نقش کارشناس رسمی در خريد زمين

دسته بندی: کارشناس رسمی دادگستری
برچسب ها:

زمان مطالعه: 20 دقیقه
کارشناس رسمی در خرید زمین

کارشناس رسمی در خرید زمین

کارشناس رسمی در خرید زمین می تواند مشاوره تخصصی و کارشناسی به شهروندان ارائه دهد. کارشناسان رسمی امور ثبتی نقش موثر در مشاوره جهت خرید زمین را دارند. مشاوره این افراد بر مبنای مستندات علمی و بررسی تخصصی از لحاظ امور ثبتی و اطلاعات مکانی است. جهت خرید زمین اولین نکته مهم بررسی حقوقی ملک از لحظ ثبتی است که از وظایف کارشناسان رسمی امور ثبتی است. نکته دوم بررسی مساحی حدود اربعه ملک است که این امر از وظایف کارشناسان رسمی نقشه برداری است.

امروز املاک و اراضی از جمله مهمترین سرمایه شهروندان است و از اهمیت ویژه برخوردار است. شهروندان همواره به لحاظ آینده نگری در فکر سرمایه گذاری در حوزه های مختلف هستند. با توجه به شرایط کشور سرمایه گذاری می بایست حساب شده و دقیق باشد که منجر به از دست رفتن سرمایه افراد نشود.

سرمایه گذاری های تعداد بالایی از شهروندان در حوزه های اقتصادی پر ریسک و بدون بازده انجام می شود. از جمله این سرمایه گذاری ها، ارز دیجیتال، دلار، طلا و خودرو است. توجه داشته باشید که سرمایه گذاری در این حوزه ها نیاز به دانش اقتصادی بالایی دارد. یک نکته مهم دیگر قابل توجه این است که به دلیل کسرت حضور افراد در این بازار ها و خروج ریال از بازار ها، همین امر به خودی خود باعث تورم خواهد شد.

تورم ایجاد شده و رشد نقدینگی به خودی خود همچون بومرنگ مجدد به خود این افراد برگردانده می شود. توجه داشته باشید که عدم گردش سرمایه در حوزه های مالی داخلی ( ساخت و ساز-زمین) به خودی خود باعث رکود اقتصادی می شود. با توجه به توضیحات مطرح شده متوجه شدیم که باید دنبال یک حوزه پر بازده و با ریسک حداقل جهت سرمایه گذاری باشیم.

نقش کارشناس رسمی در خريد زمين
مشاوره کارشناسی رسمی و ثبتی در زمینه خرید املاک و اراضی

مشاوره کارشناس رسمی در خرید زمین

با توجه به گفته نسل های قدیمی که می گفتند خاک طلاست، تنها حوزه موثر جهت حفظ سرمایه و سرمایه گذاری، خرید زمین است. البته توجه داشته باشید خرید زمین نیز خطرات خود را به همراه دارد. توجه داشته باشید که خرید زمین باید با مشاوره از کارشناسان فعال در این حوزه باشد.

منظور از کارشناسان فعال در حوزه خرید زمین، مشاوران املاک نیست. توجه داشته باشید که مشاوران املاک زمین را با ارزش واقعی با سود های گزاف به خریداران ارائه می کنند، البته اگر که مشکلات مالکیتی و ثبتی در زمین نباشد. جهت سرمایه گذاری در حوزه خرید زمین فاکتور های کارشناسی شده فراوان وجود دارد که در ادامه آنها را بررسی می کنیم.

خرید زمین از زمان های گذشته تا کنون از مهمترین و بهترین راه های سرمایه گذاری است. در موارد زیادی مشاهده شده که یک زمین بعد از یک مدت به رشد قابل توجهی خواهد رسید. البته مجدد تاکید می کنیم که جهت سرمایه گذاری در این حوزه باید از مشاوره کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری استفاده کنیم.

کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی می توانند سلامت زمین را از لحاظ ثبتی بررسی کنند. همچنین کارشناسان رسمی امور ثبتی با اخذ استعلامات قانونی از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی می توانند تثبیت کنند که موقعیت زمین در مستثنیات قرار گرفته است یا اراضی ملی. اخیرا به وفور مشاهده می شود که زمین های اراضی ملی و منابع طبیعی را به شهروندان می فروشند و به راحتی سرمایه افراد را از بین می برند.

نقش کارشناس رسمی در خريد زمين
مشاوره کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه برداری در خرید زمین

تحلیل کارشناس رسمی ثبتی در خرید زمین

جهت خرید زمین به تحلیل و بررسی های از طرف کارشناس رسمی نقشه برداری احتیاج داریم، در ادامه این موارد را بررسی می کنیم. در صورتی که قصد خرید زمینی را داشته باشید، زمین باید دارای نقشه تفکیکی باشد. منظور از نقشه تفکیکی شامل نقشه زمین مور معامله و زمین های مجاور همچنین حد و مرز معابر در نقشه مشخص شده باشد.

نقشه تفکیکی در واقع یک نقشه یو تی ام است که می بایست توسط کارشناس رسمی از زمین مورد نظر و املاک مجاور تهیه شود. به عنوان نمونه یک زمین 10 هکتاری جهت تبدیل به قطعات کوچکتر نیاز به نقشه یو تی ام تفکیکی دارد. در ابتدای امر کارشناس رسمی نقشه برداری نقشه یو تی ام کلی زمین را تهیه می کند.

پس از تهیه نقشه یو تی ام کلی زمین، نقشه تهیه شده ممهور به مهر کارشناس رسمی شده و به مالک تحویل می شود. در این مرحله مالک توسط نقشه یو تی ام می بایست استعلام روز اراضی ملی و منابع طبیعی را اخذ کند. روال اخذ استعلام به صورت درخواست مالک از طریق دفتر خانه رسمی به ادارت اشاره شده طی نامه مکتوب اعلام می شود.

ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی پس از بررسی جواب استعلام را به صورت مکتوب به دفتر خانه اعلام می کنند. دفتر خانه نیز پاسخ استعلام را به مالک تحویل می دهد. مالک استعلام را که شامل نقشه و مختصات است را در اخیتار کارشناس رسمی نقشه برداری قرار می دهد.

تحلیل کارشناس رسمی ثبتی در خرید زمین
کارشناس رسمی در خريد زمين

استعلام کارشناس رسمی جهت خرید زمین

در استعلام ارائه شده در صورتی که بخش از ملک در اراضی ملی و منابع طبیعی باشید مشخص می شود. در صورتی که کل ملک در مستثنیات قرار گرفته باشد نیز در استعلام مشخص می شود. کارشناس رسمی به استناد استعلام منابع طبیعی با نظر مالک زمین مورد نظر را به تعداد قطعات مورد نظر مالک تفکیک می کند. در نقشه تفکیکی کلیه پلاک ها و گذر ها مشخص می گردد.

این نقشه در واقع یک نقشه تفکیکی است و مالک به استناد این نقشه تفکیکی و استعلام ادارات اشاره شده می تواند این قطعات را به فروش برساند. توجه داشته باشید که نقشه تفکیکی برای کلیه قطعات و گذر ها می بایست توسط کارشناس رسمی نقشه برداری روی زمین میخ کوبی شود. پس از میخ کوبی زمین ها آماده واگذاری هستند.

به دلیل قولنامه ای بودن زمین های اشاره شده در صورت تنظیم مبایعه نامه می بایست مختصات یو تی ام چهار گوشه هر زمین و پلاک های حدود اربعه درج شود. درج مساحت به صورت دقیق الزامی است، زیرا نقشه تفکیکی دقیق توسط کارشناس رسمی نقشه برداری تهیه شده است.

برای هر قطعه طمین پس از تنظیم مبایعه نامه فروش می بایست صورتجلسه تحویل زمین توسط کارشناس رسمی تهیه شود. پس از تهیه و امضا صورت جلسه، زمین مورد معامله به صورت میخ کوبی و گچ ریزی شده به خریدار تحویل می شود. دلیل حساسیت امر در تهیه نقشه و تحویل زمین طبق نقشه جلوگیری در اختلافات در حد و مرز در آینده است.

جهت قانونی بودن این عملیات به استناد نقشه یو تی ام تفکیکی ممهور به مهر کارشناس رسمی انجام می شود. در مرحله تنظیم مبایعه نامه، تنظیم صورتجلسه تحویل زمین و تحویل ملک در محل حضور کارشناس رسمی نقشه برداری الزامی است. در صورتی که مراحل اشاره شده انجام شود، معامله سالم و قانونی خواهید داست. با توجه به توضیحات مطرح شده متوجه شدید که حضور کارشناس رسمی نقشه برداری و عملیات نقشه برداریی در واقع ترازوی هندسی املاک شماست.

استعلام کارشناس رسمی دادگستری جهت خرید زمین
استعلام کارشناس رسمی دادگستری جهت خرید زمین

مشاوره کارشناس رسمی امور ثبتی در خرید زمین

جهت خرید زمین به تحلیل و بررسی های از طرف کارشناس رسمی نقشه برداری احتیاج داریم. کارشناس رسمی امور ثبتی مکمل نقش کارشناس رسمی نقشه برداری است و ملک را از بعد حقوقی بررسی می کند. پس از تعرفه یک زمین به کارشناس رسمی نقشه برداری، این کارشناس امور مربوط به نقشه برداری از جمله طراحی، تفکیک و پیاده سازی قطعات را روی زمین انجام می دهد.

کارشناسان رسمی امور ثبتی به دلیل تخصص در امور ثبتی می بایست زمین را از نظر پلاک های ثبتی بررسی کنند. توجه داشته باشید که درج پلاک ثبتی دقیق در مبایعه نامه و نقشه یو تی ام تفکیکی الزامی است. همچنین توجه داشته باشید حدود اربعه قطعات و مساحت ها می بایست دقیقا در قولنامه ذکر شوند.

کارشناس رسمی امور ثبتی پس از دریافت نقشه یو تی ام می باست موقعیت ملک را از لحاظ ثبتی بررسی کند. جهت انجام این امر کارشناس رسمی ثبتی نقشه ثبتی و کاداستر منطقه را بررسی میکند.. در واقع اظهارات مالک را از لحاظ پلاک ثبتی اعلامی با پلاک ثبتی واقعی زمین مطابقت می دهد. در صورت مطابقت یا غیر از این، موضوع را به خریدار و مالک اطلاع رسانی می کند.

با توجه به اجرایی شدن کاداستر و در دسترس بودن پلاک های ثبتی برای کارشناسان رسمی امور ثبتی، بررسی دقیق این امور برای این کارشناسان ممکن خواهد بود. با توجه به اختلافات ثبتی در املاک و اراضی بررسی سلامت ملک از لحاظ ثبتی بسیار مهم است. توجه داشته باشید که پلاک ثبتی ملاک صدور سند است.

در برخی از زمین های بزرگ سند های به صورت بنچاق و حق ریشه است. بررسی اصالت این اسناد توسط افراد عادی ممکن نیست، بدین جهت برای بررسی اصالت اسناد از کارشناس رسمی امور ثبتیی استفاده می شود. کارشناس رسمی پس از بررسی اسناد در صورتی که با اصالت باشند یا مشکل داشته باشند، موارد را به خریدار زمین اطلاع می دهد.

نقش کارشناس رسمی در خريد زمين
مشاوره کارشناس رسمی امور ثبتی در خرید زمین

استعلام ثبتی کارشناس رسمی جهت خرید زمین

با توجه به بکار گیری کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی دو مورد مهم توسط این کارشناسان بررسی می شود. گزینه اول بررسی هندسی ملک توط کارشناس رسمی نقشه برداری و گزینه دو بررسی حقوقی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی. همان طور که می یدانید در صورتی که یک زمین این دو شرط مهم را داشته باشد، مورد مناسبی برای خرید است.

در مورد دیگر که از خدمات کارشناس رسمی امور ثبتی می توان بهره گرفت دریافت سند تک برگی مشاعی برای قطعات تفکیک شده است. سند تک برگ زمین نقش موثری در ایجاد ارزش افزوده برای زمین دارد و قیمت زمین را افزایش می دهد. کارشناس رسمی طبق قوانین ثبتی می تواند اقدام به اخذ سند تک برگ مشاعی برا قطعات نماید.

کارشناسان رسمی می توانند پس از بررسی منطقه ارزش و قیمت کارشناسی زمین را مشخص کنند. توجه داشته باشید در صورت خرید یک قطعه زمین با قیمت کارشناسی شده در واقع یک معامله با بازده خوب خواهید داشت. به عنوان نمونه در یک منطقه باغی و زراعی قیمت واقعی زمین متری 800 هزار تومان است ولی مشاوران املاک زمین ها را با قیمت دو میلیون تومان به فروش می رسانند. شایات ذکر است از خدمات کارشناسی اشاره شده استفاده نمی کنند.

در صورت استفاده از کارشناس رسمی در خرید زمین در صورت بروز اختلاف برنده این اختلاف ملکی خواهید شد زیرا از خدماتت رسمی و قانونی استفاده کرده اید. در واقع یک معامله در ترازوی هندسی و حقوقی داشته اید با مستندات رسمی و قانونی.

نقش کارشناس رسمی در خريد زمين
استعلام ثبتی کارشناس رسمی جهت خرید زمین

مشاوره کارشناس رسمی امور ثبتی در خرید املاک

در بررسی تخصصی دیگر که کارشناسان رسمی امور ثبتی انجام می دهند، بررسی مساحت اعلام شده در مدارک مالکیت و وضع موجود زمین است. با توجه افزایش قیمت املاک و اراضی تعیین مساحت دقیق زمین بسیار مهم است، در این حالت خریدار مبلغ بیشتری از ارزش زمین پرداخت نمی کند.

موضوع مهم دیگر در خرید زمین با مشاوره کارشناس رسمی بحث بررسی پلاک های ثبتی ثبت شده در مدارک مالکیت از جمله قولنامه ها می باشد. کارشناس رسمی با بررسی ثبتی ملک مورد نظر صحت پلاک های ثبتی را بررسی می کند. در این حالت در صورت مشکلات ثبتی و بازداشت بودن ملک، کارشناس رسمی موضوع را متوجه خواهد شد.

بسیاری از افراد با پروسه استعلامات ثبتی و صدور اسناد مالکیت آشنایی ندارند، این امر در املاک قولنامه ای بسیار مهم است. در صورت نیاز به خرید زمین به صورت قولنامه ای کارشناس رسمی امور ثبتی ابتدا بررسی میکند که آیا امکان اخذ شند تک برگی کاداستری مقدور است یا خیر. در صورت مثبت بودن می توان ملک مورد تعرفه را خریداری کرد.

امروز با اجرایی شدن کاداستر در کشور، کارشناسان رسمی نقشه برداری می توانند وضعیت املاک و اراضی تعرفه شده را در نقشه های کاداستر بررسی نمایند. توجه داشته باشید که کاربری های مختلف زمین ها مهمترین فاکتور در محاسبه قیمت خواهد بود. کاربری زمین ها توسط کارشناس رسمی بررسی می شود.

نقش کارشناس رسمی در خريد زمين
مشاوره کارشناس رسمی امور ثبتی در خرید املاک

مشاوره کارشناسی خرید زمین در دماوند

همان گونه که اشاره شد بررسی کاربری و ثبتی زمین ها جهت خرید و سرمایه گذاری فاکتور اصلی است. جهت خرید زمین وضع ظاهری فعلی را در نظر نگیرید. کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری از لحاظ حقوقی و هندسی کلیه امور را بررسی میکنند. از جمله موارد ثبتی مهم بررسی حق ریشه و بن ملک است.

به عنوان نمونه در آبسرد دماوند مناطقی وجود دارد که مشکلات ثبتی و مالکیتی وجود دارد ولی افراد بدون آگاهی زمین خریداری کرده اند و سالها بعد جهت اخذ سند و نقل و انتقال متوجه مشکلات ثبتی شده اند. در این زمان کار از کار گذشته است. به عنوان مثال علاج واقعه باید قبل از واقعه باید باشد.

در نمونه دیگر مشاهده می شود که افراد به صورت وکالتی زمین های دارای سند شاهنشاهی را خریداری کرده اند. در برخی مناطق تهران زمین های زیادی وجود دارد که سند های شاهنشاهی دارند. به عنوان مثال پلاک 78 سنگ لشگری و پی دو برادران، پلاک 79 کمرد ، پلاک 79 سوهانک و تعدادی مزرعه دیگر در دماوند و مکان های دیگر.

این افراد بدون تحقیق این زمین ها را به صورت وکالتی خریداری کرده اند در صورتی که تعداد کثیری از این سند ها در اراضی ملی و منابع طبیعی واقع شده است. در موارد دیگر در منطقه دماوند مشاهده شده که شهروندان زمین های قولنامه ای خریداری کرده اند بدون بررسی از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی. حتی در مواردی استعلام منابع طبیعی زمین دیگری را به خریدار تعرفه کرده و زمین اراضی ملی را به آنها فروخته اند.

همان گونه که در این مقاله به صورت خلاصه بیان شد، کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری می توانند با مشاوره کارشناسی شده قانونی به شما کمک کنند که معامله قانونی و مطمئن داشته باشید. توجهه داشته باشید که کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ترازوی هندسی و حقوقی املاک در هنگام معامله هستند.

مشاوره کارشناس رسمی دادگستری در خرید زمین

کارشناس رسمی نقشه برداری و اطلاعات مکانی با تهیه نقشه از منطقه و آنالیز کارشناسی و بررسی پهنه بندی های منطقه متوجه خواهد شد که آیا ملک مورد نظر پیشرفت خوبی خواهد داشت یا خیر. یکی از تخصص های کارشناسان رسمی نقشه برداری و اطلاعات مکانی استفاده از نرم افزار GIS و نرم افزار ههای تخصصی دیگر جهت آنالیز و پهنه بندی های منطقه است.

با بررسی منطقه از لحاظ جغرافیایی می توان مستندات مهمی را تهیه کرد که آیا زمین مورد نظر ارزش سرما گذاری را دارد یا خیر. امروز با توجه به رشد تکنولوژی می توان موارد مهم مشابه را بررسی و آنالیز کرد. به عنوان نمونه با بررسی لایه های GIS یک منطقه می توان موارد فنی بسیاری را بررسی کرد.

از جمله موارد مهم تخصصی می توان به سرعت و رشد ساخت و سازها اشاره کرد و روی نقشه مشخص کرد که در چه بازه زمانی چی میزان مساحتی تغییر کاربری پیدا کرده و لایه های آن را روی نقشه مشخص کرد. بررسی تخصصی این امور در قالب گراف و نقشه کمک شایانی به بررسی یک منطقه جهت سرمایه گذاری کمک می کند.

همچنین توسط علوم سنجش از دور نیز می توان اطلاعات مطلوبی از منطقه بدست آورد و مورد تحلیل در نرم افزار های تخصصی قرار داد. یک موضوع مهم بررسی پهنه بندی سیلاب است، به عنوان نمونه یک زمین کوهپایه ای برای خرید انتخاب می کنید، جهت بررسی کارشناس رسمی نقشه برداری با تهیه نقشه DEM منطقه و میزان بارش باران بررسی میکند در صورت سیلابی شدن منطقه آب به زمین مورد تعرفه ورود پیدا می کند یا خیر.

مهندسین نقشه برداری به واسطه قعالیت در رشته های سنجش از جور و اطلاعات مکانی می توانند اطلاعات مستند در اختیار افراد قرار دهند. در صورت دسترسی به اطلاعت مستند می توان تصمیم بهتری در زمینه خرید زمین گرفت. به عنوان نمونه بررسی پهنه بندی سیلاب در زمین های حاشیه رودخانه ها بسیار اهمیت دارد. با بررسی کارشناس مشخص می شود که سیلاب های احتمالی وارد زمین می شوند یا خیر.

سیلاب ها در سالیان اخیر خسارات زیادی به املاک و اراضی وارد کرده اند، در صورتی که مکان دقیق ملک طبق نقشه یو تی ام مورد تحلیل کارشناسی قرار بگیرد، کارشناس مشخص میکند که ملک در چه وضعیتی در حالت سیلابی شدن قرار میگرد، این موضع باعث می شود حتی در صورت خرید مالک ساختمان را در کدام قسمت ویلا احداث کند.

نقش کارشناس رسمی در خريد زمين
مشاوره کارشناس رسمی دادگستری در خرید زمین

مشاوره کارشناس رسمی دادگستری در خرید ویلا

جهت خرید زمین در حاشیه رودخانه های یک فاکتور مهم دیگر که توسط کارشناس رسمی نقشه برداری بررسی می شود، قرار گیری زمین در حریم کمی و کیفی رودخانه هاست. با توجه به ارزش بالای این زمین ها باید توجه داشته باشید این مورد مهم طبق نقشه یو تی ام بررسی شود و زمین خالص مانده را خریداری کنید.

مورد مهم دیگر که توسط کارشناس رسمی نقشه برداری و اطلاعات مکانی مورد بررسی قرار می گیرد بررسی موقعیت زمین نسبت به گسل هاست. همان طون که میدانید گسل ها دارای موقعیت مشخصی هستند نقشه این گسل ها قابل دسترسی است. کارشناس رسمی موقعیت ملک را روی نقشه گسل ها جانمایی کرده و اعلام نظر میکند. این امر جهت ساخت بنا در ویلا بسیار اهمیت دارد همچنین امری مهم برای طراح سازه است.

کارشاسان رسمی نقشه برداری در مورد دیگر که می توانند در امر خرید به شهروندان کمک کنند، تهیه عکس های هوایی منطقه در دهه های قدیمی است. با تهیه چندین دوره زمانی عکس های هوایی در دهه های گذشته می توان میزان ساخت و سازها و تغییر و تحول در منطقه را به صورت تایم لپس بررسی کرد، این امر جهت بررسی پیشرفت منطقه بسیار تاثیر گذار است و نقش کلیدی دارد.

افراد جهت خرید زمین حالت فعلی زمین را می بینند و از بررسی زمین در دهه های گذشته ناتوان هستند. با انجام امور کارشناسی اشاره شده و تهیه عکس های می توان منطقه را به خوبی آنالیز کرد. این امر در ارزیابی قیمت زمین بسیار موثر است. به عنوان نمونه زمین محصور به شخص معرفی می شود جهت خرید و شخض اقدام به معامله زمین می کند. پس از بررسی مشخص می شود که دیوار کشی در اراضی ملی انجام شده و زمین تصرفی است.

موضوع مهم دیگر بحث ارزش واقعی زمین است که این موضوع بر قالب صلاحیت ارزیابی کارشناسان رسمی راه و ساختمان بررسی می شود. گاها مشاهده می شود یک قطعه زمین را با قیمت دو یا چند برابر به فروش می رسانند. به دلیل هدف سرمایه گذاری خریدار باید زمین را به ارزش روز خریداری کند.

در صورت خرید زمین به قیمت چند برابر در واقع سرمایه خریدار چندین سال در خواب خواهد بود که به قیمت واقعی زمین نزدیک شود. با توجه به توضیحات مطرح شده متوجه شدیم که نقش کارشناسان رسمی در خرید زمین بسیار موثر است و جهت خرید زمین می بایست به این افراد مراجعه و مشورت بگیریم.

نقش کارشناس رسمی در خريد زمين
مشاوره کارشناس رسمی دادگستری در خرید ویلا

نکات مهم کارشناسی رسمی در خرید زمین

با به کار گیری برخی اصول که در این مقاله بیان خواهد شد، می توانید با دید کارشناسی، در حوزه زمین سرمایه گذاری کنید، در این صورت سرمایه گذاری شما با خطر مواجه نخواهد شد. کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری به صورت اصولی این راه را برای شما هموار می کنند.

جهت سرمایه گذاری در حوزه خرید زمین، سوالاتی در ذهن افراد جهت سرمایه گذاری شکل می گیرد از جمله این که آیا زمین مورد معامله پیشرفت خوبی دارد، آیا زمین مورد معامله کلاه برداری است، زمین چه کاربری دارد، آیا امکان اخذ سند وجود دارد، آیا مساحت مورد معامله دقیق است، آیا زمین مشکل ثبتی دارد، آیاد زمین مورد نظر معارض دارد و چندین سوال دیگر.

جهت حل سوالات و بررسی دقیق زمینی که میخواهید خریداری کنید، می بایست با کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری مشورت کنید. فعالیت اصلی این کارشناسان در حوز املاک و اراضی است و در این زمینه جهت امور کارشناسی جهت داشتن معامله سلامت، می توانند به شما کمک کنند.

همچنین کارشناسان رسمی امور ثبتی به دلیل همکاری با کارشناسان حقوقی در دفاتر کاری به جز حوزه ثبتی و ملکی می توانند از تیم کارشناسی حقوقی همکار نیست، راهنمایی تکمیلی را دریافت و در امور کارشناسی بررسی زمین مورد معامله به کار بگیرند.

سرمایه گذاری بر روی املاک و اراضی از جمله زمین، سرمایه گذاری مناسبی جهت حفظ دارایی و نقدینگی ها شماست. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، شما می توانید در این حوزه سرمایه گذاری کرده و به رشد سرمایه مناسب برسید.

بازار زمین و مسکن، از جمله یازار های هستن که هم ردیف با تورم رشد مناسبی دارند. اما باید توجه داشته باشید که ورود به این حوزه نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی شده دارد. به عنوان نمونه پس از پیشنهاد خرید یک قطعه زمین، میبایست از لحاظ مختلف زمین مورد نظر را آنالیز و بررسی کنید.

مورد مهم در سرمایه گذاری در خرید زمین این است که با بدهی و وام به دنیال حرید زمین نروید. مدیریت سرمایه در امر خرید زمین بسیار مهم است. داشتن پول نقد امری ضروری جهت سرمایه گذاری است، حتی گرفتن وام جهت خرید زمین اصلا پیشنهاد نمی شود. مگر در مواردی که وام با سود بسیار کم باشد.

نقش کارشناس رسمی در خريد زمين
نکات مهم کارشناسی رسمی در خرید زمین

ایجاد ارزش افزوده برای زمین

در صورت خرید یک قطعه زمین در یک منطقه می بایست با کمک دیگر مالکان به ایجاد ارزش افزوده برای زمین کمک کنیم. به عنوان نمونه اگر زمین در بافت باغات قرار دارد، با همکاری مالکین دیگر معابر منتهی به زمین های را هموار کنیم. پی گیری ها جمعی از جهاد کشاورزی جهت کاشت درختان مثمر و سازگار با آب و هوای منطقه بسیار مهم است.

به صورت کلی طراحی و تفکیک و پیاده سازی معابر با عرض مناسب باعث ایجاد ارزش افزوده زمین می شود. همچنین شیب بندی مناسب زمین ها توسط اصول مهندسی، کمک شایانی به بهبود کیفیت زمین های باغی می کند، در صورت یکپارچکی طراحی و تفکیک زمین ها به صورت باغ شهر نقش موثر در ایجاد ارزش افزوده خواهد داشت.

به صورت کلی همکاری کلیه مالکین در امور عمران و آبادانی به صورت جمعی باعث رشد و پیشرفت در یک منطقه می شود. مدیریت این امور و انجام به موقع موارد اشاره شده در مدت زمان کوتاهی موجبات پیشرفت و آبادانی را فراهم می کند.

خرید زمین مطابق با سرمایه

جهت خرید زمین مطابق با سرمایه نیاز به بررسی کارشناسی شده تری دارید. در این مورد در صورتی که سرمایه کمتری موجود باشد باید به مناطقی مراجعه کنید که مدت زمان بیشتری زمان می برد جهت رشد و پیشرفت. البته توجه داشته باشید افراد با سرمایه کمتر معمولا در خطر بیشتری قرار می گیرند. راجع به این افراد جهت سرمایه گذاری با سرمایه کم، به افراد کلاهبرداری برخورد می کنند که مدعی فروش یک زمین با قیمت بسیار کم هستند. معمولا قیمت زمین ها به صورت تقریبی اگر حباب ایجاد نشده باشد توسط مشاوران املاک، مشخص است. پس توجه داشته باشید در دام این افراد قرار نگیرید.

همیشه مطابق با میزان نقدینگی، سرمایه گذاری کردن گزینه مناسبی است. برخی افراد با ایجاد بدهی برای خود زمین در قسمت های مرغوب خریداری می کنند که همین بدهی ها برایشان مشکلاتی را درست می کند. شما می توانید مناسب با بودجه در قسمت با رشد کمتر زمین خریداری کنید. با ایجاد ارزش افزوده برای زمین با کمک مالکین همسایه ارزش زمین را بالا ببرید.

در نظر داشته باشید جهت ایجاد ارزش افزوده و عمران و آبادانی زمین باید با کمک مالکین مجاور، در این زمینه سرمایه گذاری کنید. هزینه های برای این امور در نظر بگیرید و پس از رشد و پیشرفت زمین می توانید زمین را به فروش بر سانید و در مناطق بهتر مجدد زمین خریداری کنید. یکی از موراد مهم در ایجاد ارزش افزوده اخذ سند شش تک برگی برای زمین است. زمین های زراعی و باغی به صورت قولنامه ای معامله می شوند. با کمک کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی می توانید سند این زمین ها را اخذ کرده و ارزش افزوده ایجاد کنید.

مشاوره خرید زمین قولنامه ای

همان طور که می دانید زمین قولنامه ای قیمت کمتری از زمین با سند تک برگی دارد. معمولا برای زمین های زراعی و باغی می توان سند های تک برگ مشاعی اخذ کرد. زمین سند دار معمولا مشتری بیشتر دارد و با این کار شما می توایند به رشد سرمایه خود کمک کنید. کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری به واسطه انجام امور کارشناسی در این زمینه می توانند موارد خوبی جهت خرید زمین به شما پیشنهاد بدهند. توجه داشته باشید در صورت خرید زمین از مالک اصلی زمین ها با مشاوره کارشناس رسمی امور ثبتی زمین را می توانید با قیمت خیلی مناسب خریداری کنید.

همان طور که میدانید مشاورین املاک با خرید زمین از مالکین اصلی دارای حق ریشه، قیمت بسیار بالاتری را به شما پیشنهاد می دهند. توجه داشته باشید که کارشناسان رسمی در امور ثبتی با توجه به روابط کارش با مالکین اصلی این زمین ها، با برآورد قیمت کارشناسی روز، می توانند زمین را با قیمت واقعی برای شما خریداری کنند.

در صورت خرید زمین با قیمت واقعی بدون حباب ایجاد شده از طریق دلال های امور املاک، سرمایه شما حفظ شده و مدت زمان کمتری طول می کشد که سرمایه شما به رشد مطلوبی برسد. همچنین در صورت مشاوره خرید زمین از طریق کارشناس رسیم امور ثبتی، زمین را با خیال راحت با نقشه و اطلاعات ثبتی مستند و ممهور به مهر کارشناس رسمی خریداری می کنید.

خرید زمین با نقشه تفکیکی کارشناس رسمی

از جمله موراد مهم در خرید زمین دسترسی به نقشه تفکیکی مستند و داشتن پلاک ثبتی است. معمولا مالکین زمین های با مساحت های بالا زمین های خود را به قطعات کوچکتر تقسیم کرده و با مساحت حدودی درج شده در قولنامه به فروش می رسانند. توجه داشته باشید که خرید زمین باید بر مبنای نقشه تفکیکی مستند و درج پلاک ثبتی باشد. درج مساحت حدودی در قولنامه های به خودی خود مشکلاتی را ایجاد می کند. در صورت داشتن طراحی نقشه تفکیکی و میخ کوبی روی زمین و همچنین تحویل زمین به صورت میخ کوبی و گچ ریزی شده اطمینان بیشتری را برای شخص خریدار زمین ایجاد می کند.

زمین خریداری شده می بایست به استناد نقشه یو تی ام تفکیکی تهیه شده توسط کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی باشد. در این صورت پلاک ثبتی ملک نیز در نقشه درج می شود و مالک بابت داشتن پلاک ثبتی زمین نگرانی نخواهد داشت. این موارد در زمین های قولنامه ای صدق می کند.

همچنن با توجه به در دست داشتن نقشه تفکیکی زمین با درج پلاک ثبتی و مهر کارشناس رسمی دادگستری، خریدار زمین می تواند استعلام به روز منابع طبیعی و جهاد کشاورزی زمین را اخذ کند. توجه داشته باشید که اخذ استعلام به روز جهاد کشاورزی و منابع طبیعی بسیار مهم است. اخذ این استعلامات صرفا به استناد نقشه یو تی ام ممهور به مهر کارشناس رسمی مقدور است.

در صورت طراحی و پیاده سازی نقشه های تفکیکی مهندسی روی نقشه و زمین، خریداری دید بصری کافی نسبت به منطقه پیدا می کند. در صورت میخ کوبی و گیچ ریزی نقشه تفکیکی حدود اربعه زمین ها به خوبی تثبیت عرصه می شود. همچنین با گچ ریزی حدود اربعه معابر به خوبی نمایش داده می شود.

نکته مهم در طراحی و تفکیک زمین ها، طراحی معابر با عرض مناسب بیشتر از 6 متر است. گاها مشاهده می شود که عرض های تا 4 متر و کمتر در نظر گرفته می شود که این امر از ایجاد ارزش افزوده زمین ها جلوگیری می کند. به صورت کلی بهره گیری از حضور کارشناسان رسمی امور ثبتی به موراد حقوقی زمین از جمله پلاک ثتبی، استعلام ثبتی، استعلام کاربری، استعلام جهاد و منابع طبیعی و همچنین کارشناسان رسمی نقشه برداری به طراحی و پیاده سازی زمین ها با اصول مهندسی و طراحی، پیاده سازی دقیق کمک می کند.

خرید زمین با نقشه تفکیکی کارشناس رسمی
خرید زمین با نقشه تفکیکی کارشناس رسمی

خرید زمین بدون سند با قولنامه

خرید زمین بدون سند همواره با ریسک های همراه است. البته در صورتی که از کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری مشاوره دریافت کنید، خرید این دست املاک در آینده با پیشرفت خوبی همراه خواهد بود. همان طور که اشاره شد پیشرفت یک زمین در صورتی رخ خواهد داد که امور کارشناسی و مشاوره در خرید زمین دخیل باشد.

معمولا افرادی که سرمایه کمتری دارند به سراغ خرید زمین می روند و به واسطه این سرمایه گزاری در تلاش برای ایجاد ارزش افزوده برای زمین هستند. در صورتی که اصول قانونی و کارشناسی شده به کار گرفته شود قطعا معامله با رشد خوبی خواهند داشت.

در صورتی که بدون مشاوره کارشناس رسمی وارد این حوزه شوم قطعا متحمل ضرر خواهیم شد. به دلیل کلاهبرداری های زیاد در حوزه زمین های قولنامه ای می بایست با تحقیق کامل وارد عمل شویم. کارشناسان رسمی امور ثبتی و نقشه برداری در دو بعد هندسی و حقوقی زمین را بررسی می کنند و در صورت عدم مشکل، طبق توضیحات درج شده در ابتدای مقاله یاری رسان شما جهت یک سرمایه گذاری مطمئن خواهند بود.

در گام اول کارشناسان رسمی مدارک مالکیت زمین اصلیی را بررسی میکنند که شامل بنچاق، حق ریشه و دیگر اسناد قدیمی است. همچنین مالکیت این اسناد طبق بررسی کارشناسان رسمی مشخص می شود. سلامت اسناد مالکیت اولیه از اهمیت ویژه برخوردار است. این مورد در زمین های ورثه ای بسیار شایع است که در این املاک معمولا اختلاف بین ورثه است و در صورت ورثه ای بودن سلامت زمین باید دقیق تر بررسی شود.

داشتن انحصار ورثه رسمی و بررسی اصالت آن از طرف کارشناس رسمی بسیار مهم است. در این موارد استعلامات دیگر ارائه شده توسط فروشنده می بایست توسط کارشناس رسمی مورد بررسی قرار بگیرد و اصالت آنها تایید شود.

شرایط و بند هایی تنظیم شده در قولنامه توسط کارشناس رسمی دادگستری می بایست بررسی شود. کلییه خیارات طرفین معامله می باست رعایت شود. همچنین درج پلاک ثبتی، مساحت دقیق ملک و حدود اربعه از اهمیت برخوردار است. طبق اشارات قبلی داشتن نقشه تفکیکی و درج در قولنامه و پیوست نقشه یو تی ام زمین ممهور به مهر کارشناس رسمی مهم است.

به دلیل حدی به حدی بودن املاک قولنامه ای در صورتی که مختصات گوشه های ملک در در مبایعه درج شود و نقشه تفکیکی ممهور به مهر کارشناس رسمی و طرفین معامله پیوست قرارداد باشد، از لحاظ قانونی قابل استناد است. همچنین موارد مربوط به دریافت سند مشاعی در سند می بایست درج شود.

نقش کارشناس رسمی در خريد زمين
خرید زمین بدون سند با قولنامه

نقش کارشناس رسمی در زمین فاقد سند

روش خرید زمین فاقد سند بدین شکل است که افراد حاضر در معامله از جمله مالک و فروشند، دست نوشته ای را تنظیم می کنند که در این دست نوشته، مشخصات زمین و طرفین معلمله درج می شود. در دست نوشته بین طرفین می بایست دو نفر شاهد، این معامله را تایید و امضا کنند. در مبایعه نامه های فعلی موضوع قانونی تر شده و یک سری خیارات برایی طرفین معامله طبق قانون مشخص می شود.

توجه داشته باشید که مبایعه نامه می بایست توسط کارشناس ثبتی بررسی شود که تمام شرایط و بند هایی قرارداد در مبایعه نامه درج شود. همچنین درج پلاک ثبتی زمین کاملا ضروری است. در صورتی که مبایعه نامه به صورت قانونی تدوین نشود، ممکن است برای طرفین معامله مشکل ایجاد کند.

توجه داشته باشید که معمولا خرید زمین از افراد ناشناس ممکن است خطراتی را به همراه داشته باشد. در صورتی که بخواهید یک زمینن قولنامه ای خریداری کنید می بایست از مشورت کارشناس امور ثبتی، استفاده کنید. به صورت کلی خریید زمین دارای سند دردسر کمتری را به همراه دارد.

البته توجه داشته باشید که خرید زمین با سند قیمت خیلی بالاتری دارد و برای افراد با سرمایه اندک مقدور نیست. در صورتی که یک کارشناس رسمی امور ثبتی را به همراه داشته باشید می توانید زمین فاقد سند را با قیمت مناسب خریداری کنید. نکته مهم تر این است که با کمک کارشناش رسم امور ثبتی می توان سند زمین فاقد سند را اخذ کرد.

اخذ شنذ زمن فاقد سند منجر به ارزش افزوده برای زمین می شود. کارشناس ریم با تنظیم مبایعه نامه قانونی و اخذ استعلامات قانونی کمک شایانی به معامله شما خواهد داشت. در صورت خرید زمین فاقد سند بدون مشورت و مشاوره کارشناسی ممکن است زمینی را خریداری کنید که به چند نفر فروخته شده.

در موارد زیادی مشاهده می شود افراد زمین های با سند های شاهنشاهی خریداری کرده اند، در صورتی که موقعیت زمین در اراضی ملی و منابع طبیعی قرار دارد. خرید زمین با تحقیق و بررسی و لحاظ بند های قانونی منجر به حفظ سرمایه خواهد شد.

نقش کارشناس رسمی در خريد زمين
نقش کارشناس رسمی در خريد زمين

نکات مهم در خرید زمین فاقد سند

  • خریدار بررسی کند که مشاوره املاک جواز کسب معتبر دارد.
  • فروشنده باید در صحت و سلامت اقدام به معامله کند.
  • اگر زمین موروثی باشد خریدار از گواهی انحصار وراثت و وجود آن اطمینان حاصل کند.
  • بررسی زمین از نظر توقیف یا بازداشت توسط خریدار.
  • دریافت کد رهگیری جهت بررسی معامله الزامی است.
  • زمین مورد معامله نباید مشاعی باشد.
  • بررسی کاربری زمین مهم است.
  • بررسی استعلام به روز منابع طبیعی.
  • بررسی استعلام جهاد کشاورزی.
  • پرس و جو محلی بابت مالکیت شخص مهم است.
5/5 - (1 امتیاز)
فهرست