایه ای می بایست قبل از خرید املاک و اراضی به ویژه خرید زمین های در مجاورت کوه ها و تپه ها از نظریه کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی بهره ببریم. یکی از اموری که کارشناس رسمی رسمی نقشه برداری در زمینه املاک و اراضی انجام می دهد جانمایی نقشه یو تی ام روی عکس هوایی توسط کارشناس رسمی است.

 به دلیل مشخص نبودن وضع ظاهری زمین ها به جهت قرار گیری در موقعیت اراضی ملی و منابع طبیعی کارشناس رسمی نقشه برداری یک نقشه یو تی ام از زمین تعرفه شده تهیه می کند. پس از تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی، کارشناس با جانمایی نقشه تهیه شده روی عکس هوایی و نقشه های تثبیت عرصه منابع طبیعی وضعیت ملی یا مستثنیات بودن زمین را مشخص می کند.

طبق ضوابط و آیین نامه های مصوب سازمان امور اراضی، جنگلبانی و منابع طبیعی؛ کارشناس رسمی نقشه برداری به جهت مستند سازی می بایست سوابق احیا (ماده 56) ملک تعرفه شده که پیش تر گفتیم نقشه یو تی ام آن تهیه شده است طبق عکس های هوایی دهه های 30 و 40 و 50 با تفسیر عکس هوایی بررسی شود. دو ارگان مرجع جهت تهیه زوج عکس هوایی برای تفسیر عکس هوایی سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح می باشند. کارشناس پس از جانمایی نقشه یو تی ام روی عکس هوایی تهیه شده و بررسی سنوات و سابقه احیا گزارش کارشناسی مستند خویش را اعلام می کند.

کارشناس رسمی نقشه برداری جانمایی املاک روی عکس هوایی

مشاوره کارشناس رسمی در خرید ملک

گاها مشاهده می شود افراد بدون تحقیق و بررسی و صرفا با یک قولنامه عادی اقدام به خرید اراضی می کنند و هیچ گونه بررسی از لحاظ مالکیت و ملی و مستثنیات املاک مورد اشاره را انجام نمی دهند. بدین علت مشاهده می شود که سرمایه این افراد از دست می رود و باید سالیان سال در دادگاه ها رفت و آمد کنند جهت احقاق حق خویش. تهیه و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای از جمله صلاحیت های مهم و کاربردی کارشناس رسمی نقشه برداری می باشد. این صلاحیت در سررتا سر کشور در حوزه اجرایی بسیار کاربردی است.

یکی از وظایف سازمان نقشه برداری به عنوان ارگان مبنا نقشه های و عکس های پوششی کشور، تهیه عکس های هوایی از کلیه مناطق کشور، جهت ثبت وضعیت فیزیکی و حدود اربعه املاک و اراضی می باشد. با تهیه عکس های هوایی توسط سازمان نقشه برداری پوشش گیاهی اراضی نیز تثبیت می شود.

با تثبیت فیزیکی پوشش گیاهی و وضعیت فیزیکی اراضی از جمله حد و مرزها و خطوط شخم شده زمین های زراعی در سالیان بعد هرگونه ادعایی یا درخواستی مبنی بر وضع اراضی را می توان بر مبنای این عکس های هوایی تهیه شده آنالیز کرد و گزارش کارشناسی ارائه داد. زوج عکس های هوایی سازمان نقشه برداری مبنای تهیه نقشه های رقومی در سیستم مختصات جهانی یو تی ام هستند. به وسیله نقشه های بزرگ مقیاس رقومی سازمان نقشه برداری می توان عسک های هوایی را ژئورفرنس(زمین مرجع) نمود.

مشاوره کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی در خرید ملک

تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی

پس از ژئورفرنس کردن زوج عکس هوایی نقشه یو تی ام وضع موجود زمین را روی عکس جانمایی می کنیم پس از جانمایی میتوان تشخیص داد به فرض در سال 1345 وضعیت زمین از لحاظ زراعت به چه شکلی بوده. عکس های هوایی را به بیان ساده می توان یک کروکی در نظر گرفت که زمان مورد نیاز به آنها مراجعه کنیم که نتوجه شوم در دهه های گذشته وضعیت حد و مرز یک زمین به چه شکلی بود.

همین بررسی و تفسیر عکس هوایی منجر به گزارش کارشناسی راجع به پرونده های دارای اختلاف ملکی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی می شود. میزان دقت در تفسیر عکس های هوایی به میزان دقت در تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود و دقت عسک هوایی تهیه شده بستگی دارد. عامل مهمتر نحوه ژئورفرنس عکس هوایی می باشد که باید توسط نرم افزارهای تخصصی فتوگرامتری انجام شود.

به عنوان مثال در صورتی که دقت عکس برداری 1/5000 باشد و دقت تهیه نقشه یو تی ام زمینی 1/2000 دقت انجام ژئورفرنس به دقت عکس هوایی و نقشه مبنا ژئورفرنس بر میگردد که همان 1/5000 خواهد بود و دقت بیشتری را نمی توان متصور شد.

تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی

صلاحیت های کارشناس رسمی نقشه‌ برداری

در ادامه مقاله به شرح صلاحیت های کارشناس رسمی نقشه برداری می پردازیم. طبق مطالب بیان شده صلاحیت های کارشناسی را می توان تخصص های فنی و مهندسی کارشناس رسمی در رشته نقشه برداری تعریف کرد. کارشناسان نقشه برداری پس از قبولی در آزمون کارشناس رسمی در تعدادی صلاحیت که توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه تعریف شده صاحب صلاحیت کارشناسی می شود.

بدلیل با ارزش بودن املاک و اراضی به عنوان مهمترین سرمایه شهروندان در جامعه امروزی و ارتباط مستقیم کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی با املاک و اراضی نقش این افراد متخصص بسیار پر رنگ است. توجه داشته باشید که به دلیل معتبر بودن اسناد و نقشه ههای ارائه شده توسط کارشناسان این مدارک کاملا رسمی  و قانونی تلقی می شود. به دلیل رسمی  بودن اسناد کارشناس، دقت در تهیه نقشه ها و مدارک جهت اصالت بخشیدن به معاملات املاک از اهمیت ویژه برخوردار است.

توجه داشته باشید به عنوان نمونه جهت خرید یک باغ یا ویلا در ابتدای امر می بایست از مشاوره کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی بهره مند شوید. دلیل مشاوره از کارشناس بدین سبب است که بررسی اسناد مالکیت از لحاظ ثبتی، بررسی مساحت ملک مورد تعرفه، مطابقت سند با مساحت و حدود اربعه وضع موجود، بررسی ابعاد گذرها و اصلاحی و چندین مورد دیگر صرفا با کمک کارشناس امکان پذیر است.

صلاحیت های کارشناس رسمی نقشه‌ برداری و اطلاعات مکانی

شرح صلاحیت کارشناس رسمی نقشه‌ برداری

شرح صلاحیت ها در رشته کارشناسی رسمی نقشه برداری و اطلاعات مکانی به صورت خلاصه در ادامه مقاله مطرح شده است. گروه کارشناسان رسمی و نقشه برداری حد نگار با بهره مندی از همکاری جمعی از کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی با دسترسی به بانک جامع اطلاعات ثبتی و تجهیزات به روز نقشه برداری آماده انجام امور ثبتی و نقشه برداری  در حوزه املاک شهروندان و ارگان ها دولتی می باشد.

کارشناسان رسمی مجموعه حد نگار در امور کارشناسی شهر تهران، لواسان، دماوند، ورامین، پردیس و دیگر نقاط تهران آماده همکاری با شهروندان محترم جهت انجام امور تخصصی کارشناسی در زمینه املاک و مستغلات می باشند.

 شرح فعالیت های تخصصی مجموعه حد نگار که در ادامه بیان می کنیم از جمله تهیه نقشه یو تی ام توسط گیرنده های مولتی فرکانس، جانمایی پلاک ثبتی، جانمایی معکوس پلاک ثبتی، تهیه و تفسیر عکس هوایی، بررسی پلاک ثبتی و وضعیت ثبتی املاک و کلیه امور تخصصی می باشد. بدلیل همکاری وکلای متخصص امور ثبتی و حقوقی با مجموعه حد نگار می توانید از مشاوره تخصصی این کارشناسان بهره مند شوید.

لیست صلاحیت کارشناس رسمی نقشه‌ برداری

 • پیاده سازی محدوده املاک و اراضی روی نقشه هوایی و مشخص کردن حدود بر روی عکس ‌های هوایی
 • تطبیق وضعیت مساحی وضع موجود با سند رسمی یا بنچاق املاک و اراضی
 • تعیین و تشریح وضعیت ثبتی املاک و اراضی
 • تهیه نقشه توپوگرافی رقومی در مقیاس های 1/200 و 1/500 توسط دوربین نقشه برداری
 • تهیه نقشه‌ یو تی ام مسطحاتی و مساحی املاک و اراضی و تطبیق با حدود اربعه
 • نقشه‌ برداری اراضی و تهیه پروفیل طولی و عرضی
 • نقشه ‌برداری و تهیه نقشه یو تی ام موقعیت قنوات، مسیر انهار، کانال‌ها و رودخانه‌ ها
 • نقشه برداری حریم بستر کمی و کیفی املاک در حاشیه رودخانه ها
 • تفسیر عکس های هوایی سازمان نقشه برداری و تصاویر ماهواره‌ای

صلاحیت های کارشناس رسمی نقشه برداری که در بالا به آنها اشاره شد همگی در امور ملکی می باشند. با توجه به اهمیت املاک و اراضی به عنوان مهمترین دارایی و سرمایه های شهروندان و ارگان های دولتی به تشریح برخی صلاحیت های مطرح شده می پردازیم.

هدف ما در گروه کارشناسی رسمی حد نگار قرار دادن تخصص این مجموعه در خدمت عدالت است. مطمئن باشید در صورت استفاده از خدمات و مشاوره های تخصصی کارشناسان حدنگار در امور تخصصی املاک، معامله ای سلامت و بدون استرس خواهید داشت. کارشناسان رسمی گروه حدنگار در مقام ترازوی املاک شما جهت اطمینان از سلامت وضعیت املاک از لحاظ ثبتی و نقشه برداری می باشند.

تشریح صلاحیت های کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی

تشریح امور کارشناسی رسمی نقشه برداری

پیاده سازی محدوده املاک و اراضی روی نقشه هوایی و مشخص کردن حدود بر روی عکس ‌های هوایی بدین منظور انجام می شود که وضعیت ملک که می تواند ساختمان، باغ، ویلا یا زمین زراعی باشد طبق سنوات گذشته در عکس های هوایی مشخص شود. به عنوان نمونه در یک زمین زراعی یا باغ می بایست وضعیت ملک در دهه های گذشته از جمله دهه 30 و 40 و 50 بررسی شود که وضعیت ملک به چه شکلی بوده.

تطبیق وضعیت مساحی وضع موجود با سند رسمی یا بنچاق املاک و اراضی بدین جهت انجام می شود که مشخص شود میزان مساحت درج شده در سند، مبایعه نامه یا بنچاق با مساحت وضع موجود ملک مطابقت دارد یا خیر. جهت مطابقت ابتدا نقشه یو تی ام وضع موجود ملک تهیه می شود.پس از آن حدود اربعه تعریف شده در اسناد ترسیم می شود. پس از مطابقت نقشه یو تی ام مساحت و حدود اربعه وضع موجود ملک با اسناد در صورت اختلاف در دو فاکتور این موضوع به خریدار یا مالک اطلاع داده می شود.

به دلیل رسمی و قانونی بودن نقشه های کارشناس رسمی می توان این اسناد را به دلیل قانونی بودن در مراجع قضایی نیز استفاده کرد. البته توصیه کارشناسان ما در گروه حدنگار این است که قبل از  معامله (خرید-فروش) اقدام به نقشه برداری از املاک خویش توسط کارشناس رسمی کنید تا در صورت اختلاف در  مساحت ملک با اسناد یا وجود اختلافات ملکی دیگر ضرر های سرسام آور را متوجه خویش نکنید.

تشریح امور کارشناسی رسمی نقشه برداری در زمینه املاک

نقش صلاحیت کارشناس رسمی نقشه برداری

 در صورت استفاده از کارشناس رسمی کمک شایانی به حفظ سرمایه خویش و سلامت در معامله می کند. توجه داشته باشید در صورت معامله ملک بدون تهیه نقشه معتبر و رسمی و نظر کارشناسی و بروز اختلافات ملکی می بایست سالیان سال درگیر رفت و آمد در دادگاه ها جهت احقاق حقوق خویش باشید.

تعیین و تشریح وضعیت ثبتی املاک و اراضی به دلیل  اطلاع از وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی انجام می شود. اطلاع از وضعیت ثبتی ملک نیز  از امور مهم در زمینه املاک می باشد. تشریح وضعیت املاک شامل بررسی وضعیت ملی و مستثنیات بودن ملک طبق نظر کارشناسر رسمی نیز می باشد.

-تهیه نقشه توپوگرافی رقومی در مقیاس های 1/200 و 1/500  توسط دوربین نقشه برداری به منظور تعیین و ترسیم وضعیت رقومی و ارتفاعی زمین و ترسیم آن کاربرد دارد. به عنوان نمونه در املاک واقع در زمین های شیب دار نیاز به تهیه نقشه توپوگرافی جهت انجام عملیات تسطیح داریم. همچنین برای ارائه نقشه یو تی ام به شهرداری جهت دستور نقشه برداشت توپوگرافی معابر اطراف ملک و داخل ملک جهت مشخص کردن بر و کف الزامی می باشد.

تعیین و تشریح وضعیت ثبتی املاک و اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

روند پرونده کارشناس رسمی نقشه برداری

روال کاری ارجاع پرونده های کارشناسی جهت اختلافات ملکی به دو روش انجام می شود. روش اول با مراجعه دو طرف دعوی به کارشناس رسمی جهت بررسی اختلاف ملکی. به عنوان نمونه اختلاف ملکی می تواند راجع به اختلاف نظر در حد و مرز دو قطعه زمین باشد. روش دوم ارجاع امور کارشناسی به کارشناس رسمی از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف می باشد.

توصیه اکید ما به افرادی که می خواهند در زمینه املاک و اراضی سرمایه گذاری کنند این است که، قبل از معامله املاک و اراضی با کارشناس رسمی نقشه برداری در تماس باشید و با اخد مشاوره و نقشه برداری و بررسی ملک مورد نظر، معامله ای سالم و به دور از استرس داشته باشید.

به عنوان مثال یک زمین محصور را میخواهید خریداری کنید و ملک یا دارای سند رسمی است یا به صورت قولنامه ای. کارشناس رسمی در ابتدای امر مدارک مالکیت را بررسی می کند، در گام بعدی پس از تهیه نقشه یو تی ام از زمین تعرفه شده، مساحت وضع موجود را به مدارک مالکیت مطابقت می دهد.

پس از بررسی های ذکر شده در صورتی که مشکلی در ملک مورد نظر از لحاظ مالکیت، تداخل پلاک، مشکل اراضی ملی و منابع طبیعی، تجاوز به حریم معابر و … نباشد، کارشناس نظر مثبت خویش را به شما اعلام میکند. پس از تایید نهایی کارشناس رسمی مدارک و نقشه های مستند تهیه شده را در اختیار مالک قرار می دهد.

مستندات کارشناس رسمی نقشه برداری

توجه داشته باشید که مدارک و مستندات ارائه شده توسط کارشناس به دلیل رسمی بودن کاملا مستند و قانونی است و قابل استناد در محاکم قضایی. علت اعتبار مستندات و نقشه های کارشناس رسمی بدین علت است که کارشناس در صورت نقص در امور کارشناسی می بایست جوابگوی مرجع صادر کننده پروانه کارشناسی خویش باشد.

کارشناس در صورتی که در امور کارشناسی خویش خطایی مرتکب شود دچار خطای انتظامی شده و از طرف مرجع صادر کننده پروانده کارشناسی که کانون کارشناسان رسمی یا مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه می باشد مورد بازخواست قرار می گیرد. با توجه به توضیحات ذکر شده کارشناس رسمی دادگستری در واقع مامور قانون و نماینده دادگستری و قوه قضاییه است.

به دلیل افزایش قیمت املاک و اراضی در کشور و تقاضا برای آنها، متاسفانه میزان دعاوی حقوقی بر سر اختلاف در املاک و اراضی نیز بالا رفته. امروزه قضات دادگستری جهت صدور رای و احکام راجع به پرونده های اختلاف ملکی نیازمند نظریه کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی می باشند. به دلایل ذکر شده و اهمیت نقش کارشناس رسمی در صورتی که نیاز به طرح دعاوی راجع به املاک را داشته باشید می بایست به دادسرا مراجعه کنید.

مستندات کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

پرونده اختلاف ملکی کارشناس رسمی

پس از انتخاب کارشناس رسمی نقشه برداری توسط دادرس جهت بررسی پرونده اختلاف ملکی به جریان می افتد و کارشناس مطابق با صلاحیت کارشناسی خویش عمل می کند. کارشناس می بایست  علم و تخصص خویش را در خدمت عدالت قرار دهد.

عمده فعالیت کارشناس رسمی نقشه برداری در امور اختلاف ملکی می باشد که نیاز به بررسی تخصصی و فنی از لحاظ حقوقی و مهندسی است. علم مهندسی کارشناس رسمی که در زمینه نقشه برداری و امور هندسی است پس از بررسی های دقیق منجر به نظریه کارشناسی معتبر می گردد. در ادامه روند بررسی پرونده را مطالعه خواهید کرد.

 • حضور کارشناس رسمی در دادگاه یا دادسرا و مطالعه پرونده اختلاف ملکی
 • حضور و بازدید ملک مورد نظر به همراه مالک یا وکیل ایشان
 • دریافت یک نسخه از مدارک مالکیت ملک از مالک یا نماینده مالک
 • برداشت (نقشه برداری) ملک مورد تعرفه و تهیه نقشه یو تی ام توسط گیرنده مولتی فرکانس شمیم
 • کارتوگرافی و ترسیم نقشه یو تی ام از دیتا های نقشه برداری
 • سفارش نقشه رقومی 2000/1 و زوج عکس هوایی محدوده ملک با ارائه شماره اندکس
 • ژئورفرنس (زمین مرجع) کردن زوج عکس های تهیه شده
 • پیاده کردن محدوده نقشه برداری شده روی عکس های هوایی و سنوات گذشته طبق نظر دادرس
 • تدوین گزارش کارشناسی رسمی بر مبنای قوانین تدوین گزارش حقوقی دادگستری
 • مراجعه مجدد به دادگستری و تشریح امور کارشناسی به قاضی پرونده
 • ارائه گزارش و نظریه نهایی بر مبنای مستندات پیوست

بررسی پرونده اختلاف ملکی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری

چه زمانی به کارشناس رسمی احتیاج داریم؟

در صورتی که در حوزه املاک و مستغلات فعالیت دارید حتما با کارشناس رسمی نقشه برداری مواجه شده اید. کارشناس رسمی نقشه برداری ارتباط مستقیم با املاک و اراضی و امور کارشناسی مربوط به این املاک دارد.

به عنوان مثال شما ملکی را در برنامه خرید خویش در نظر گرفته اید و به دلیل شکل هندسی نامنظم ملک نمی توانید مساحت مورد معامله را تشخیص دهید. در این زمان کارشناس رسمی نقشه برداری با تهیه نقشه یو تی ام از ملک می تواند علاوه بر ارائه نقشه یو تی ام و مشخص کردن میزان مساحت، وضعیت حدود اربعه و مساحت را نسبت به اسناد مالکیت نیز اعلام کند.

حتی در صورتی که شخص مالک زمین باشد و بخواهد ملک را بفروشد نیز نیازمند تهیه نقشه یو تی ام از مساحت و حدود اربعه ملک خویش را دارد. علت این موضوع هم این است که اکثرا در ملک های ورثه ای وارثین اطلاعی از مساحت و حدود اربعه ملک ندارند. در برخی مواقع شما می خواهید یک ویلا خریداری کنید در مجاورت رودخانه، قبل از تشریح این موضع عرض کنم که این موضوع در لواسان و دماوند شایع است. در این مواقع می بایست میزان حریم بستر کمی و کیفی رودخانه مشخص شود تا مساحت بیشتر از واقعیت و مالکیت به شما فروخته نشود.

در گام بعدی می بایست قسمت دیگر ملک  که به سمت کوه یا تپه ختم می شود را نیز بررسی کرد. شاید برای شمال سوال باشد که چه نیازی به بررسی حدی به کوه است. علت بررسی حدود اربعه به سمت کوه یا تپه این موضوع است که پس از تهیه نقشه یو تی ام از وضع موجود و مطابقت با نقشه های منابع طبیعی در صورتی که ملک با مرز اراضی ملی تداخل داشته باشد نیز این موضوع توسط کارشناس رسمی نقشه برداری مشخص می شود.

مشخص گردید که املاک و اراضی به ویژه باغات و ویلاها به دلیل قرار گیری در طبیعت و مجاورت رودخانه با کوه و رودخانه ها نیازمند بررسی بیشتر توسط کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی می باشند. در این مواقع با بررسی دقیق تر می توان حدود اربعه به املاک مجاور و گذر های را نیز بررسی کرد.

چه زمانی به کارشناس رسمی نقشه برداری احتیاج داریم؟

پیاده سازی و میخ کوبی نقشه روی زمین

در موارد دیگر که نیازمند کارشناس رسمی نقشه برداری هستیم می توان به نقشه برداری جهت پیاده سازی یک نقشه روی زمین اشاره کرد. در مواردی نقشه یو تی ام زمین طراحی شده یا زمین برای ساخت ساختمان در نظر گرفته شده و کارشناس رسمی می باست نقشه یو تی ام را روی زمین میخ کوبی یا اصطلاحا تثبیت عرصه کند.

در این موراد کارشناس رسمی توسط تجهیزات نقشه برداری از جمله گیرنده مولتی فرکانس شمیم و  دوربین نقشه برداری  طرح را روی زمین پیاده سازی و میخ کوبی می کند. علت اهمیت استفاده از کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی این موضوع است که با توجه به هزیته ساخت بالای ساختمان، مالک از جای دقیق میخ کوبی به واسطه دریافت نقشه یو  تی ام با مهر کارشناس رسمی اطمینان حاصل می کند و با خیال راحت ساختمان یا دیوار چینی را اجرا می کند.

اهمیت موضوع میخ کوبی زمین توسط کارشناس رسمی جدای از جلوگیری از تخریب دیوار به خاطر خطای نقشه برداری، جلوگیری از تجاور به حدود اربعه املاک مجاور است که به واسطه خطای نقشه برداری افراد فاقد صلاحیت بوجود می آید. در صورت تجاوز به حدود اربعه زمین های مجاور و ساخت سازه یا احداث دیوار ممکن است که شکایت حقوقی از طرف مالک همسایه بر علیه مالک تنظیم شود. این امر مشکلات و ضرر های زیادی به دنبال خواهد داشت.

توجه داشته باشید که هزینه مشاوره و نقشه برداری املاک واراضی شما توسط کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی بسیار ناچیز تر از خسارت ناشی از خطاهای نقشه برداری است که توسط افراد فاقد صلاحیت به مالکین تحمیل می شود. گاها این افراد با هزینه نصف یک کارشناس رسمی اقدام به نقشه برداری املاک می کنند، به دلیل نداشتن پروانه کارشناسی و این موضوع که مسئولت قانونی متوجه است افراد نیست با تعرفه ناچیز به کار گرفته می شوند.

پیاده سازی و میخ کوبی نقشه روی زمین توسط کارشناس رسمی نقشه برداری

چک لیست مراجعه به کارشناس رسمی

جهت مراجه به کارشناس رسمی نقشه برداری و امرو ثبتی می بایست چک لیستی از موراد مورد نیاز که کارشناس باید تهیه کند را تهیه کنیم. به عنوان نمونه شما نیازمند نقشه یو تی ام وضع موجود ملک به همراه برداشت معابر اطراف ملک هستید جهت ارائه به شهرداری برای دستور نقشه. در این موارد در صورت نیاز به تهیه مدل رقومی ملک و معابر یا همان نقشه توپوگرافی می بایست موضوع را به کارشناس رسمی اطلاع دهید.

در موارد دیگر پس از تهیه نقشه یو تی ام از ملک می بایست به کارشناس اعلام کنید که نیاز به مساحی حدود اربعه املاک مجاور را دارید یا خیر. موارد اشاره شده هر کدام به میزان تعرفه کارشناس رسمی خواهد افزود. پس باید قبل از بکار گیری یا مراجه به کارشناس موارد را اعلام کنید.

در نمونه دیگر مالک یک باغ یا ویلا با کارشناس رسمی نقشه برداری تماس حاصل می کند جهت تهیه نقشه یو تی ام. در این شرایط می بایست میزان شیب زمین، تعداد گوشه ها، وضع پوشش گیاهی ملک و موارد دیگر را به کارشناس اعلام کند تا حقوق کارشناس ضایع نشود. البته توجه داشته باشید که کارشناس های خبره و با تجربه نقشه برداری و امور ثبتی در مقام مشاور نیز ظاهر می شوند و جهت نقشه برداری در امور ملکی مشاوره های به مالکین نیز ارائه می کنند که قبول مشاوره ها در انتها نیاز به تایید مالک دارد.

چک لیست مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

نقشه برداری ثبتی کارشناس رسمی

در موارد دیگر که به صورت تجربی در نقشه برداری املاک مجاور مشاهده می شود این موضوع است که مالکین حد و مرز دقیق زمین خویش را با زمین های مجاور تشخیص نمی دهند. این مورد در املاک قدیم که به صورت حدی به حدی است مشاهده می شود. در این مواقع در صورتی که نیاز باشد پلاک ثبتی در نقشه درج شود کارشناس رسمی نظر خویش را نسبت به حد و مرز دقیق در تهیه نقشه یو تی اعمال می کند.

در نقشه های یو تی ام که با اعلام نظر مالک نقشه برداری می شود، در مقشه درج خواهد شد حدود اربعه بنا بر تعرفه مالک است. در این موراد مسئولیت نقشه و حدود اربعه به عهده مالک است. توجه داشته باشید که در صورت تهیه نقشه یو تی ام مطابق سند و حدود اربعه درج شده در نقشه، این نقشه دارای بار حقوقی و فنی برای کارشناس است و از درجه اعتبار بالاتری برخوردار است.

قبل از مراجعه به مهندس نقشه برداری و کارشناس در امور ثبتی می بایست یک نسخه از مدارک مالکیت را در اختیار کارشناس رسمی قرار دهید. کارشناس پس از تهیه نقشه یو تی ام و مطابقت با اسناد در صورت اختلافی مشاهده کند در نقشه درج و به مالک اعلام نتیجه می کند.

نقشه برداری ثبتی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی

نقشه های یو تی ام در مقیاس های مختلف را کارشناس رسمی نقشه برداری به درخواست مالک تهیه می کند. در مواردی نیاز است که نقشه یو تی ام وضع موجود روی نقشه 1/2000 منطقه جانمایی شود که این مورد را مالک بنا بر نیاز خویش باید به کارشناس اعلام کند.

در موارد دیگر نیاز است که نقشه یو تی ام تهیه شده روی نقشه یا عکس هوایی دهه های گذسته جانمایی شود که این مورد نیز باید به کارشناس اعلام شود. در صورت نیاز به جانمایی روی نقشه های اعلام شده و ممهور شدن به مهر کارشناس رسمی نقشه های شما از اعتبار رسمی و قانونی برخوردار خواهند شد. تهیه نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی حتی برای املاک دارای سند نیز در برخی موراد مورد نیاز است. این مورد در املاک قدیمی صدق می کند زیرا حدی به حدی می باشند و نقشه برداری این املاک در زمان های گذشته با ابزار ابتدایی شکل گرفته و خطا هایی در آن ها مشاهده می شود.

گاها مشاهده می شود پس از تخریب یک ملک قدیمی جهت باز سازی و نقشه برداری مجدد، مشاهده می شود که فرضا بر ملک در سند 20 متر است و در وضع موجود 40/20 متر شده است. در این مواقع نیازمند تهیه نقشه کادر یا بلوکی هستیم. با تهیه نقشه کادر مشخص می شود که آیا این 40 سانتی متر از املاک مجاور راها سازی شده یا مساحی اولیه خطا داشته.

تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری

کارشناس رسمی نقشه برداری در حوزه املاک

خروجی کار کارشناس یا نقشه بردار رسمی در انتها پس از تهیه دیتا های مورد نیاز توسط نقشه برداری و بررسی حقوقی و ثبتی مدارک ارائه شده، یک نقشه در سیستم مختصات یو تی ام بر مبنای سامانه شمیم است. نقشه یو تی ام ارائه شده توسط نقشه بردار رسمی دارای مساحت، حدود اربعه، برداشت املاک مجاور،معابر به همراه جانمایی روی نقشه 1/2000 و کادر استاندارد است. نقشه یو تی ام می بایست بر مبنای فرمت مورد درخواست ارگان های مختلف تهیه شود. به عنوان نمونه فرمت تهیه نقشه یو تی برای سازمان آب، شهرداری، راه و شهرسازی با یکدیگر متفاوت ست.

در نقشه یو تی ام ارائه شده می بایست وضعیت دیوار ها به هر شکلی که هست، یا مشترک یا انحصاری با المان مشخص روی نقشه تثبیت شود. ابعاد حدود اربعه، مساحت و عرض معابر باید مشخص شود. در صورت نیاز به برداشت ارتفاعی خطوط تراز(کنتور) روی نقشه مشخص گردد. در صورت نیاز به جانمایی روی نقشه 1/2000 منطقه می بایست شماره اندکس نقشه در توضیحات درج گردد. این موضوع راجع به جانمایی روی عکس های هوایی نیز صدق می کند که می بایست اطلاعات عکس مورد استفاده درج شود. همچنین مقیاس برداشت(نقشه برداری) در توضیحات نقشه درج گردد.

امور کارشناسی کارشناس رسمی نقشه برداری جهت تهیه نقشه ها در دو مرحله انجام می شود، مرحله اول عملیات زمین و مرحله دوم عملیات کارتوگرافی. رعایت استاندارد های لازم در دو مرحله مکمل یکدیگر است جهت تهیه یک نقشه معتبر و کارشناسی شده. توجه داشته باشید آشنایی با سیستم های مختصات و گیرنده های ماهواره ای جهت برداشت دیتا، و تهیه مختصات دقیق محلی گوشه های ملک توسط دوربین نقشه برداری از اهمیت ویژه برخوردار است.

در مرحله آخر عملیات کارتوگرافی و ترسیم طبق استاندارد های مورد نیاز ارگان سفارش دهنده نقشه. نقشه یو تی ام در انواع مختلف برای امور مختلف صرفا برداشت چند مختصات و چند خط نیست. در انتها نقشه تهیه شده ممهور به مهر کارشناس رسمی می شود. توجه داشته باشید نقشه تهیه شده توسط کارشناس به دلیل رسمی بودن قانونی شناخته می شود.

کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی در حوزه املاک

4.9/5 - (11 امتیاز)
فهرست